Grafikk: Barnevakten. Foto: Shutterstock.

Aldersgrenser i apper uttrykker risiko

Barnevakten får stadig spørsmål om aldersgrenser for apper og spill, for aldersgrenser kan være forvirrende. Bruk vår guide for å lande hva som bør gjelde ditt barn i hvert tilfelle.

Det finnes tre typer aldersgrenser for apper og spill: 

 • Anbefalt alder (se app-omtalen)
 • Personvernalder (13 år)
 • Vilkårsalder (se appens vilkår)

Aldersgrensene kan sprike for en og samme app.

Naturlig å tenke over risikoen

Stort sett går det bra når barn er på nettet, du trenger ikke bli hysterisk engstelig så fort barnet ser på en skjerm. Samtidig innebærer selvsagt nettet en viss risiko. Og aldersgrenser handler mye om nettopp å redusere risiko.

Det er naturlig å være opptatt av sikkerheten til barnet, ingen foreldre ønsker at barnet skal skade seg. Skal barnet ditt leke i skogen i nabolaget, vil du naturlig nok først sjekke om barnet må passere noen farlige veikryss for å komme til skogen. Så vil du veie gleden av å leke i skogen opp mot risikoen i veikryssene, før du sier ja eller nei til barnet. Og da tar du også høyde for modenheten og personligheten til barnet før du bestemmer deg.

Slik er det også med apper og spill. De inneholder risiko. Men de inneholder også at barnet kan ha kontakt med andre barn samt ha det gøy.

For å snu litt på det: Er ditt barn det eneste som ikke får leke i skogen med de andre barna, så kan barnet ta «skade» av det, det føler seg utenfor og er heller ikke med i samtalen dagen etter når alle snakker om hva de lekte. Sånn kan det være også på nettet. Selv om nettet innebærer en viss risiko, kan også en utestengelse fra nettet innebære en viss risiko.

Derfor er vårt råd at du setter deg inn i de tre ulike aldersgrensene og gjør en vurdering ut fra totalbildet. Sjekk også Barnevaktens anmeldelse av appen for å få en vurdering av egnethet og gode innstillinger.

Første steg: Anbefalt alder 

Anbefalt alder har ikke noe med hva barnet behersker i spillet eller appen, men om barnet eventuelt kan ta skade.

For eksempel fotballspillet Fifa 22 er det ingen som kan ta skade av, det er ikke noe støtende i spillet, derfor er det merket med 3 år og 4 år i appbutikkene. Vanskelighetsgraden er noe annet, man må kanskje være 8-9 år for å beherske spillet.

Det er appbutikken eller ulike merkeordninger som setter anbefalt aldersgrense. De forsøker å unngå at barn blir skremt av voldelige scener eller blir påvirket av stygt språk, innslag av porno og så videre. Men du kan ikke se på dette som en hundre prosent garanti.

Legg også merke til at butikker og ulike merkeordninger kan være uenige om anbefalt alder, men du får i alle fall et visst inntrykk hvis den ene sier 7 år og den andre sier 12 år. Da kan du tenke at man ikke bør være yngre enn omkring 7-12 år.

Den anbefalte alderen er lett å finne der du laster ned appen, det er gjerne den alderen som er fremhevet.

Sosiale medier er spesielt, for der endres innholdet hele tiden etter hva brukerne deler, i Googles appbutikk er sosiale apper derfor merket med «foreldreveiledning» (utropstegn i gul rute). Det kan nemlig dukke opp innslag som slett ikke passer for yngre barn.

Det kan hende barnets bruk av den sosiale appen gjør at algoritmene styrer unna de fæle innslagene. Men det kan også ende opp motsatt. Derfor er det vanskelig å sette en anbefalt alder før nedlastning. Oppfølging fra foreldrene er viktig.

Apples butikk har en annen politikk, der merkes sosiale medier som regel med 12+.

Andre steg: Personvernalderen 13 år

Personvernalderen er 13 år. Appene kan tilpasse seg lovverket og velge å sette alderen 13 år i sine vilkår. Ser du alderen 13 år i vilkårene, er det et hint om at appen kanskje samler inn personopplysninger. Tenk gjennom hvilke ulemper dette kan gi av algoritmer, reklame og så videre.

Risikoen er todelt. For det første handler det om at appene samler inn personopplysninger og kan bruke dem i markedsføring og så videre. Er man moden nok, vet man at man kan skru av lokasjonsdata for eksempel, eller ta andre grep som reduserer hva man gir fra seg. For det andre handler det om å være moden nok til å forstå at man ikke skal dele alle slags personlige bilder eller opplysninger. 

Foreldre bør møte denne aldersgrensen med et visst alvor fordi barna skal selv utøve kontroll over hvem som har tilgang til deres personopplysninger og eventuelt be om at de blir slettet.

Her er noen argumenter for eller imot at barn under 13 år skal få benytte en app som henter inn personopplysninger: 

POSITIVT

 • Barnet kan holde kontakt med sine venner.  
 • Barnet kan, med gode innstillinger, komme i gang med den digitale treningen. 
 • Hvis barnet har fått god opplæring, vil det bevisst dele få personopplysninger med appen.
   

NEGATIVT

 • Barnet kan få full tilgang til internett og fremmede fra hele verden, det innebærer risiko. 
 • Barnet har ikke forutsetning for å vurdere risikoen med å dele opplysninger om seg selv.
 • Appene samler inn personopplysninger og kan dele disse med andre. Barnet kan få persontilpasset reklame, seksualisert innhold, bli utsatt for kjøpepress og så videre ut fra hvilken alder de oppgir ved registrering i appen. 

Norsk lov gir foreldre i utgangspunktet mulighet til å samtykke til at barn under 13 år kan bruke sosiale medier. Men appene har ikke lagt til rette for å motta slike samtykker, appene har valgt å lage vilkår som setter til side muligheten for samtykke, se neste steg. 

Tredje steg: Vilkårsalder 

Både anbefalt alder og personvernalder er satt for å begrense risiko for skade. Også vilkårsalderen kan være et uttrykk for å begrense risiko, ut fra hvordan app-selskapet vurderer risiko. Men vilkårsalderen kan også være satt av app-selskapet kun for å tilpasse seg personvernalderen.

Er vilkårsalderen 13 år, er det ofte fordi appen samler inn personopplysninger.

Apper og spill kan sette en absolutt aldersgrense i vilkårene. Har appen satt for eksempel 16 år som aldersgrense i vilkårene, da har ikke barn under denne alderen rett til å bruke appen. 

Norsk lov støtter avtalefrihet. Appene kan derfor lage vilkår ganske fritt. Les mer om dette.

Mange av de populære sosiale appene har satt en absolutt aldersgrense på 13 år. Yngre barn bryter ikke selve loven ved å benytte appen, men de bryter vilkårene i appen, og vilkårene har støtte i loven fordi loven støtter avtalefrihet. 

Brudd på vilkår mellom selskaper eller privatpersoner kan i noen tilfeller utløse søksmål. Ellers i samfunnet må foreldre noen ganger også betale hvis barna for eksempel har skadet gjenstander, slik er loven. 

Men det er lite sannsynlig at foreldre eller barn må svi økonomisk hvis et barn urettmessig har opprettet konto i en app. Det som skjer i praksis, er kun at barnet blir kastet ut av appen.

Man kan mene at det ikke er et stort etisk problem hvis kun ett barn bryter vilkårene. Men hvis tusener av barn bryter vilkårsalderen, kan det påføre app-eierne bøter, merarbeid og dårlig omtale. Etikken kan sammelignes med å kaste søppel på gaten, det er ikke så farlig om én gjør det, men det blir grisete dersom alle gjør det. Har da den enkelte et ansvar? 

Man kan også se det fra en annen kant og mene at selskapene bak de store sosiale appene har oppført seg uetisk ved samle inn unødvendig mye opplysninger om oss alle uten å gi god nok beskjed eller gi oss gode nok valgmuligheter (og at gigantbøtene fra myndighetene beviser dette), og at det gir oss alle en viss etisk rett til å la barn lyve på alderen for å opprette konto. 

En samlet vurdering

Er du opptatt av risiko, kan du tenke at alle de tre aldersgrensene uttrykker noe om risiko, og derfor gir aldersgrensene et samlet bilde av appen når du skal gjøre din vurdering på vegne av ditt barn. Men dette bør du veie mot hvilken nytte eller glede appen eller spillet gir, behovet for sosial samhandling med venner og hensynet til ditt barns modenhet og personlighet.

Og som allerede nevnt: Stort sett går det bra når barna er på nettet, gjerne ved hjelp av foreldreinnstillinger og veiledning.

Les også: 


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.