Porno

BASISSAK: Stadig flere unge ser porno, og noen ser dette for første gang i barneskolealder. Samtidig mener unge selv at de påvirkes av porno både på godt og vondt. Her kan du lese fakta og råd om dette emnet.

Fakta og informasjon

Ordet pornografi stammer fra de to greske ordene «porne» og «graphein». Porne betyr prostitusjon, altså det å selge sex, og graphein betyr noe som er skrevet eller illustrert.

Porno kan omfatte bilder, video og spill som har som mål å skape seksuell tenning/opphisselse hos mottakeren.

Når man kommer i tenårene, er det naturlig å være nysgjerrig på seksualitet, og man har behov for informasjon. Mange unge bruker da pornografien som kilde. Mye av mainstream– pornoen som er tilgjengelig på de store pornosidene kan inneholde grove og krenkende skildringer med vold som i hovedsak er rettet mot kvinner.

Dette kan skape urealistiske forventninger til hva sex er, og i verste fall gjøre unge mer usikre.

Dersom porno er den eneste informasjonskanalen man bruker, får man lett et feil bilde av seksualitet. Pornografien hjelper ikke unge med å vite hvordan man uttrykker egne ønsker og setter grenser. Man kan også slite med å skjønne hva som er normalt og hva som er ekstremt/unormalt. Porno viser sjelden samtykke til de seksuelle handlingene som blir vist i videoene.

Utvalgte fakta:

Barn og Medier-undersøkelsen til Medietilsynet (2022) viser at over halvparten av 13-18-åringer har sett porno (52 prosent). Det er dobbelt så mange gutter som ser denne type innhold sammenlignet med jentene. Samtidig er det en markant forskjell i alder og kjønn for unge som sier at de har sett porno:

 • 24 prosent av jenter og 55 prosent av gutter 13 – 14 år har sett porno.
 • 35 prosent av jenter og 66 prosent av gutter 15 – 16 år har sett porno.
 • 39 prosent av jenter og 79 prosent av gutter 17 – 18 år har sett porno.

Blant de yngste er det altså mange som ikke har sett porno blant begge kjønn. Og andelen gutter som ser porno er betydelig høyere enn jenter i alle aldersgrupper.

Videre oppgir 55 prosent av 13–18-åringene som har sett porno på nett, at de så porno for første gang før fylte 13 år. Tilsvarende tall i 2020 var 57 prosent.

Alder første gang man så porno (av de som svarer at de har sett porno):

 • 6 år eller yngre (5 prosent)
 • 7–8 år (8 prosent)
 • 9–10 år (15 prosent)
 • 11–12 år (27 prosent)
 • 13–14 år (25 prosent)
 • 15–16 år (7 prosent)
 • 16+ år (3 prosent)

De fleste søker etter porno selv

Unge kan bli eksponert for porno på forskjellige måter. I Medietilsynets undersøkelse ble 13–18-åringene spurt om hva som skjedde sist gang de så porno. Omtrent 1 av 10 hadde fått reklame for porno. Like mange fulgte en pornoside eller pornostjerne i sosiale medier, fikk porno i feeden i sosiale medier eller søkte etter noe annet, men fikk treff på porno.

17 prosent oppga også at en venn hadde vist porno til dem. Aller flest søkte aktivt etter porno selv (68 prosent). Fire av ti 13–14-åringer svarte at de hadde fått reklame for porno på nett.

Ulovlige nettsider for strømming av film, musikk osv. er det vanligste stedet å se reklame for porno (42 prosent oppgir dette). Etter det oppgis Google (33 prosent), Tiktok (21 prosent), Snapchat (19 prosent), Instagram (19 prosent) og Youtube (13 prosent) som de vanligste  stedene å se reklame for porno. Flere gutter enn jenter mottar reklame for porno på Google, Snapchat og Instagram.

Porno kan påvirke holdninger og atferd

I 2020 lanserte Redd Barna rapporten Et skada bilde av hvordan sex er for å undersøke unges erfaringer med porno. Her leser man at ulike studier på pornografi tyder på at porno kan ha en betydelig påvirkning på barn og unges holdninger og atferd. Samtidig påpeker rapporten at unges erfaringer med porno er lite forsket på. Det trekkes også frem at porno er et tema som sjelden tas opp i skolen/seksualundervisningen til tross for at flere fagmiljøer mener at pornografi er blitt barn og unges viktigste kilde for å lære om seksualitet.

I rapporten blir porno definert av unge selv som: «seksuelle videoer, noe som tenner, tilfredsstiller».

Funn fra rapporten viser at unge oppsøker seksuelt innhold via kjente pornosider, men mye blir også pådyttet dem i form av linker og henvendelser gjennom sosiale medier. Flere av guttene i rapporten som forteller at de ikke ser porno, opplever et press blant gutter om å se porno.

Ungdommene i rapporten forteller også at jo mer porno de ser, jo mer sannsynlig er det at de ser grovere innhold. I rapporten spekuleres det om «algoritmene er programmert til å analysere seernes preferanser og foreslå nytt innhold som kan få dem til å holde seg lenger på nettsiden».

Unge oppgir i rapporten at de har et ambivalent forhold til porno:

 • Unge oppgir at de bruker porno for å lære om sex og prøve ut det de ser. Dette opplever de både som positivt og negativt.
 • Flere av ungdommene påpeker at porno gir muligheter for å bli kjent med egen seksualitet og hva de liker og ikke liker.
 • Både jenter og gutter svarer at de har prøvd, eller har lyst til å prøve ut noe de har sett i porno.
 • Flere unge mener at pornografi kan påvirke tenningsmønstre og holdninger på en måte de ikke selv oppfatter som positivt.
 • Flere mener at det å se mye porno før man har sex for første gang, kan skape feil forventninger og press om hvordan sex skal være.
 • Ungdommene oppgir at de ofte ser porno med menn som kontrollerer og dominerer en kvinne. Det er lett å finne pornografisk innehold med aggressive, krenkende eller voldelige elementer der det fremstår som om kvinnene liker det de blir utsatt for.
 • De fleste har sett porno som inneholder røff og aggressiv sex, inkludert fremstillinger av seksuelle handlinger uten samtykke.
 • Flere av de yngre jentene i undersøkelsen er bekymret for hvordan gutter blir påvirket av porno, og hva slags forventninger det kan skape om hvordan jenter bør oppføre seg seksuelt.
 • Flere jenter mente at porno også påvirket språket, gutters syn på jenter og seksuell atferd. Noe av det samme kommer til uttrykk hos guttene i rapporten. Flere gutter mener at en del jenter liker å bli behandlet på samme måte som de hadde sett i porno.
 • Selv om mange av guttene mener at de kan skille porno og «ekte sex», er det flere som innrømmer at de har blitt overrasket over at virkeligheten ikke alltid stemmer med det de har sett i porno.
 • Ungdommene i undersøkelsen mener også at porno påvirker kropps- og selvbilde, og gir et feil bilde av seksualitet.
 • Ungdommene mener også at yngre barn bør beskyttes mot porno. Noen skulle ønske at de hadde nettfiltre når de selv var yngre, andre mener at det ikke har noe effekt.
 • I tillegg er ungdommene i stor grad enige om at de trenger å bli bedre på å forstå og håndtere det de ser i porno.

Mer om rapporten her

Helsesykepleier Camilla Rørtveit har skrevet en masteroppgave om unges erfaringer med porno. Fra gruppeintervju med ungdom i alderen 15 til 25 år kommer det frem at:

 • Unge oppgir selv et ønske om å få prate høyt om porno, men at seksualitetsundervisningen i skolen sjelden gir rom for dette.
 • Unge oppgir at seksualundervisningen kommer i gang sent, gjerne i ungdomsskolen. Da har noen allerede debutert seksuelt, og flertallet har en egenerfaring med porno.
 • Både jenter og gutter bruker porno for å bli seksuelt opphisset og for å lære mer om egen kropp.
 • Mange blir tilfeldigvis introdusert for porno i barneskolen før man selv søker aktivt etter porno. For eksempel via en eldre venn/søsken.
 • Mange oppgir at første møte med porno er via reklame på internett, og via sosiale medier.
 • Porno er med på å skape et urealistisk ideal for unge om hvordan kropper skal se ut – og skaper prestasjonspress for noen.
 • Flere jenter synes det er vanskelig å si ifra om noe de ikke liker i forbindelse med samleie – som stammer fra porno.
 • Mye av pornoen unnlater å vise kommunikasjon og samtykke, og mange synes at det er vanskelig å snakke om sex og hva man liker eller ikke liker.
 • Unge oppgir at pornoen ofte viser en ubalanse i kjønn mellom menn og kvinner. Som regel viste pornoen alltid mannen som den dominante og som tok seg til rette på den måten han ønsket for å oppnå tilfredsstillelse.
 • Særlig jentene reagerte på, fremstillingen av pornokroppen hos kvinner og at den skulle se så ung som mulig ut, gjerne prepubertal.
 • Noen uttrykket også bekymring, særlig med tanke på hvor enkel tilgang man har til porno, og seksualisert innhold som var tilgjengelig på andre plattformer, og da særlig ovenfor yngre barn.

Nyere forskning viser at antallet unge som opplever seksuell vold har økt kraftig de siste årene, og da er det viktig å stille spørsmål rundt hva som kan gjøre at flere opplever dette. Porno kan være en årsaksfaktor her.

Problematisk pornoindustri

Det finnes mange ulike sjangre med porno. På de store pornosidene finner man også mye grov voldsporno. I boken Pornoprat av forfattere Ragnhild Lindahl Torstensen og Jeanette Kalmar Frøvik fra Lightup Norge, bekreftes dette av forskning. En amerikansk studie som så på femti av de mest populære pornofilmene konkluderte med at 88 prosent av de tilfeldig utvalgte scenene inneholdt fysisk vold, og om lag halvparten av scenene inneholdt psykisk vold i form av krenkende ord. I denne studien kom det frem at kvinner i all hovedsak var mottakerne av denne volden, i tillegg til at disse kvinnene responderte positivte eller nøytralte på det de ble utsatt for.

Nyere studier omtaler også vold i pornofilmer. Forskere som har analysert innholdet i filmklipp fra populære pornosider har funnet ut at mellom 35 prosent og 88 prosent av videoene viser seksuell vold eller aggresjon. Det betyr at selv ved laveste estimat, så viser 1 av 3 pornofilmer seksuell vold eller aggresjon (Fritz, N., Malic, V., Paul, B., & Zhou, Y. (2020), Shor, E. (2019), og Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., & Liberman, R. (2010). Hentet fra pornoprat.no: 10 myter om porno).

Alderen på de involverte i visse pornofilmer er også uviss og i noen tilfeller kan man ikke være sikker om det er voksne eller barn. Ofte er det heller ikke mulig å vite om personer i pornofilmene har samtykket til å være med, eller samtykket til at filmene deles på ulike pornosider. Bakgrunnen er at mange gratis pornonettsider lar brukerne laste opp egne videoer som ikke blir verifisert, ifølge forfatterne av boken.

At pornoindustrien får definere hvordan barn og unge oppfatter seksualitet, er problematisk. Det kommer stadig mer forskning som viser at porno kan ha negative konsekvenser for utvikling av aggressiv seksuell atferd, grenseoverskridelser, seksuelle overgrep og et negativt kvinnesyn, ifølge forfatterne.

For noen jenter kan pornohistoriene føre til en større aksept for å motta krenkelser og finne seg i det – og tenke at dette er noe som skal nytes. Mye av pornoen er også kjønnsdiskriminerende eller problematisk for likestilling, mener forfatterne.

Det blir ofte sagt; «Porno er bare fantasi og skuespill». Det er riktig at pornosex ikke er det samme som sex i det virkelige liv. I mange tilfeller kan en pornofilm være spilt inn av et stort filmstudio der hvert minutt er grundig regissert. Utfordringen ligger likevel i at selv om pornofilmer er regissert, så er porno faktisk ikke bare skuespill. Porno produseres med virkelige mennesker. Enten det er snakk om en profesjonelt innspilt pornofilm, eller en amatørvideo laget og lastet opp til en pornoside, så er det viktig å huske på at selve pornoproduksjonen skjer på ekte.

Loven regulerer porno

Medietilsynet skriver at begrunnelsen for 18-årsgrense på filmer er: «Filmer som inneholder omfattende, eksplisitte og nærgående seksuelle skildringer vil få en 18-årsgrense.» Situasjonen er likevel at det kun er norske strømmetjenester som per dags dato reguleres av bildeprogramloven. Strømmesidene for porno er ikke registrert i Norge. Det kan variere hvorvidt ulike pornosider og pornoklipp er merket med aldersgrense. Det er likevel ingen tvil om at porno havner i kategori-en for 18-årsgrense sett opp mot hensikten med at vi har en slik aldersgrense på filmer i Norge. Porno er ikke laget for barn og unge under 18 år.

Straffeloven § 317 dekker også feltet pornografi.

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som

 • a) utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi,
 • b) innfører pornografi med sikte på utbredelse,
 • c) overlater pornografi til personer under 18 år, eller
 • d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling med pornografisk innhold.

«Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål».

Rettspraksis er veldig klar på at det ikke er straffbart hverken for barn eller voksne å se porno som ikke inngår inn under hva som er ulovlig.

Råd for tematikken porno:

Råd til foreldre:

 • Begynn praten om kropp, seksualitet og grenser tidlig.
 • Tilpass samtalen etter barnets alder og modenhet.
 • Unngå å bruke uttrykket «porno» med de yngste, i stedet kan man snakke om at det finnes bilder og video av nakne mennesker på nett som ikke er bra for barn å se. Dersom ungdommen allerede har erfaringer med porno kan man bruke begrepet i samtalen.
 • Vær tydelig på at porno ikke er en veiledning i hvordan sex skal være. Snakk om begreper som respekt, grenser, kjærlighet, trygghet, samtykke og positiv og god seksualitet. Porno som viser vold, tvang og ensidig fremstilling av nytelse kan gi unge et helt feil inntrykk av hvordan sex skal være, og i verste fall føre til at unge selv utsetter andre for overgrep, eller aksepterer overgrep mot seg selv.
 • Ikke tving barn og unge til å fortelle om egne erfaringer med porno. Ikke påfør barna skyld eller skam.
 • Fortell gjerne ungdommen din at selv om porno er lett tilgjengelig, så er det «bare» ca halvparten av ungdommene fra 13-18 år som sier de har sett porno. Det kan bidra til å redusere presset om å se porno fordi man tror «alle andre gjør det».
 • Vær varsom med å dele egne (forelders) erfaringer med porno. Barn og unge kan oppleve det som ubehagelig/kleint.
 • Internettfilter på mobil, pc og hjemme- og skolenettverk kan være med på å hindre at barn eksponeres for porno.

Råd til barn og unge:

 • Porno handler om å fange seerens interesse og er ofte ekstrem og urealistisk sex. Sex i virkeligheten handler om trygge rammer, samtykke, å ta hensyn til hverandres behov, og å sørge for at partneren har det godt.
 • Husk at porno ikke er en veiledning i hvordan sex skal være. Tenk over begrepene respekt, seksuelle grenser, kjærlighet, trygghet, samtykke og positiv seksualitet. Porno som viser vold, tvang og ensidig fremstilling av nytelse kan gi unge et helt feil inntrykk av hvordan sex skal være, og i verste fall føre til at unge selv utsetter andre for overgrep, eller aksepterer overgrep mot seg selv.
 • Snakk med en voksen som du stoler på dersom du har bekymringer eller erfaringer med porno som du trenger å diskutere rundt.
 • Det finnes egne helsestasjoner for ungdom. Les mer om dette her.
 • Ikke del videre. Dersom du selv har sett porno, ikke del videre til andre. Da kan du være med på å spre porno til andre som ikke ønsker å se denne type innhold.
 • De fleste sosiale medier har strenge regler for hva slags innhold som er lov på plattformen. Rapporter pornobilder, og rapporter og blokker porno-kontoer.
 • Bruk troverdige kilder for å finne informasjon og stille spørsmål om kropp og sex. For eksempel Ung.no og sexogsamfunn.no. På pornoprat.no finner du også nyttig informasjon.
 • Dersom du selv ikke ønsker å bli utsatt for porno kan du slå på internettfilter på mobilen din. På iOS finner du dette på skjermtid-menyen > innhold og personvern. På Android: Åpne Google-appen. Gå til innstillinger. Slå på «skjul ikke-barnevennlige resultater». Dette fjerner bare søketreff, man kan fortsatt besøke pornonettsider ved å skrive dette inn i adressefeltet i Google chrome. Foreldre må sette opp Family Link (foreldrekontroll) for å stenge for denne type nettsider i Google Chrome. Det er forskjell på å ha filter direkte på enheten/mobilen/datamaskinen som man bruker, og filter på det trådløse nettverket som man kobler seg til.

Rådene over er utarbeidet av Barnevakten, blant annet basert på råd i boken Pornoprat og intervjuer med ungdomsorganisasjonen Lightup Norway.

Råd fra Medietilsynet om tematikken finner du her.

Redd Barnas samtaletips finner du her.

Ressurser

For foreldre, lærere og voksne som jobber med barn og ungdom:

For unge:

Forskning, rapporter og lenker

 • Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., & Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: A content analysis update. Violence Against Women, 16(10), 1065–1085.
 • Fritz, N., Malic, V., Paul, B., & Zhou, Y. (2020). A Descriptive Analysis of the Types, Targets, and Relative Frequency of Aggression in Mainstream Pornography. Archives of Sexual Behavior.
 • Medietilsynets undersøkelse 2022, med tall på unges erfaringer med porno
 • Redd Barnas rapport (2020) – et skada bilde av hvordan sex er
 • Porno – til forlystelse og besvær (2022)
 • Peter, J. et al. (2016). «Adolescents and Pornography: A Review of 20 Years of Research» – Internasjonal forskning på ungdommer og pornografi fra de siste 20 årene
 • Shor, E. (2019). Age, Aggression, and Pleasure in Popular Online Pornographic Videos. Violence Against Women, 25(8), 1018–1036.
 • Stanley, N. et al. (2018). «Pornography, Sexual Coercion and Abuse and Sexting in Young People’s Intimate Relationships: A European Study

Illustrasjon: Thomas Malme Madsen