Tiktok skrur av målrettet reklame for tenåringer

Nye EU-regler nekter sosiale medier å målrette reklame ovenfor mindreårige brukere. Fra og med juni 2023 har ikke lenger Tiktok målrettet reklame for brukere mellom 13 og 17 år, og eldre brukere kan slå av målrettet reklame i appens innstillinger. DSA vil gjelde for Norge etter at regelverket innlemmes i EØS-avtalen.

The digital services act (DSA i kortform), er navnet på EU-regler som gjelder mellom forbrukere og tjenestetilbydere. En viktig målsetting er å gi flere rettigheter og bedre beskyttelse på nett, også ovenfor yngre internett-brukere.

I juni 2023 iverksatte Tiktok flere tiltak på bakgrunn av de nye EU-kravene og nekt mot å målrette reklame for mindreårige brukere. Tiktok selv forklarer at tidligere kunne man få reklame basert på kontoer man har fulgt, videoer man har likt og profilinformasjon.

– Som eksempel kan det hende at en dyrebutikk vil vise en reklame for hundeleker til personer som er interessert i hunder, og som har sett mange videoer med emneknaggen «hund» (fra pressemeldingen til Tiktok, vår oversettelse fra engelsk).

Fra og med 28. juni 2023 har Tiktok begrenset hva slags datainnsamling som blir brukt til å målrette reklame. I USA vil brukere mellom 13 – 15 år ikke lenger se reklame basert på deres aktiviteter i Tiktok. For Europa er innskjerpingen større, og gjelder for brukere mellom 13 – 17 år. Disse vil ikke lenger se målrettet reklame basert på deres aktivitet både på og utenfor appen, skriver Tiktok.

I tillegg vil plattformen i større grad synliggjøre ovenfor brukeren når en video er sponset, for eksempel med tydeligere merking.

Som følge av nye EU-krav

Innstrammingen er som følge av nye EU-krav. Mindreårige skal som følge av DSA ikke lenger få reklame som er målrettet mot dem personlig. Reklame skal heller ikke målrettes på bakgrunn av etnisitet, politisk kjønn eller seksuell orientering.

Det stilles også krav om at brukere (uavhengig av alder) skal ha større innblikk i hvorfor de blir eksponert for en bestemt annonse. Blant annet om og hvorfor de målrettes av en reklame, hvem som har betalt for reklamen og det skal være tydelig om innhold fra influensere er blitt sponset.

Jo større plattform, jo større ansvar om å etterfølge disse kravene.

EU vil med en egen kommisjon påse at slike krav blir etterfulgt, med mulighet til å bøtelegge selskap som ikke etterlever de nye kravene. Les mer om dette her.

Når vil DSA tre i kraft?

Medietilsynets nettsider står det at DSA trådte i kraft november 2022, og vil håndheves i alle medlemslandene senest 17. februar 2024, men Europakommisjonen vil starte håndhevingen overfor de største internettplattformene i løpet av august 2023.

DSA vil gjelde for Norge etter at regelverket innlemmes i EØS-avtalen.

Også voksne kan slå av målrettet reklame

I appen trykker du deg inn på innstillinger > annonser > persontilpassede annonser

Les mer