Nytt undervisningsopplegg setter porno på timeplanen

Nye tall viser at over halvparten av 13 - 18 -åringer har sett porno. Både de unge selv, lærere og fagfolk sier at det må snakkes mer om porno. Med basis i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og øvrige læreplanmål, lanseres denne uken et helt nytt undervisningsopplegg i regi av Barnevakten og Lightup Norway.

Rapporter fra Medietilsynet og Redd Barna viser at stadig flere unge ser porno. Unge selv har et motsetningsfylt forhold til porno, og kan oppleve porno både som positivt og negativt. Flere forteller også at mye av pornoen de ser oppleves som problematisk. 

Tallene viser at det er omtrent dobbelt så mange gutter som jenter som ser porno. Undersøkelser viser også at mange ser porno før fylte 13 år, og en del utsettes for mye reklame for porno. 

Mange skoler har seksualitetsundervisning hvert år i uke 6. I evalueringer kommer det frem at lærere opplever det som krevende å snakke om porno med elevene, og etterspør derfor verktøy som kan gjøre det lettere å få til samtaler om porno i klasserommet. 

– Vi har i flere år erfart at det er behov for en faglig forankret ressurs om porno. Derfor har vi inngått et samarbeid med ungdomsorganisasjonen Lightup Norway for å bidra til kunnskap og gode refleksjoner, med mål om å øke unges kritiske kompetanse og skape bedre forståelse av hva som kjennetegner positiv seksualitet, sier faglig leder i Barnevakten Kjellaug Tonheim Tønnesen. Hun er prosjektleder for det nye undervisningsopplegget Porno på timeplanen. 

Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten (Foto: privat)

Læringsressursen Porno på timeplanen tilbys nå alle ungdomsskolelærere og helsesykepleiere i Norge. Ressursen er utviklet med støtte fra HelsedirektoratetSeniorrådgiver Siw Askheim i Statped og fagkonsulent og sexolog Annie Mathisen ved autismeteamet i Helse Bergen er i styringsgruppen for utviklingen av undervisningsopplegget. 

– Det finnes mye ulovlig porno som viser vold, krenkelser og overgrep, og ettersom dette er det første møtet mange barn og ungdom har med sex og seksualitet, trenger de å presenteres for et motnarrativ. Gjennom samarbeid med Barnevakten kan vi gi enda flere lærere og ungdom et nyansert syn på porno. Undervisningsopplegget Porno på timeplanen bidrar til å skape refleksjon rundt hvordan porno kan påvirke oss personlig, i relasjoner og på samfunnsnivå, sier Ragnhild Lindahl Torstensen, daglig leder i ungdomsorganisasjon Lightup Norway. 

Ragnhild Lindahl Torstensen i Lightup Norway (Foto: Lukas Lehner)

Lightup Norway gir allerede råd til ungdom om porno gjennom nettsiden pornoprat.no og via utvikling av ressursmateriell og fysiske foredrag for elever på skoler i Norge. 

Porno på timeplanen består av en elevpresentasjon med fakta, kortfilmer, refleksjonsoppgaver og caser. Læreren kan støtte seg til en lærerveileder som styrker egen kompetanse om temaet, og til veileder/manus til selve elevpresentasjonen 

Ressursen er tilgjengelig her: https://www.barnevakten.no/skole/laeringsressurser/porno-pa-timeplanen/ 

Kontaktpersoner: 

Prosjektleder og faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen.
Tlf: 47474345
e-post kjellaug@barnevakten.no 

Daglig leder i Lightup Norway, Ragnhild Lindahl Torstensen
Tlf: 93892525
e-post: ragnhild@lightup-movement.no

Illustrasjon: Thomas Malme Madsen