Foto: Shutterstock

Når er et nakenbilde ulovlig?

I Norge er kriminell lavalder 15 år. Det betyr at barn kan straffes dersom de deler et nakenbilde av en venn uten å ha fått samtykke. Men hva er egentlig definisjonen på et nakenbilde?

(Artikkelen er fra 2018, det finnes nyere statistikk).

Blant 15-åringer har 18-20 prosent sendt nakenbilde det siste året, ifølge Medietilsynets barn og medier-undersøkelse. Det tilsvarer at vindusrekken i et klasserom har sendt nakenbilde.

Ser vi på barn mellom 13 og 18 år samlet, er tallet lavere. 13 prosent av disse har delt nakenbilde det siste året. Med andre ord har 87 prosent ikke sendt nakenbilde i samme periode, og det kan kanskje berolige en del foreldre.

Kan bli straffet for å se på

Det er ikke vanlig at barn straffes for å ha sendt nakenbilder eller nakenfilmer uten samtykke, men Barnevakten har funnet noen eksempler på at barn over den kriminelle lavalder har måttet ut med bøter på flere tusen kroner.

Det er ikke bare den som videresender bildet som kan bli dømt. Straffeloven sier: «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som overværer en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Med barn menes person under 18 år.» (§ 310)

Hvis for eksempel en gutt har tatt et nakenbilde av ei jente i garderoben på skolen, og viser bildet til tre venner, kan også vennene få straff.

Unntak for venner 16-18 år

Forenklet sagt er seksualiserte nakenbilder av barn under 18 år ulovlig å ta, oppbevare eller dele. Det er et unntak i loven: «Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.» (§ 311)

For eksempel kan et kjærestepar sende nakenbilder til hverandre uten å bli straffet, men betingelsen er at det er frivillig (samtykke) og at de to er mellom 16 og 18 år. Videresending er ikke lov uten videre.

Men hva er definisjonen på et ulovlig nakenbilde?

Barn sender mange slags typer bilder. Noen ganger gjør de grimaser, andre ganger viser de mer hud enn hva foreldrene synes er ok. Hvor går grensen for at et bilde er ulovlig?

Foto: Privat
Tingrettsdommer Ina Strømstad.

Vi spør Ina Strømstad som er tingrettsdommer i Oslo.

– Loven definerer ikke nærmere hva som menes med «fremstilling som seksualiserer barn». Men for å starte med det enkleste, så er det klart at bilder av eksplisitt seksualisert karakter omfattes, herunder bilder av kjønnsorganer.

Strømstad viser til forarbeidene til loven som understreker at fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn i seg selv er et overgrep mot barnet.

Her er forarbeidene: «Selv i tilfeller der fremstillingen viser barn som ikke blir utsatt for seksuelt misbruk på bildet, er selve poseringen og eksponeringen svært krenkende for den enkelte.» (Barnevaktens utfeting)

I forarbeidene står det også: «… tilsynelatende uskyldige bilder av barn kan bli presentert på en måte som gjør materialet straffbart. Presentasjonsformen kan gjøre at motivet gir seksuelle assosiasjoner, for eksempel ved at det «uskyldige» materialet presenteres sammen med grovere materiale.»

Videre sier forarbeidene at også animerte eller manipulerte bilder kan være straffbare, det samme gjelder tekster. I tillegg står det: «…men også hvor barn fremstilles som et seksualobjekt. Seksualisering av barn kan være fremstillinger der barn blir tvunget til å posere i seksuelt utfordrende posisjoner.»

Med andre ord kan det som man med ikke-juridisk terminologi kaller «nakenbilder», i spesielle tilfeller handle om påkledde barn dersom barnets kroppsstilling, klær og ansiktsuttrykk gir seksuelle assosiasjoner. Men det er lite rettspraksis på hvorvidt dette er overførbart til 16-åringer som ikke er blitt presset av voksne.

Hvorfor sender barn nakenbilder?

Én av fire jenter mellom 13-16 år som har sendt nakenbilde, sier at de følte seg presset til dette, ifølge Barneombudets undersøkelse om vold og seksuelle krenkelser mot barn. Med andre ord sender barna nakenbilde som regel frivillig.

Nakenbilder blir oftere sendt mellom venner og kjærester enn i datingsammenhenger. Det er heller ikke vanlig å sende til flere personer samtidig. Tillit er viktig. Å sende nakenbilde oppfattes også som en slags tillitserklæring. Dette kommer frem i en undersøkelse i forbindelse med en hovedoppgave ved Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo høsten 2017. Oppgaven er skrevet av Emily Nina Davidson og Tonje Anett Homb.

Deres undersøkelse viser at barn ofte bruker chatting til å skape enda sterkere bånd mellom venner. Med såkalt «selvavsløring» deler man intim og personlig informasjon som det kanskje er vanskelig å snakke om muntlig. Selvavsløringer bidrar til en følelse av nærhet og intimitet mellom venner.

Foto: Studio 1 fotografene
Kjellaug Tonheim Tønnesen, faglig leder i Barnevakten.

Tips til foreldre

– Bygger man opp selvfølelsen til barna, vil de være bedre rustet til å motstå press fra andre om å sende nakenbilder, sier faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

– De vil kanskje også ha mindre behov for å skaffe seg oppmerksomhet via nakenbilder. Interesse og oppmuntringer fra foreldre er viktig for selvfølelsen. Kjeft, kritikk og usynliggjøring ødelegger selvfølelsen.

– I hverdagen bør foreldre ikke bare spørre barnet om livet på skolen, men også om livet på nett – på en positiv måte. Har barnet fått noen morsomme filmklipp? Har venner kommet med artige kommentarer? Hvis noe galt skjer og et nakenbilde kommer på avveie, vil barnet lettere be om hjelp fra foreldrene dersom foreldrene fra før av har vist interesse for barnets digitale liv, sier Tønnesen.

Les også

To års fengsel for deling av bilder

Barnevaktens startside for hva foreldre bør vite om nakenbilder

Noen foreldre er hysteriske om barnas nettbruk

Test dine kunnskaper – når er et nakenbilde ulovlig? (lenke til NRK)

Bli medlem av Barnevakten