Har ikke barna et kult nok «skin» i Fortnite kan de havne utenfor

Kjøp av digitalt innhold til spillfiguren er mer enn bare et pengesluk. For noen barn og unge må slike kjøp til for å få innpass i vennegjengen.

Dataspill er blitt en viktig sosial arena for barn og unge. Et sted der unge møtes for å ha det gøy og samarbeide, men også for å uttrykke sin identitet og interesser. Dette forteller Clara Julia Reich og medforsker Kamilla Knutsen Steinnes.

Sammen har de intervjuet barn og unge i alderen 10-15 år, og undersøkt både hva de bruker penger på i spill, samt hvordan dette påvirker relasjoner med venner og klassekamerater.

– For mange er det å kjøpe innhold til spillfiguren knyttet opp mot identitet. Flere sidestiller dette med å bruke penger på klær, sminke eller å kjøpe nye fotballsko. Dette til tross for at kjøp i spill kun foregår digitalt, og for noe som er håndfast og fysisk. Men til tross for at barna opplever dette som viktig, så forteller flere at kjøp i spill blir sett ned på av de voksne, enten det er foreldre eller lærere på skolen, påpeker Steinnes.

Foto: Sonja Balci/OsloMet (med forsker Kamilla Knutsen Steinnes)

Visse utseender til spillfiguren (skins) gir også status og kan vekke popularitet, forteller forskeren. I intervjuene fortalte barna at med riktig skin er det flere i spillet som vil prate med en og inviterer til å bli med på laget.

Flere forteller om å bli sett ned på, ekskludert eller direkte mobbet

Det motsatte kan skje om man ikke har riktig skin. Mange barn deler også skins med hverandre og bruker det som digitale gaver.

– Så er det de som av ulike grunner ikke kjøper skins i spill. Det kan hende at de ikke har råd eller ikke får lov av foreldrene. Flere forteller om å bli sett ned på, ekskludert eller direkte mobbet. En opplevelse av utenforskap med andre ord, sier Reich.

Hun forteller også om noen familier med dårlig økonomi som overkompenserer med kjøp i spill for å fremstå som å ha bedre råd. Andre spill er laget slik at man får dårlige vinnersjanser i spill uten å ha betalt for digitale varer, og dermed kan barna miste en mestringsopplevelse.

Laget for å lure: Mange spill bruker ulike triks for å manipulere barn og foreldre til å bruke ekte penger på spill.

Barn er gode i spill, men lite kritiske

Mange barn er gode rent teknisk når det gjelder det å spille et spill eller det å kunne bruke spillutstyr. Noen kan forklare forskjell mellom en gaming-PC og en vanlig PC eller til og med bygge en maskin fra bunnen av. Temaer som algoritmer og koding står også høyt hos flere av barna, men det skorter ofte på forståelse av forbrukerrettigheter og forbrukerkompetanse, ifølge forskerne.

– Barn ser på spill som en underholdningsplattform, men ikke en markedsplass. De er ikke alltid bevisst at spillene har manipulasjonsteknikker for at man skal bruke (mer av) ekte penger og tid, påpeker Steinnes.

Pakker med spillvaluta er den vanligste formen for kjøp, forteller Reich. Ellers er kosmetiske kjøp enten det er skins eller kjæledyr også populært. Ikke minst ulike former for game-pass (sesongkort) og noen donerer også penger til innholdsskapere.

– Kjøp som gir direkte fordeler i spillet er sett ned på av barna. For eksempel om man betaler for å jukse seg forbi vanskelige partier i spillet. Da har man ikke bygget seg opp kompetanse, investert tid og hatt det gøy når man har spilt. Samtidig er det litt mer forståelse for bruk av penger på mobilspill der man må velge mellom å vente eller betale for å kunne spille videre, sier Steinnes.

Over 40 000 varer i spillbutikken

I motsetning til en fysisk butikk eller et lager som har en begrenset varebeholdning, er utvalget nærmest uendelig i spillbutikkene. Bare på Roblox-plattformen, var det over 40 000 forskjellige varer, forteller Steinnes.

– Prisene på varene går også opp og ned. Så mange barn blir lært opp til å se hvordan prisene endrer seg over tid. Det kan sammenlignes med et spekulativt aksjemarked. Også andre spill som Counter-Strike har nettsider der man kan kjøpe, selge og vedde på skins med ekte penger. Det var ikke mange av de vi intervjuet som holdt på med dette, men flere var klar over at det fantes muligheter for å tjene ekte penger på skins, sier forskerne.

I en beslektet undersøkelse kartla de to forskerne tre ulike dataspill, Fortnite, Hay Day og Roblox: Adopt Me!. Her avdekket de hele tretten måter som spill kan være utformet på for å manipulere barn og unge til å kjøpe innhold i spill.

– Jo eldre barna blir, jo mer erfaring har de med ulike former for kjøp i spill. De lærer gjennom prøving og feiling. Men det er ulik grad av kompetanse og forståelse for manipulerende design i spill. Foreldrenes interesse for barnas spilling kan ha betydning, samt hvor mye det snakkes om dette i hjemmet. Så jo mer man tar samtalen med barna, jo mer robuste kan barn bli mot manipulerende design i spill, sier Steinnes.

Hvordan grensesetter foreldre kjøp i spill?

Det mest vanlige var at barn og unge fikk bruke deler av lommepengene sine til kjøp i spill, ifølge Reich. Noen måtte også gjøre seg fortjent til spillpenger, og så var det familier som hadde tydelige regler på hvor mye som kunne kjøpes og når.

– Det var også barn som hadde kjøpt spillinnhold ved uhell fordi de ikke skjønte at penger ble trukket eller at de kom borti kjøpsknappen uten at det var meningen. Slike tilfeller kan oppstå dersom bankkortet ligger inne i systemet uten sperrer for kjøp. Men de aller fleste måtte spørre foreldrene sine om lov før de foretok kjøp. Og så var det noen som ikke fikk lov i det hele tatt, og som opplevde det som utfordrende i seg selv, påpeker Reich.

Bilde av: Clara Julia Reich ved Forbruksforskningsinstituttet og OsloMet (Foto: privat)

Noen foreldre manglet også regler på pengekjøp i det hele tatt, men fikk øynene opp når penger ble trukket fra bankkortet ved uhell.

– Så det er stor forskjell fra hjem til hjem, og ikke alle foreldre er klar over mulighetene man har for å kjøpe innhold i spill, sier Steinnes.

Hacking, rasisme og grooming

At spill er knyttet til identitet og gruppetilhørighet kan også føre til negative reaksjoner fra spillersamfunnet, påpeker Steinnes. Som eksempel er det barn som opplever rasisme, hatefulle ytringer og kjønnsdiskriminering.

– Flere fortalte også at muligheter for å utveksle digitale gaver i spill førte til uønsket oppmerksomhet. Blant annet tilfeller der voksne hadde tatt kontakt for å gi digitale gaver eller bytte ting. En mulighet som finnes via forbruk når spill også er en markedsplass, sier Steinnes.

Voksne hadde tatt kontakt med barn for å gi dem digitale gaver

Andre barn fortalte om å bli utsatt for svindel og hacking. Blant annet når man kan byttehandle digitale varer med andre spillere, og motparten ikke holder det han eller hun lover.

– Barna mister eller gir fra seg ting i et handelsforhold som er basert på tillitt. Mange tar det tungt, og noen beskriver det også som en sorg, forteller Steinnes.

Samtidig har barn og unge en del strategier for å håndtere uønskede hendelser i spill. De rapporterer og blokker brukere, andre sier ifra til foreldrene sine, forteller Steinnes. Og så har man de som velger å holde seg unna spillet eller spillbutikken en stund dersom det blir for fristende å bruke ekte penger.

– Men mange blir etterlatt til seg selv for å prøve, feile og lære på egenhånd. Noen opplever at foreldrene ikke forstår seg på spillverdenen, og at det derfor ikke nytter å snakke med dem. En del sier ifra til administratorene på spillplattformene, men mange er usikre på hva som egentlig skjer når man gjør dette. De vet ikke hvilke rettigheter de har som forbrukere, påpeker Steinnes.

Forskernes oppfordring til foreldre er derfor å interessere seg for barnas spilling, gjerne ved å la dem vise hva de liker med spillet og hva de kjøper. Og så kan man på den måten finne muligheter for å la barna reflektere over lokkemidler for spillkjøp som er manipulerende på noe vis.

Skjermbilder fra spillet Fortnite, bildene er gjengitt med tillatelse av forskerne som er intervjuet i artikkelen. Skjermbildet fra Counter-Strike er lagt inn av Barnevakten.
Bildet øverst i artikkelen (hovedbildet er fra Shutterstock / Lenscap Photography

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.