Foto: Shutterstock / myboys.me. Bildet viser en gutt som sitter i en stol hjemme, med et nettbrett i fanget.

Hvilke apper har absolutt aldersgrense?

Flere av de store sosiale appene har en absolutt aldersgrense på 13 år i vilkårene. Dermed er foreldrenes samtykkemulighet spilt av banen. Det betyr at barna ikke har rett til å bruke disse appene.

Barnets app-konto kan bli kontant slettet uten diskusjon hvis man som forelder forsøker å sende appen et alderssamtykke, dette forteller flere foreldre til Barnevakten.

Snapchat is not intended for children under the age of 13. If the reported user’s age is verifiable as under 13, we will promptly delete the account.

Snapchat, Zoomerang, Youtube, Tiktok og Instagram er eksempler på sosiale medier som har absolutt aldersgrense. Les om de enkelte appene lenger ned.

Sosiale medier har i utgangspunktet aldersgrense 13 år for å beskytte barn med personvern, dette er bestemt i norsk lov som videre sier at foreldre kan gi samtykke til at yngre barn likevel kan ta i bruk slike sosiale medier.

Samtidig har appene rett til å sette en absolutt aldersgrense som foreldre ikke kan overkjøre med samtykke, det bekreftet Datatilsynet i denne artikkelen. I Norge og mange andre land er det nemlig fri avtalerett som er fastsatt med lov.

Personvernalderen og den absolutte vilkårsalderen reguleres altså av ulike regelverk. I tillegg finnes en anbefalt alder, den har ingen juridisk kraft, men er noe app-butikkene viser for å fortelle hva som er minstealderen for å unngå at barnet tar skade, for eksempel blir skremt.

Foto: Barnevakten. Bildet er en grafikk som viser forskjellen ulike aldre.

Den absolutte aldersgrensen kan settes til hva som helst, for eksempel 12 år, 13 år, 16 år eller 18 år, det er opp til app-selskapet å bestemme. Eller selskapet kan velge å ikke sette noen absolutt alder i vilkårene, da er det kun personvernalderen som er inne i bildet.

Vi har spurt noen av appene om hvorfor de velger å sette absolutt aldersgrense, men vi har ikke fått svar på det. Grunnen til at de vil stenge barn under 13 år helt ute, kan være at da slipper appene å hente inn samtykker fra millioner av foreldre, kanskje også sammen med bilder av foreldrenes ID og barnas fødselsattest.

Løsningen mange sosiale apper har landet på, er en absolutt aldersgrense på minst 13 år kombinert med mulige foreldreinnstillinger for barn over 13 år.

Vanskelig å forstå vilkårene

Det er lett å oppdage en absolutt alder i vilkårene hvis alderen skiller seg fra personvernalderen som er 13 år. Dersom vilkårene sier for eksempel sier “du må være 18 år for å bruke denne appen”, da er det er en absolutt alder og da er ikke samtykke ut fra personvernalderen en mulig løsning.

Appene kan også velge å sette den absolutte aldersgrensen til 13 år, men da er det ikke like lett å oppdage for foreldre og barn at det er en absolutt aldersgrense, for da er den absolutte alderen og personvernalderen identisk. I tilfelle må appene presisere at aldersgrensen på 13 år også er ment som en absolutt alder, og at samtykke fra foreldrene ikke er mulig.

Dessverre er app-vilkår ofte skrevet i et tungt språk, det er derfor ikke alltid lett for brukerne å vite om aldersgrensen på 13 år er ment absolutt.

Tegn som kan trekke i retning av at aldergrensen er ment absolutt:
 • Vilkårsalderen er satt høyere enn 13 år.
 • Appen har grunner utover personvern til å sette en absolutt aldersgrense, for eksempel at appen er en datingapp som barn ikke bør benytte.
 • Appen har ingen ordning for foreldresamtykke, altså ikke noe “fyll ut her”-skjema for foreldre.
 • Appen har andre versjoner av appen for barn under 13 år, disse har begrensede funksjoner og er gjerne kombinert med foreldrestyring. For eksempel Youtube har barneversjonen Youtube Kids. Det finnes også en forenklet barneversjon av originalappen Youtube. Når slike alternativer finnes, og det ikke tilbys en samtykkeordning for originalappen i full versjon, da tilbys i realiteten originalappen kun til folk over 13 år, og det betyr at aldersgrensen kan oppfattes som absolutt.
 • Aldersgrensen presiseres gang på gang i vilkårene og det brukes strenge ord om aldersgrensen.
 • Appen ber folk rapportere inn brukere som er under 13 år for å kaste dem ut uten å åpne for en løsning med samtykke.
 • Appens foreldreinnstillinger virker kun hvis barnet er over 13 år.
 • Det er umulig å velge en lavere alder enn 13 år når man registrerer seg
 • Man blir ikke ledet videre til en samtykkeordning hvis man oppgir for lav alder.
Hva er de juridiske konsekvensene?

Straffen for å bryte den absolutte aldersgrensen er i tilfelle kun at barnet kan bli kastet ut av appen hvis aldersbruddet oppdages av appen. Det kan være en stor straff dersom barnet har halve livet sitt i appen.

Kunstig intelligens blir stadig bedre og kan med tiden avsløre aldersjukset, eller andre brukere kan rapportere inn barnet, da slettes som regel kontoen.

Dersom vilkårsalderen er brutt, har du som forelder antagelig også mindre juridisk rett til å klage til appen hvis barnet opplever noe negativt inne i appen.

Man må heller ikke glemme at det innebærer en viss risiko å lyve på alderen når det gjelder relasjonene med de andre brukerne i appen. De andre brukerne tror at niåringen er minst tretten år, de kan for eksempel snakke varmt om filmer og spill som niåringer ikke bør involveres i.

Ikke lett å forstå vilkårene

EU har kommet med mange regler de siste årene, men det ser ut til at det mangler tydeliggjøring når det gjelder absolutte aldersgrenser. Det er tungvint for forbrukere som overlates til å tolke lange vilkårstekster. De nye EU-reglene sier at vilkår skal skrives så enkelt at selv barn forstår, hvis appen henvender seg til barn eller det er i hovedsak barn som benytter appen. Det kan bli lettere å oppdage absolutt alder i årene fremover.

Vilkårteksten kan skrives tydeligere, for eksempel slik: «Barn under 13 år har ikke lov til å bruke appen, de kan heller ikke få samtykke fra foreldre til å bruke appen fordi vi har satt aldersgrensen som absolutt.»

Men så langt virker det som at mange apper, med noe vanskelig språk, har absolutt aldersgrense i vilkårene. Det betyr som sagt at samtykkemuligheten faller bort.

Er det etisk ok å bryte vilkår?

Det er som nevnt liten juridisk risiko for barn og foreldre dersom vilkårene brytes, hverken foreldre eller barn får bøter, men man kan drøfte om det er uetisk å gå inn i avtaler man ikke har rett til å gå inn i. Men her er det ganske sikkert ulike synspunkter blant foreldrene.

Noen vil kanskje mene det at å lyve på alderen er en fillesak som kan sammenlignes med å stå feilparkert et øyeblikk og at appene kan skylde seg selv når de bruker vanskelig språk i vilkårene. Andre vil mene at vilkår er noe man møter mange steder i samfunnet og at man ikke skal lære barn opp til at det er fritt frem.

Men foreldre flest vi antagelig ikke bruke krefter på å filosofere over slikt, for presset om å bruke apper i lav alder er stort.

Alt om alder blir på en måte appenes problem overfor myndighetene. Det kan hende appene får bøter helt til de skriver vilkårene på en slik måte at barn forstår dem, for da er det ikke lenger appens feil at barna går inn i appen?

I læringsmålene for grunnskolen står det at begrepet nettikette skal læres av elevene. Det å bryte vilkår er et tema som både lærere og foreldre kan ta opp.

Eksempler på apper og aldersvilkår

La oss nå se nærmere på en del populære sosiale apper. Våre eksempler i denne artikkelen er ikke en fasit, men Barnevaktens tolkning av appenes vilkårsalder.

Snapchat

 • Snapchat har absolutt aldersgrense 13 år

En pappa tok kontakt med Barnevakten og fortalte at hans barn på 12 år forsøkte å opprette konto i Snapchat, men det gikk ikke. Det stemmer med foreldreguiden til Snapchat som sier at ingen under 13 år har lov til det. Men så står det:

“Hvis du har et barn under 13 år som bruker Snapchat, kan du kontakte oss med barnets brukernavn og en bekreftelse på deres personlige forhold.”

Pappaen kontaktet Snapchat om akkurat dette, for teksten kunne tolkes til at foreldre kan sende inn samtykke. Pappaen fikk til svar at alle kontoer med brukere under 13 år vil bli slettet:

“Thank you for reaching out to us. As noted in our Terms of Service, Snapchat is not intended for children under the age of 13. If the reported user’s age is verifiable as under 13, we will promptly delete the account. We appreciate that as a parent you are responsible for safeguarding your children and understand your concerns. We wish to provide a safe environment for creativity and expression while ensuring every Snapchatter is able to use our services enjoyably.”

Dette betyr at aldersgrensen på 13 år er absolutt hos Snapchat.

Et eksempel til: En annen norsk pappa kontaktet Snapchat for å samtykke til at datteren under 13 år kunne bruke Snapchat. Men Snapchat svarte med å slette kontoen umiddelbart.

Vilkårene til Snapchat sier:

«Ingen under 13 år (eller, om eldre enn 13 år, minimumsalderen for når en person kan bruke Tjenestene i ditt land) har lov til å lage en konto eller bruke Tjenestene. Om du er under 18 år (eller myndighetsalderen i ditt land), kan du kun bruke Tjenestene med samtykke fra din forelder eller verge.»

Vilkårene kan vanskelig tolkes annerledes enn at kun barn over 13 år kan bruke appen, og da kun med tillatelse fra foreldrene, uten at tillatelsen må sendes til Snapchat.

Barnevaktens anmeldelse av Snapchat

Zoomerang

 • Zoomerang har ganske sikkert absolutt aldersgrense 13 år

Zoomerang har lignende ordlyd i vilkårene som det Snapchat har. Også Zoomerang sier at brukere under 13 år vil bli slettet. Her oversatt til norsk av Barnevakten:

“Du må ha lovlig minimumsalder (13 år i USA) for å opprette konto i Zoomerang. Mottar vi en etterprøvbar beskjed gjennom feedback@zoomerang.app om at et barn under 13 år har sendt oss personlig informasjon, vil vi sette i gang tiltak for å slette det så raskt som mulig.”

I praksis betyr det å slette kontoen, så langt Barnevakten forstår.

Siden Zoomerang ikke i samme slengen gir foreldre mulighet til å sende inn samtykke, indikerer det at aldersgrensen er absolutt. Dette ble enda tydeligere da en norsk mor henvendte seg til Zoomerang om et problem som hennes barn hadde i appen. Zoomerang krevde morens ID og barnets fødselsattest for å rydde opp, og sa at dersom papirene eventuelt avslørte at barnet var under aldersgrensen, ville Zoomerang slette kontoen.

Med andre ord ser det ut til at Zoomerang har en absolutt aldersgrense, for Zoomerang tilbød ingen samtykkeløsning til denne moren, selv om hun ble invitert til å sende inn ID.

Legg merke til en del apper kan brukes selv om man ikke oppretter konto, men da får man ikke tilgang til de sosiale funksjonene. Slik er det også med Zoomerang. Dersom din tolvåring har Zoomerang-appen på telefonen, betyr ikke det nødvendigvis at aldersvilkåret er brutt.

Zoomerang svarer Barnevakten og sier at «The app can be downloaded by 4+ users as we do not share any content that might do any harm to underage children.»

Dette gjelder de som bruker appen uten å opprette konto som gir sosiale muligheter. Svaret fra Zoomerang fortsetter med at de ikke oppfordrer brukere under 13 år å opprette konto:

«However, when creating an account users have access to tutorials (templates) shared by other users, and there is an option of commenting, we do not encourage users under 13 to create an account. On the profile creation page, we ask the users to write their birthdate and if they are under 13, the system doesn’t let them create an account.»

Zoomerang tilbyr så foreldreinnstillinger til brukere over 13 år. Foreldreinnstillingene har passord.

Siste del av svaret fra Zoomerang er slik:

«If the parent wants the child to use the account option in Zoomerang, we ask them to create the profile using their personal email address so that they can have full access to the content. We do not have a special system for those requests, however, they can contact us anytime, and depending on the request, we will provide a solution accordingly.»

Avsnittet er ikke soleklart forståelig, men kan tolkes til at Zoomerang mener at de yngste kontobrukerne (for eksempel 13-14-åringer) bør ha innlogging via foreldrene.

Barnevaktens anmeldelse av Zoomerang

Les også: Zoomerang strammer inn aldersgrensen

 

Youtube

 • Det ser ut til at Youtube har absolutt aldersgrense i originalappen

Vi spurte Google om det er absolutt aldersgrense i Youtube-appen eller om Youtube tilbyr en ordning der foreldre kan sende inn samtykke for barn under 13 år.

Dette er svaret vi fikk:

«Skal barn under 13 år ha en Google-konto for å benytte seg av Youtube, må de enten bruke Youtube Kids eller Youtube med tilsyn. Dette er fordi Youtube ikke er en destinasjon som er ment for barn. Å beskytte barn og familier er en topp-prioritet for oss, og derfor har vi investert i en destinasjon som er ment for barn – med en rekke fleksible løsninger for foreldre, slik at de kan ta de valgene de mener er rett for seg.»

Google skriver på sine nettsider: «Med YouTube-versjoner med tilsyn kan barnet ditt gå over fra YouTube Kids til YouTube med foreldrekontroll. Med en administrert konto kan du velge hvor mye tilgang barnet ditt skal ha på YouTube, filtrere ut uønsket innhold og administrere barnets skjermtid.»

I appversjonen «Youtube med tilsyn» er det slått av en rekke funksjoner, slik som direktesendinger, chat, innlegg, kommentarer, Super Stickers og muligheten til å laste opp sine egne videoer. Når så mange funksjoner er fjernet, fremstår appen som en annen app. Med andre ord kan man forstå det slik:

Den originale Youtube-appen har ikke samtykkeordning, og Google henviser til andre apper eller versjoner for barn under 13 år, det kan tolkes til at den originale Youtube-appen har absolutt aldersgrense 13 år.

Det står også rett ut i vilkårene at man må være minst 13 år:

«Du kan bruke Tjenesten hvis du er minst 13 år gammel; barn i alle aldre kan imidlertid bruke Tjenesten og YouTube Kids (der dette er tilgjengelig) hvis de er aktivert av en forelder eller verge.»

Youtube krever også at barn mellom 13 og 17 år må ha tillatelse fra foreldrene til å bruke appen.  «Hvis du er under 18 år gammel, må du få tillatelse fra en forelder eller verge til å bruke Tjenesten. Vennligst få vedkommende til å lese gjennom avtalen sammen med deg.» Vi forstår det slik at dette er en tillatelse som barn og foreldre ordner privat, man skal ikke sende noe inn til Youtube.

Reglene til Youtube er altså de samme som for Snapchat: Kun barn over 13 år kan bruke appen, og da kun med tillatelse fra foreldrene, uten at tillatelsen må sendes til appen.

Det er lett å forveksle slike tillatelser med samtykket som de norske personvernreglene forteller om, men personvernsamtykket gjelder kun barn under 13 år og er som sagt spilt av banen fordi appene har satt absolutte aldersgrenser.

Med tilsynsordningen i Youtube kan foreldrene for øvrig sette på et innholdsfilter som tilsvarer aldrene 9 år, 13 år eller opp til 18 år. Youtube skriver på nettsidene at tilsynsvarianten av Youtube påvirker også hva slags annonser barna får se. Her er Googles informasjon om tilsynsmuligheten for Youtube.

Oppdatering 31. mai 2023: Vi besøkte europakontoret til Google i Dublin tidligere i år og spurte da om vilkårene deres for Youtube også gjaldt for barn som ikke oppretter konto og som kun er innom nettstedet til Youtube for å se videoer. De svarte at vilkårene også gjelder for dem som ikke oppretter konto. Vi svarte da at i tilfelle bør Youtube informere gjestene bedre, aldersgrensen 13 år bør komme tydelig frem sammen med en knapp for vilkår. De var enige i problemstillingen og skulle se på noen løsninger for å vise frem vilkårene bedre.

Man kan mene at når det er nødvendig å ta fly til Dublin for å få vite at det er aldersvilkår for å besøke et nettsted, da er i praksis vilkårene hemmelige. Og da kan man videre mene at hemmelige vilkår behøver man ikke forholde seg til og at det i praksis ikke er noen aldersgrense for å besøke nettstedet Youtube uten konto.

For øvrig sa Youtube at hvis de tror at det er et barn som er innom Youtube uten konto, fordi man ser at det søkes etter barnefilmer, vil det komme en popup som stenger for videre videoavspilling. Popupen sier at man må opprette konto, og da må man være minst 13 år. Youtube forsøker altså å holde barn under 13 år unna nettstedet.

Vilkårene til Youtube

Barnevaktens anmeldelse av Youtube

Tiktok

 • Tiktok har ganske sikkert en absolutt aldersgrense på 13 år

Barnevakten ba Tiktok bekrefte om aldersgrensen deres er ment absolutt. I svaret bruker ikke Tiktok ordet “absolutt”, men skriver at aldersgrensen er 13 år. I tillegg fikk vi en artikkel tilsendt, og den tydeliggjør at Tiktok svært gjerne vil unngå yngre brukere av appen (se lenke lenger ned).

Her er noen argumenter som trekker i retning av at aldersgrensen er ment absolutt av Tiktok:

1) Aldersgrensen på 13 år er listet opp som første punkt i en lang liste over hva som er forbudt å gjøre med appen, for eksempel er det forbudt å kopiere programvaren.

2) Aldersgrensen gjentas flere ganger:

 • «Tjenestene og plattformen er kun for personer som er 13 år eller eldre.»
 • «Visse funksjoner er ikke tilgjengelig for brukere under en viss alder.»
 • «Ved å registrere deg, skaffe deg tilgang til eller bruke tjenestene, bekrefter du at du kan og faktisk inngår en juridisk bindende kontrakt med TikTok som omfattes av vilkårene, at du er 13 år eller eldre, at du godtar disse vilkårene og at du godtar å overholde dem.»
 • «You may not access or use the Services if you are not 13 years old or older, or if you are otherwise unable to agree to these Terms;»

3) I personvernerklæringen står det:

 • «You must be at least 13 years old to use the Services. If you believe that we have information about someone younger than this, please contact us via the details set out in the “Contact Us” section below.»

4) Tiktok har aldersgrense 16 år for å sende og motta meldinger. Det trekker i retning av at aldersgrensen på 13 år er ment strengt.

5) På foreldresidene til Tiktok brukes ordet «teens» hele tiden, over 20 ganger, det står ikke «children» som hadde vært naturlig dersom foreldresamtykke kunne være en del av avtalen. Foreldreinnstillingene og foreldreveiledningener altså ment for barn over 13 år.

6) På foreldresidene står det også at hvis Tiktok oppdager brukere under 13 år, vil de bli fjernet. «If we learn that a person under the age of 13 is using or posting content on TikTok without using TikTok for Younger Users, they will be removed.» Her hadde det vært naturlig å nevne en samtykkeordning dersom Tiktok hadde hatt en slik. Siden dette ikke nevnes, trekker det i retning av at aldersgrensen på 13 år er ment absolutt.

7) Tiktok uttrykker sterkt at appen er kun for personer over 13 år, i denne artikkelen: “Our work to keep TikTok a place for people 13 and over”.

Tiktok sier der at hvis man har tastet inn en for lav alder når man registrerer konto, blir man stengt ute fra å prøve på nytt med en høyere alder. Selskapet skriver også at de har flere tiltak for å holde barn under 13 år ute av appen:

 • Moderatorene får opplæring i tegn som kan avsløre for lav alder.
 • Informasjon fra andre brukere benyttes i jakten på for unge brukere, for eksempel hvilke tagger som er i bruk eller det at noen rapporterer inn brukere som er for unge.

8) I Tiktoks foreldreguider står det at grunnen til at det står anbefalt aldersgrense 12+ i appbutikkene, er at det skal være mulig for foreldre å ha tilgang til alderskontrollene som finnes i telefoner og på den måten blokkere for nedlastning av appen. Det er altså en teknisk forklaring til at den anbefalte aldersgrensen i appbutikken er litt lavere enn vilkårsgrensen. “If you don’t want your teen to download our app, you can prevent them from doing so using the parental controls available via these stores.»

Tiktoks foreldreguide

Tiktoks guardians-guide

Vilkårene til Tiktok for folk som bor i EØS/EU finner du på engelsk og på norsk. Vi sjekket vilkårene 6. mai 2022, de kan være endret når du leser dem.

Barnevaktens anmeldelse av Tiktok

Instagram

 • Instagram har absolutt aldersgrense på 13 år

Både i vilkårene og i e-post til Barnevakten sier Instagram at barn under 13 år ikke kan bruke appen. Instagram skriver til Barnevakten:

«It is correct to say that we do not allow under 13s on Instagram, with or without their parents’ consent.» Det hjelper altså ikke å sende inn samtykke til Instagram eller gi barna samtykke hjemme.

Hvis et barn under 13 år er en kjendis, kan foreldrene eller noen profesjonelle som representerer barnet, opprette konto og legge ut poster om barnet. Da må det stå i bioen at det er voksne som legger ut postene og som administrerer kontoen. Dette er en annen løsning enn at foreldre gir samtykke til at barn under 13 år selv kan bruke en sosial app. I denne kjendisløsningen hos Instagram legger man opp til at barnet selv ikke legger ut poster.

Her er vilkårsteksten til Instagram:

«Instagram krever at man må være fylt 13 år før man kan opprette en konto (i enkelte jurisdiksjoner kan denne aldersgrensen være høyere). I biografien til kontoer som representerer noen under 13 år må det stå tydelig skrevet at kontoen administreres av en foresatt eller en administrator. Hvis barnet ditt er under 13 år og har en konto som ikke administreres av deg eller en administrator, kan du vise barnet hvordan man sletter kontoen sin. Du kan fylle ut dette skjemaet hvis du vil rapportere en konto som tilhører noen under 13 år, eller hvis du tror at noen utgir seg for å være barnet ditt som er under 13 år. Vi sletter kontoer dersom vi ikke kan bekrefte at de administreres av noen over 13 år. Vil du vite mer om retningslinjene våre, kan du lese betingelsene

Discord

 • Discord har absolutt aldersgrense 13 år

Vilkårene til Discord sier først at man må være 13 år for bruke appen. Deretter sier vilkårene at hvis man ikke er gammel nok til å kunne godta vilkårene, må man få samtykke fra foreldrene. Dermed kan man tro at aldersgrensen ikke er absolutt, for vilkårene nevner jo mulig samtykke. Men teksten er mer innviklet enn som så.

Discord viser til en liste over minimumsalder som appen krever i ulike land. Listen sier for eksempel at man må være minst 14 år for å bruke appen i Spania. Og hvis du ikke finner landet ditt i listen, så er minimumsalderen 13 år.

Der står det at Discord regulerer hva brukerne kan se, basert på alderen som de har oppgitt. Er man mellom 13 og 17 år, får man ikke koble seg på servere eller kanaler som viser voksent innhold, sier Discord.

Appen viser altså til en liste med land og minimumsalder. Så sier vilkårene:

«Hvis du er gammel nok til å benytte våre tjenester i ditt land…» Her må setningen tolkes til at man viser til listen og appens eget krav til minstealder.

Så fortsetter setningen slik: «…men ikke gammel nok til å ha myndighet til å godta våre vilkår…» Dette må tolkes til hva som er nasjonale regler for når man er juridisk er gammel nok til å godta appvilkår.

Så avsluttes setningen slik: «…da må dine foreldre godta vilkårene på dine vegne.» (Barnevaktens oversettelse til norsk, se original tekst lenger ned.)

Listen over minimumsalder er mistenkelig lik hva som er juridisk alder i det enkelte land, så her er det risiko for å misforstå hva Discord egentlig mener. Men det virker som at Discord vil ta høyde for mulige hull mellom deres egne alderskrav og nasjonale aldersregler. Listen viser nemlig ikke alle land i hele verden, men Discord sier ganske enkelt at hvis du ikke finner landet ditt på listen, så er Discords krav at du må være minst 13 år.

Det kan derfor finnes land flere steder i verden der nasjonale regler sier at man må være for eksempel 14 år eller 16 år for å dele personopplysninger. Og det er da dette spesielle vilkåret hos Discord slår til. Det betyr at selv om barnet oppfyller Discords krav til minstealder, kan det hende at nasjonale regler ikke gir barnet rett til å gi fra seg personopplysninger, og da må foreldrene gi samtykke.

Det hele kan altså tolkes til at Discord har absolutt aldersgrense på 13 år (eller høyere i enkelte land), og at foreldre kan kun gi samtykke dersom nasjonale regler har satt alderen høyere enn Discords krav. Foreldre kan altså kun gi samtykke fra 13 år og oppover.

Sagt på en annen måte: Discord har satt absolutt aldersgrense 13 år for norske barn.

Barnevakten stilte Discord spørsmål om vilkårene, den ansatte ønsket ikke å bli sitert, men ga oss bakgrunnsinformasjon.

 • Man må være 13 år eller eldre for å bruke appen.
 • Discord har et sikkerhetsteam som straks stenger kontoen hvis man oppdager brudd på aldersvilkåret. Kontoen åpnes kun dersom brukeren med ID kan bevise at minimumsalderen er oppnådd.
 • Discord krever også at brukerne oppgir alder når kontoen opprettes.
 • Appen oppfordrer også andre brukere til å rapportere inn hvis de oppdager brukere som er under minimumsalderen.

Den ansatte ga ingen opplysninger om mulighet for å sende inn foreldresamtykke, selv om vi spurte om dette. Dette tolker vi til at Discord ikke tilbyr dette, og at holdningen er at foreldre kan gi samtykke til sine barn direkte uten å sende noe inn til Discord. Men et slikt «privat» samtykke åpner ikke for at barn under 13 år kan bruke appen.

Her er Discords vilkårstekst på engelsk:

«Age requirements and responsibility of parents and guardians: By accessing our services, you confirm that you’re at least 13 years old and meet the minimum age of digital consent in your country. We maintain a list of minimum ages around the world as a resource for you, but we aren’t able to guarantee that it is always accurate. If you are old enough to access our services in your country, but not old enough to have authority to consent to our terms, your parent or guardian must agree to our terms on your behalf. Please ask your parent or guardian to read these terms with you. If you’re a parent or legal guardian, and you allow your teenager to use the services, then these terms also apply to you and you’re responsible for your teenager’s activity on the services.»

Hvis noen feilaktig rapporterer til Discord at barnet har brutt aldersgrensen, og Discord har stengt kontoen, kan barnet sende inn foto-ID som bekrefter fødselsdato.

Whatsapp

 • Whatsapp har trolig absolutt aldersgrense 13 år

Vilkårene til Whatsapp sier at brukere som bor i Europa, må være minst 16 år for å bruke appen uten tillatelse fra foreldre. I tillegg står det at hvis du ikke er gammel nok, må du spørre om foreldrene kan godta vilkårene for deg. Men det står ikke at foreldrene skal sende inn samtykke, det virker som at det er en avtale som barnet og foreldrene må ordne privat.

Det må i tilfelle kun gjelde mellom 13 år og 16 år. For hvis barnet er under 13 år, er Whatsapp pliktig til å hente inn samtykke fra foreldrene.

Whatsapp har ikke noe synlig sted man kan sende inn samtykke, isolert sett trekker det i retning av aldersgrensen i vilkårene er ment absolutt.

Da Barnevakten lastet ned appen i slutten av mai 2022, var det ingen spørsmål om alder ved opprettelse av konto, det taler isolert sett for at Whatsapp ikke tar brukerens alder alvorlig. Da vi lastet ned appen i starten av februar 2022, fikk vi spørsmål om å bekrefte alderen. Vi vet ikke om dette skyldes ulike telefoner eller om Whatsapp har endret politikk.

Kort sagt er ikke vilkårene avklarende, og vi kan ikke konkludere med at appen har absolutt aldersgrense.

Her er hva vilkårene sier:

«Age. If you live in a country or territory in the European Region, you must be at least 16 years old to use our Services or such greater age required in your country or territory to register for or use our Services without parental approval. If you live in any other country or territory except those in the European Region, you must be at least 13 years old to use our Services or such greater age required in your country or territory to register for or use our Services. In addition to being of the minimum required age to use our Services under applicable law, if you are not old enough to have authority to agree to our Terms in your country or territory, your parent or guardian must agree to our Terms on your behalf in order for you to use the Services. Please ask your parent or guardian to read these Terms with you.»

Vi sendte Whatsapp noen spørsmål om aldersgrenser og fikk dette svaret:

«All the information about the minimum use of age for WhatsApp is on our website here. In Norway the minimum age is 16.» Vi fikk ingen opplysninger om mulig foreldresamtykke for barn under 16 eller 13 år, så dette taler for at aldersgrensen er ment absolutt.

Svaret fra Whatsapp fortsatte slik: «I would also make the point that WhatsApp is not social media – it is a private messaging service like SMS.»

Vi svarte at vi er uenige i den definisjonen. Hvis man tilbyr chatgrupper og folk legger igjen bilder av seg selv og appen samler inn telefonnummer, da faller appen ganske sikkert inn under hva norsk lov kaller «informasjonssamfunnstjeneste», som på godt norsk også kan kalles sosiale medier.

Lovens definisjon på informasjonssamfunnstjenester er forkortet av Barnevakten her:

 • Brukerne behøver ikke være inne i systemet samtidig for å chatte, men kan svare på hverandres meldinger når det passer.
 • Systemet må være elektronisk.
 • Systemet må være individbasert.

Det finnes i tillegg en liste med unntak fra definisjonen. For eksempel når legen din noterer personopplysninger på sin dataskjerm når du er på besøk, eller du kjøper flybilletter på nettet, anses det ikke som «informasjonssamfunnstjeneste».

Barnevaktens anmeldelse av Discord

Signal

 • Usikkert hvor strengt Signal ser på sin egen aldersgrense, men den kan være absolutt.

Vilkårene til Signal sier at man må være 13 år for å bruke appen. Samtidig virker det som at appen åpner for samtykke fra foreldrene, for neste setning sier at minimumsalderen for å bruke appens tjenester uten foreldresamtykke kan være høyere i enkelte land.

Her er vilkårsteksten: «Minimum Age. You must be at least 13 years old to use our Services. The minimum age to use our Services without parental approval may be higher in your home country.»

Samtidig finner vi ikke noe sted foreldre kan sende inn samtykke, og det er et punkt som taler for at appen mener aldersgrensen er absolutt.

Barnevakten har sendt e-post til Signal for en forklaring, men har ikke fått noe svar.

Signal er en slags «dugnadsapp», derfor må man regne med noe lavere service. På den annen side er dugnadsgjengen negativ til sporing, profilering og overvåking, og er derfor et alternativ til giganter som Snapchat, Tiktok og så videre – men samtidig også kjedeligere å bruke.

Barnevaktens anmeldelse av Signal

Les også

 

(Hovedbilde øverst: Foto: Shutterstock / myboys.me.)


Tips og råd om nettvett hver uke, samt tilgang til webinarer om nettvett: Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett