Ungdom har det bra i Norge, men flere kjeder seg på skolen og flere bruker narkotika.

Undersøkelsen "Ungdata 2022" har en rekke opplysninger om ungdommers trivsel og oppførsel. Stort sett står det bra til. Men sniking på bussen og bruk av narkotika øker samtidig som en del opplever ensomhet eller press til å utføre seksuelle handlinger. Skjermbruken har gått noe opp samtidig som deltagelse i organisert fritid har gått noe ned.

I undersøkelsen Ungdata 2022 deltok nesten 110.000 ungdommer på norske ungdomsskoler og videregående skoler. Spørsmålene ble stilt da samfunnet fungerte som normalt igjen etter nesten to år med pandemi.

Her er noen av funnene:

 • Det står bra til med norsk ungdom. De aller fleste har god livskvalitet, med venner og godt forhold til foreldrene.
 • 85 prosent er fornøyd med foreldrene, 9 prosent er litt eller svært misfornøyd.
 • 9 av 10 opplever at foreldrene deres er svært interessert i livet deres.
 • 86 prosent trives på skolen. Men det er stadig flere som kjeder seg på skolen, skulker og som ikke trives.
 • Over halvparten blir ofte stresset av skolearbeidet.
 • 15 prosent er misfornøyde med skolen.
 • Et mindretall opplever stor ensomhet.
 • Stort sett er forholdene som før pandemien, men flere har fysiske plager, og flere bruker smertestillende tabletter.
 • Rundt halvparten var aktive i en organisasjon, en klubb, et lag eller en forening. De siste fire-fem årene har deltakelsen gått ned med syv-åtte prosentpoeng innen idrett, religiøse aktiviteter og kulturaktiviteter.
 • Bruk av cannabis har gått opp. 9 prosent har brukt cannabis det siste året.  5 prosent har  prøvd andre narkotiske stoffer.
 • Blant gutter på tredje trinn på videregående skole: 26 prosent har brukt cannabis og 14 prosent prøvd andre narkotiske stoffer enn cannabis.
 • Nesten ingen røyker sigaretter.
 • Bruk av alkohol går ned.
 • De færreste involverer seg i lovbrudd som nasking eller hærverk. Men andelen som har nasket i butikken, har gått litt opp.
 • Sniking på bussen økt ganske mye.
 • 68 prosent tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv.
 • Skjermbruk: 74 prosent brukte utenom skolen minst tre timer daglig foran en skjerm i 2022, mot 76 prosent i pandemiåret 2021 og 65 prosent i tiden før pandemien.
 • 1 av 8 jenter på videregående har opplevd at noen har presset eller tvunget dem til samleie eller andre seksuelle handlinger.

Les mange flere funn og detaljer i Ungdata-rapporten 2022 (pdf)

Undersøkelsen foregikk våren 2022 i 124 kommuner. Svarprosenten i 2022 var 85 prosent på ungdomstrinnet og 68 prosent på videregående. Samlet svarprosent er 78 prosent.

Les også