Nytt verktøy sjekker at lærere ivaretar elevenes personvern

Det finnes mange spennende digitale læremidler og nettressurser til bruk i undervisningen, men ikke alle tar hensyn til elevenes personvern. Da kan dette nye lærerverktøyet være til hjelp.

Når skolene ble koronastengte 12. mars i fjor måtte elever og lærere gå over i en digital undervisning av uante dimensjoner. Blyanter og bøker ble over natten erstattet med digitale chatterom og læremidler, og lærere måtte finne løsninger på helt nye utfordringer for å gi elevene undervisningen de trengte.

Foto: Helena Miller.
Toril Hovland, daglig leder i Pålogga. Foto: Helena Miller.

– Det dukket også opp nye problemstillinger rundt elevers rett til personvern og lovgivningen på området. Hva er lærerens rolle og ansvar? Vi så i lærergrupper på Facebook at denne usikkerheten var et tema som gikk igjen. Mange bekymret seg for om elevene ble godt nok ivaretatt og kjente at de hadde for lite kompetanse på dette, sier Toril Hovland, daglig leder i Pålogga.

Pålogga AS er et ideelt aksjeselskap, hvor målet om profitt er satt til side, ifølge nettsiden deres. Initiativtakerne står også bak Facebook-gruppen som tidligere het «korona-dugnad for digitale lærere».

Nå, for å hjelpe lærere å vurdere om læremidler og nettsider ivaretar elvers rett til personvern, har nye «CheckIt» blitt til – en personvernveileder for lærere.

Poenget med veilederen er økt bevissthet og å hjelpe hjelpe læreren å forstå om det er trygt å introdusere elevene for verktøyet eller om spørsmålet må løftes høyere opp i systemet.

– Veilederen hjelper lærere å vurdere om nye digitale læremidler kan tas i bruk med elever. Gjennom korte spørsmål kartlegger veilederen det læreren vet om det digitale læremidlet, hvilke personopplysninger som samles inn og hvordan de lagres. Læreren får så en tilbakemelding på hva det neste steget bør være, basert på lærerens svar, forklarer Hovland.

Pålogga var også initiativtakerne til lærergruppen «Korona-dugnad for digitale lærere» på Facebook. Les mer om dette her.

Et praktisk og nyttig verktøy

CheckIt er enkelt å bruke og baserer seg på tolv spørsmål. Altså overkommelig for en travel lærer som har andre krav og oppgaver som henger i luften.

«Kvalitetssjekkeren» følger også en progresjon. Først skriver man inn navnet på læremiddelet. Deretter får man spørsmål som hvilket skoletrinn læremiddelet skal brukes på, hva slags innlogging som kreves, hvilke typer opplysninger elevene må oppgi, og læremiddelets krav til bruk GPS, bilder, internett, videoopptak og så videre.

Læreren blir på den måten også selv bevisstgjort hva læremidler krever av elevers informasjon.

– Skjemaet har på sett og vis blitt et alternativ til at lærere selv går inn i tunge dokumenter og lovverk og så tolker dette mot valg av læremidler. Og advokat Jan Sandtrø som er spesialist på personvern har kvalitetssikret innholdet i veilederen vår, presiserer Hovland.

Etter å ha brukt spørreskjemaet får læreren en endelig beskjed om hvorvidt det digitale læremiddelet er trygt å ta i bruk, eller om man må gjennom andre ledd først, som skoleeier for eksempel.

– Håpet vårt er å få dette verktøyet ut til alle lærere og med det sette elevers personvern fremst på agendaen. Og vi er åpne for tilbakemeldinger slik at vi kan fortsette å utvikle dette og lignende verktøy videre. Vi ønsker også senere å sikte oss inn på skoleeiernivå, slik at vi kan bidra inn med større på administrativt skolenivå, forklarer Hovland.

Konkrete veiledere har vært mangelvare

Hovland forklarer at det har vært gjort mye forarbeid og at overnevnte verktøy bare er en del av et større prosjekt.

– Vi har intervjuet lærere og skoleeiere og sett at det har vært mangelvare på konkrete veiledere rundt dette med personvern og bruk av digitale læremidler i skolen. I praksis har kommuner måttet ta denne vurderingen selv, ofte opp mot et lovverk som kan være komplisert å forstå. Med det har også praksisen vært ulik, og noen har kanskje vært strengere, mens andre har vært friere på valg av digitale læremidler, mener Hovland.

Lærere og skoleeiere gjør så godt de kan, presiserer Hovland. Samtidig har små kommuner og friskoler ofte mindre ressurser enn større kommuner. Og i stedet for at alle skal gjøre denne jobben på egen tue, er det mange vi snakker med som mener at det heller bør være et mer sentralt prosjekt.

– Derfor har vi fått med oss jurister og eksperter på personvern. Vi har sett tilfellene der det har gått galt med medieoppslag der elevers personverninformasjon er gått på avveie. En annen konsekvens er at skoleeiere er blitt bøtelagt av Datatilsynet. Men det har manglet noe i leddet mellom lærer og skolen som ønsker å ta læremidler i bruk og lovverket og de straffende instansene i den andre enden. Her håper vi å kunne bidra til å finne gode løsninger fremover, avslutter Hovland.

Oppdatering 22. september 2022: Selskapet Pålogga ble avviklet i september 2022 før de fikk fullført arbeidet med personvernveilederen. Nå overtas arbeidet av andre aktører.

Les mer: