Foto: Shutterstock

Dette må bli bedre når skolen har hjemmeundervisning

Skolens hjemmeundervisning i koronatiden har skapt flere dilemmaer for både elever, foreldre og lærere. Dette ønsker Geir Sand Nilsen, initiativtaker til lærergruppen «Korona-dugnad for digitale lærere» på Facebook, å gjøre noe med.

12. mars i 2020 ble skolene over hele landet stengt i ukesvis. Lærerne ble nærmest over natten tvunget til å bli heldigitale i sin undervisning. Og det var ikke uten utfordringer. For eksempel ble personvernhensynet nesten satt «på vent» av Datatilsynet(1), og lærerne måtte navigere seg i et nytt og ukjent landskap.

Foto: Privat
Geir Sand Nilsen, initiativtakeren til lærergruppen «Korona-dugnad for digitale lærere».

– Skolene var ikke forberedt på et slikt scenario. Og når skolene stengte, ble det nesten kaos. Hvordan skulle læreren nå elevene? Og hvilke verktøy skulle læreren forholde seg til? Det var mye kaos og lite kontroll. Mange lærere måtte selv undersøke plattformer og verktøy for å kommunisere med elevene. Samtidig var det liten oversikt over hvordan teknologien ivaretok elevens personvernhensyn (GDPR), mener Geir Sand Nilsen, initiativtakeren til lærergruppen «Korona-dugnad for digitale lærere».

Nilsen sier at det i stor grad er kommunene som tar valgene omkring kommunikasjonsplattformer. Men når det kommer til «mindre» tjenester og programmer sitter lærere med behov for å bruke digitale verktøy for å variere undervisningen, og med det økes mengden ulike verktøy. Og nettopp det kan være problematisk.

– Derfor har vi satt i gang et prosjekt der målet er å gi lærere og skoler oversikt om hvilke verktøy som finnes. Her ønsker vi også å få frem opplysninger om gjeldende lovverk og hvordan slike verktøy kan brukes på en pedagogisk måte. Vi ønsker å lande en form for katalog slik at man kan slå opp de ulike verktøyene og finne ut mer om disse. Både Finland og England er allerede godt i gang med denne prosessen, og vi har fått EU-midler og ekspertise til å utvikle dette prosjektet videre, sier Nilsen.

Mangel på teknologi i skolen

Men hva hjelper det med informasjon om ikke elevene disponerer egen datamaskin eller nettbrett hjemme? Nilsen har derfor et neste mål på listen sin: Å sikre at alle elever har tilgang til teknologi, noe som ikke har vært tilfelle i koronatiden.

– Det finnes bydeler og kommuner med sosiale utfordringer. Og med det bildet av familier med mange barn som bor i en leilighet og deler på en datamaskin. Ja, det finnes faktisk flere slike tilfeller enn man skulle tro. Hjemmeundervisning rammer ofte de elevene som allerede strever mest, forteller Nilsen.

Samtidig er Norge et land med god tilgang til teknologi, selv om tilgangen kan være ujevnt fordelt. Det finnes mange som har en datamaskin eller et nettbrett liggende og som ikke er i bruk, og her ligger også noe av løsningen, mener Nilsen.

– Derfor ønsker vi å få til en løsning med gjenbruk av enheter slik at teknologi som mange har, men ikke bruker, får nytt liv og nytte inn i skolen. I tillegg til at flere elever sikres tilgang til teknologi er det jo også et miljøhensyn som er verdt å tenke på her, sier Nilsen.

Vil også bidra til å øke elevenes trygghet

Digital undervisning har også skapt nye former for usikkerhet for elevene. Bruk av kamera i undervisningen er nettopp et eksempel på det.

– Mange lærere er fokusert på undervisningen og det å nå elevene sine. Samtidig har kanskje det å skape trygge læringsmiljø havnet litt i skyggen. Derfor er vi i gang med et prosjekt for å se på beste praksis for å skape gode læringsmiljø for elevene. Slik at alle elever kan oppleve at de er trygge når de møtes i digitale klasserom. Det er en side av utdanning som mange lærere trenger økt kompetanse på. Derfor ønsker vi å få til en veileder på beste praksis for nettopp det, samt onlinekurs for å hjelpe lærere på vei, forteller Nilsen.

Og i mellomtiden lever lærergruppen på Facebook, «Korona-dugnad for digitale lærere» i beste velgående. Gruppen ble startet på initiativ av Geir Sand Nilsen i kjølvannet av skolestengingen i mars i 2020, og har nådd over 60.000 medlemmer.

– I begynnelsen var gruppen til hjelp for lærere som måtte navigere i et helt nytt scenario med stengte skoler og digital hjemmeundervisning. Her fant lærere svar på spørsmål og støtte i hverandre. Og på denne tiden fantes det egentlig ikke noe reelt alternativ for lærere å henvende seg til. Vi vil neppe få et tilfelle med stengte skoler over hele landet igjen, men lærere bruker fortsatt gruppen aktivt den dag i dag til å dele inspirasjon, undervisningsopplegg og spørsmål med hverandre. Og det er mange lærere takknemlige for, avslutter Nilsen.

(1) I forbindelse med koronastengte skoler publiserte Datatilsynet en artikkel: «Stengte skoler og digitale hjelpemidler«. Der står det blant annet: «Vi vil i denne sammenhengen understreke at dette ikke er tiden for en streng håndheving av regelverket på dette feltet. Det overordnede budskapet er at vi alle viser litt smidighet i denne kriseperioden.»

Les også

Appene som barna kan lære av

Lang liste med digitale aktiviteter for barn