Foto: Forside Nettvett

«Nettvett» – nyttig bok for å bevisstgjøre barna

I boken «Nettvett» presenteres åtte korte historier som legger opp til diskusjon og refleksjon om livet på nett. – En smart bok som anbefales både i skolen og hjemme, mener Barnevakten.

(Artikkelen er fra 2015) – Målgruppen for boken er barn fra 5. til 8. klasse, sier forfatter Janne Aasebø Johnsen til Barnevakten. – Hver historie er basert på én av de åtte nettvettreglene til Redd Barna, der ulike utfordringer belyses. Historiene legger opp til refleksjon og ettertanke, slik at lærere kan ta det opp i klassen. Foreldre kan også lese boken sammen med barna hjemme.

Johnsen har jobbet som lærer i over 20 år, og har vært opptatt av å forebygge mobbing gjennom hele karrieren. Hun har skrevet flere skjønnlitterære bøker for barn og unge.

Åpne historier

Boken «Nettvett» er gitt ut av Universitetsforlaget, og er resultatet av et samarbeid mellom Janne Aasebø Johnsen og Redd Barna. Hver av de åtte historiene er lagt opp slik at man kan lese litt, ta en pause og snakke om temaet, før man fortsetter å lese og så diskuterer historiens videre utvikling.

– Jeg tror det er lettere for barna å diskutere en problemstilling ut fra en historie, enn det er å snakke om et reelt problem, mener forfatteren. – Med en fiktiv historie er det ingen som er lei seg, såret eller i forsvarsposisjon. Historiene tar temaene vekk fra det private og får barna til å undre seg og reflektere.

Foruten én, har alle historiene åpen slutt, slik at voksne kan snakke med barna om de mange mulige løsningene på nettvettproblemer.

– Det var viktig for oss å teste historiene på elever før utgivelsen, forteller forfatteren. – Jeg leste historiene for hele klassen, både gutter og jenter, og det fungerer veldig greit. Vi har også hatt samtalegrupper sammen med helsesøster i etterkant av at jeg har gått gjennom historiene sammen med elevene. Der tar vi opp temaer som for eksempel selvbilde, selvtillit, mobbing, venner og familie.

– I denne alderen hjelper det ikke å ta ting én gang med barna. Det er mye lettere å ta opp et tema når man har snakket om det tidligere. Hvis det oppstår problemer i en klasse, der noen for eksempel tuller med passord, kan man spørre; ”hvordan var det med den historien?” Da går det gjerne et lys opp for elevene, og de innser at det kan være greit å ha hemmelig passord.

– Voksne må ansvarliggjøres

Janne Aasebø Johnsen er opptatt av å få frem de voksnes ansvar i bevisstgjøringen av barn og unge i forhold til nettvett.

– Undersøkelser viser at mange barn vet at det er lurt å snakke med voksne, men det er en mindre prosentandel som faktisk gjør det. Det er vi voksne som må ansvarliggjøres og ta temaene ned på barnas nivå. Gjennom å snakke og diskutere med barna avverger vi en del problemer, og vi hjelper barna, som er i en viktig læringsfase, med å forstå hvordan de skal gjøre ting.

– Når det gjelder mobbeproblematikk, så ser vi at barn som har det godt i liten grad mobber eller blir mobbet. Derfor er det viktig at skoler tar grep som gjør skolehverdagen trygg og god. Skolen og foreldre må ha en diskusjon rundt dette, samtidig som man forebygger, driver brannslukking og har kriseberedskap klar.

Til slutt har forfatteren noen gode råd til voksne som kan være nyttige å ha med seg i hverdagen:

Noen gode råd om voksenrollen:

 • Snakk, snakk og snakk med barna om den digitale hverdagen.
 • Sørg for at alle barn har minst én voksen de kan fortelle ting til.
 • Voksne må være voksne. Det handler om å være til stede og være tydelig.
 • Voksne må ha beredskap til å takle situasjoner som oppstår. Samtidig må man følge opp og se at ting slutter.
 • Det er viktig at foreldre snakker sammen og gjør avtaler. I dag går mange barn rundt med en mobiltelefon i lommen som i praksis er en liten datamaskin. Det er ikke lenger like lett å være tilstede som da vi visste hvor datamaskinen var i huset. Hvilke tjenester er det greit at barna bruker?

Redd Barnas nettvettregler

 • Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing.
 • Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder.
 • Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat.
 • Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver.
 • Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt dem på et offentlig sted.
 • Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet.
 • Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett.
 • Meld fra til politiet om alvorlige saker.

Besøk Redd Barnas nettsider om nettvett


Få oppdatert informasjon samt tips og råd om barns mediebruk:

Bli medlem av Barnevakten

Vis Ressurser