Kun 27 prosent av befolkningen har stor tillit til skolenes personvern

Datatilsynet har undersøkt folks holdninger til personvern i samfunnet. Tilliten til personvernet i skolene er langt fra toppscore.

Personvernundersøkelsen 2024 fra Datatilsynet omfatter litt over 1500 personer over 15 år og er 58 sider  lang. Her er noen av funnene:

 • Halvparten føler ubehag ved å tenke på hvor mye personopplysninger som finnes om dem på internett.
 • Halvparten er negative til kameraovervåking av arbeidsplasser, barneskoler og barnehager.
 • Fødselsnummeret er fortsatt viktigst å beskytte, mener folk, i tillegg til biometriske data og innhold i e-poster og telefonsamtaler.
 • Ikke overraskende har sosiale medier og spill-apper lav personverntillit i befolkningen.
 • 2 av 3 er negative til at deres nettaktivitet brukes til å vise persontilpasset reklame.
 • Halvparten har unnlatt å delta i kommentarfeltet i en nettavis eller i sosiale medier.
 • 1 av 10 har latt være å søke etter sensitive utfordringer.
Negative til strømming av barneidrett

Folk er delt i spørsmålet om tv-kameraer i idrettshaller og på fotballbaner skal direktefilme barn. Fordelen er at bestemor kan følge med på barnebarnet som bor på en annen kant av landet. Ulempen er at mobbing kan øke eller at det avsløres barn som bor på hemmelig adresse.

Spørsmål: «Mener du det er riktig å strømme idrettsarrangementer for barn?»

 • Nei = 38 prosent
 • Ja = 8 prosent
 • Ja, for barn fra 15 år = 19 prosent
 • Kun toppidrett for barn = 15 prosent
 • Vet ikke = 20 prosent.

Sagt på en annen måte:

 • 58 prosent er negative eller usikre på om strømming av barneidrett er en god ide.
 • 42 prosent er positive til en eller annen form for strømming av barneidrett.

Strømming av barneidrett er stort sett ulovlig, ifølge Datatilsynet.

Mener å vite hva kunstig intelligens er

Halvparten av befolkningen oppgir at de i stor eller svært stor grad vet hva kunstig intelligens er.

7 av 10 mener at kunstig intelligens «utfordrer personvernet ved at informasjon om meg brukes på måter jeg ikke er enig i».

2 av 3  er negative til at kunstig intelligens skal måle og kontrollere ens produktivitet på jobben.  Undersøkelsen tar ikke opp spørsmål om det er greit at kunstig intelligens benyttes til å måle elevers fremgang eller til å personjustere oppgaver som elever får.

8 av 10 mener myndighetene bør ta en aktiv rolle i reguleringen av kunstig intelligens, samtidig tviler folk på at myndighetene makter det.

Få stoler på skolenes personvern

Kun 27 prosent av befolkningen viser stor tillit til personvernet i skoler og barnehager.

Slår man sammen liten tillit, noe tillit og ingen tillit, lander man på 64 prosent. Det betyr at 2 av 3 voksne viser usikkerhet til skoler og barnehager når det gjelder personvern.

Dersom man mener at «noe tillit» er bra nok, kan man slå man sammen «vet ikke», «liten tillit» og «ingen tillit», da lander man på 1 av 4 voksne er usikre på om skoler og barnehager har alt på stell når det gjelder personvern.

Barnevakten har tidligere skrevet om dårlig personvern på Kongsberg-skoler, og at foreningen Kins rapportere at kommunene henger etter med personvern i skolene.

Etterlyser overordnede regler for skolene

Barnevakten har lenge etterlyst overordnede regler skolenes digitale løsninger, det gjelder også personvern. For å utvikle nasjonale regler kan man for eksempel stille disse spørsmålene:

 • Hva har skolen rett til å samle inn av opplysninger om elevene?
 • Hvilke notater har læreren rett til å ta om den enkelte elev og hvor trygt kreves det at slike notater oppbevares?
 • Hvem på skolen har rett til å se elevopplysningene?
 • Når må skolen slette opplysningene?
 • Hvilke opplysninger kan tredjepart samle inn eller få kopi av?

Dette er overordnede spørsmål som utløser mange nye spørsmål. Har for eksempel skolen rett til å se netthistorikken til elevene? Kan skolen logge seg inn på en elevmaskin og se hva eleven jobber med akkurat da, selv om barnet er hjemme? Kan skolen se chat eller e-post-samtaler mellom elev og forelder? Kan skolen se metadata om når eleven logger seg på og av? Hva skal slettes når en elev slutter? Hvilke opplysninger samler undervisningsappene inn? Hva skjer med stemmeopptakene når elevene leser inn lekse hjemme? Har skolene lov til å innføre for eksempel Microsoft Recall? Hvilke data som skolen sitter på om en elev har også foreldre rett til å se? Har læreren lov til å ta opptak av skjermmøter? Hvor raskt skal data slettes etter at en elev har sluttet? Og så videre.

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / Prostock-studio)