Til deg som er lærer, takk for alt du gjør

Takk for at du ivaretar det mest dyrebare av alt, nemlig barna våre.

Det er blitt like mye et slagord som en klisje, men likevel en sannhet: «Lærere har verdens viktigste yrke». Det er kanskje ikke så overdrevent når man tenker over hvem yrkesgruppen ivaretar, for finnes det noe viktigere enn våre egne barn?

Vi er så heldig å ha en god og robust skole her til lands med dyktige lærere som befolker korridorer og klasserom. Yrkesgruppen er godt utdannet og gjør en innsats for å ivareta de yngste i befolkningen. Takk for det.

Kanskje fikk mange foreldre nettopp en viktig påminnelse om skolens betydning da koronaen førte til stengte dører i ukevis. Nærmest over natten snudde lærerne på foten og ble heldigitale i et tempo som rett og slett var imponerende.

Og når dørene endelig åpnet igjen, stod lærerne klar for å ta imot elevene sine til tross for risikoen for egen helse. Fortsatt denne høsten er ikke alle lærerne blitt fullvaksinert. Vi er takknemlig for at dere allikevel stiller. Dette må vi som foreldre huske; lærerne vek ikke selv når pandemien var på det tøffeste.

For egen del har det vært store milepæler å se min datter lære sine første bokstaver og ord, for så å kunne lese, regne og forstå klokka. I tillegg til alt det sosiale av spilleregler som må mestres. Fort gjort å ta det for gitt, men det som læres i skolen, gir grunnlag for mestring av videre yrkesliv og selve livet.

I Barnevakten jobber vi på ideelt grunnlag med mål om at «barn skal bruke mediene på en trygg og bevisst måte». De viktigste støttespillerne for å nå dette målet er foreldre og lærere. Ikke alle barn har hjem hvor foreldre har kapasitet til å stille opp. Dermed blir læreren ekstra viktig.

Dette er ikke bare enkelt, og læreren har mange oppgaver å ta hånd om. I tillegg til undervisningen har elevene behov og utfordringer på et personlig og relasjonelt plan. Vi takker for at du innimellom undervisningen også plastrer skrubbsår, tørker tårer, ser elever som går alene, lytter og hjelper, til og med når ting har floket seg til i spill og sosiale medier.

Vi ønsker deg alt det beste inn mot høsten. Nye elever vil dukke opp til sin aller første skoledag med nysgjerrighet og spenning i øynene. Andre vender igjen til kjente klasserom og ser frem til å møte en av de viktigste voksne i sitt liv, nemlig deg.

Barnevakten heier på deg!

Av Kris Leslie Munthe, rådgiver på spill og apper i Barnevakten.

Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.