To års fengsel ved deling av private bilder uten samtykke

NY LOV MED STRENGERE STRAFF: Personer som deler krenkende bilder av andre, for eksempel nakenbilder, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Den nye loven gjelder også de som videresender.

Den nye loven med strengere straffer gjelder:

 • Bilder
 • Filmer
 • Lydopptak

som er:

 • Krenkende
 • Åpenbart privat

Dette gjelder for eksempel:

 • Noens seksualliv eller intime kroppsdeler
 • Noen som utsettes for vold eller andre ydmykelser
 • Noen som befinner seg i en svært sårbar eller utsatt situasjon

Lengden på fengselsstraffen, som er mellom mellom seks måneder og to år, er avhengig av dette:

 • Påkjenningene til den fornærmede
 • Om lovbruddet er planlagt
 • Grovheten i lovbruddet
 • Spredningen av materiale
 • Om lovbruddet er utført systematisk og organisert
 • Om motivet er hevn

Man kan også få bøter.

Her er den nye loven om bildedeling

§ 267 a Deling av krenkende bilder mv.

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som uberettiget gjør tilgjengelig for en annen bilde, film eller lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter, for eksempel av noens seksualliv eller intime kroppsdeler, noen som utsettes for vold eller andre ydmykelser, eller noen som befinner seg i en svært sårbar eller utsatt situasjon.

Grovt uaktsom overtredelse straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

§ 267 b Grov deling av krenkende bilder mv.

Grov overtredelse av § 267 a første ledd straffes med fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på karakteren og omfanget av materialet som er tilgjengeliggjort, om overtredelsen har et systematisk eller organisert preg, om den er motivert av hevn eller innebærer et tillitsbrudd, og om den har hatt til følge særlig store påkjenninger for fornærmede.

Loven er vedtatt i Stortinget og trer sannsynligvis i kraft 1. juli 2021, skriver Medietilsynet.

Seksualiserte bilder av barn

Forenklet sagt er seksualiserte nakenbilder av barn under 18 år ulovlig. Det er ikke lov å ta slike bilder, ha slike bilder eller dele slike bilder. Det hjelper ikke å få samtykke. Les mer her.

Les også

Bildedeling: Startside med regler, tips og informasjon om bildedeling.

Nakenbilder: Startside med regler, tips og informasjon om nakenbilder.

(Bilder: Shutterstock / Barnevakten)