Snapchat fjerner målrettet reklame i EU

Som følge av nye EU-regler kan ikke sosiale medier-plattformer vise målrettet reklame ovenfor mindreårige brukere lenger. Snapchat føyer seg etter, men EU-reglene vil gjelde for Norge først etter at de innlemmes i EØS-avtalen.

Dersom man ser på og liker hundevideoer, kan det dukke opp reklame for hundemat i sosiale medier-appen. Det er kanskje et uskyldig eksempel, for konseptet kan være enda mer manipulerende enn som så. Kanskje man søker på treningstips og oppskrifter på sunn mat og får opp reklame for slankepiller eller kosmetisk kirurgi.

The digital services act (DSA i kortform), er navnet på EU-regler som gjelder mellom forbrukere og tjenestetilbydere. En viktig målsetting er å gi flere rettigheter og bedre beskyttelse på nett, også ovenfor yngre internett-brukere.

Fra og med 25. august har Snapchat gjennomført noen obligatoriske endringer på plattformen sin, som i hvert fall er gjeldende i EU. Om Snapchat-endringene er på plass i Norge ennå vet vi ikke. Norge er ikke en del av EU, men tilknyttet EØS-avtalen, og derfor er ikke DSA-regelverket gjeldene helt ennå.

Under finner du endringene i Snapchat:

  1. Snapchat mener at de har satt en enda høyere terskel for hva slags innhold som kan bli foreslått til brukerne av plattformen.

Det er litt vanskelig å si akkurat hva dette innebærer i praksis. Men Snapchat selv lenker til retningslinjene for brukersamfunnet hvor noe tekst er markert. Vi antar at det er denne endringen det gjelder.

I så fall står det nå i klartekst at det er forbudt med pågående eller oppfordringer til trusler, vold eller skade på Snapchat. I tillegg forbys snapper (meldinger) med grafisk vold, også inkludert vold mot dyr.

Samtidig er det ikke direkte forbud mot innhold på plattformen som viser for eksempel:

  • Grafiske bilder av skader på mennesker eller mennesker som er døde
  • Dyr som er skadet eller døde
  • Støtte til vold
  • Stunts og challenges
  • Oppfordringer til aktiviterer som kan føre til dødsfall, skade på mennesker eller eiendom
  • Og mer

Denne type innhold er kun markert som «ikke egnet til å bli anbefalt». Antageligvis vil ikke denne type innhold med vilje bli foreslått til brukere på generell basis. For eksempel i utforsk-delen av appen.

2. Brukere skal nå få beskjed om hvorfor kontoen er blitt suspendert

Alle kan rapportere innhold og brukere inne på Snapchat. Kanskje har det vært vanskelig å finne ut hvorfor ens konto er blitt fjernet fra nettsamfunnet. Nå skal i hvert fall Snapchat gjøre det enklere for brukere å få vite hvorfor kontoen eller noe publisert innhold er blitt slettet – og eventuelt anke (motsi) avgjørelsen.

3. Begrensninger for målrettet reklame mot unge

De fleste funksjonene som forskjellige selskaper har hatt for må målrette reklame mot mindreårige brukere, fjernes, ifølge Snapchat. I stedet kan selskaper kun servere brukerne reklame basert på alder, språk brukt i appen og lokasjon. Med mer.

I praksis blir målrettingen av reklamen svært redusert med andre ord.

Brukere over 18 år kan nå også trykke på en knapp ved reklamen og se hvorfor de har blitt vist akkurat den annonsen. I tillegg må Snapchat lage en søkbar database (som alle kan bruke) der man kan se hvem som har betalt for en annonse, lengden på sendingen av annonsen og mer.

4. Snapchat har også satt egne ansatte til å sjekke at plattformen overholder DSA-reglene

Som følge av nye EU-krav

Innstrammingen er som følge av nye EU-krav. Mindreårige skal som følge av DSA ikke lenger få reklame som er målrettet mot dem personlig. Reklame skal heller ikke målrettes på bakgrunn av etnisitet, politisk kjønn eller seksuell orientering.

Det stilles også krav om at brukere (uavhengig av alder) skal ha større innblikk i hvorfor de blir eksponert for en bestemt annonse. Blant annet om og hvorfor de målrettes av en reklame, hvem som har betalt for reklamen og det skal være tydelig om innhold fra influensere er blitt sponset.

Jo større plattform, jo større ansvar om å etterfølge disse kravene.

EU vil med en egen kommisjon påse at slike krav blir etterfulgt, med mulighet til å bøtelegge selskap som ikke etterlever de nye kravene. Les mer om dette her.

Når vil DSA tre i kraft?

På Medietilsynets nettsider står det at DSA trådte i kraft november 2022, og vil håndheves i alle medlemslandene senest 17. februar 2024, men Europakommisjonen vil starte håndhevingen overfor de største internettplattformene i løpet av august 2023.

DSA vil gjelde for Norge etter at regelverket innlemmes i EØS-avtalen.

Les mer