Barn i Norge er storfornøyd med livet

Til tross for over ett år med pandemi og restriksjoner tegner Ungdata Junior-undersøkelsen fra oktober 2021 et positivt bilde av barn og unges oppvekstsvilkår. Flertallet av barna oppgir å ha gode liv, et godt selvbilde, skoletrivsel og god relasjon til venner og foreldre. Fritiden preges av idrett og aktiv skjermbruk.

Omtrent 7 av 10 barn er helt enig i påstanden livet mitt er bra og nesten 8 av 10 barn opplever at de har alt de ønsker seg i livet. 87 prosent av barn er også veldig godt fornøyd med seg selv og samme prosentandel liker seg selv slik de er.

Tallene tegner et optimistisk bilde av barn og unges oppvekstsvilkår i dag.

Funnene stammer fra Ung i Oslo 2021 – Oslo kommunes Ungdata-undersøkelse blant elever fra 5.–7.trinn. Nesten 15.000 elever har vært med i undersøkelsen, og det gir dermed et bredt bilde av hvordan barn i Oslo har det.

Selv om funnene stammer fra hovedstaden, kan man anta at resultatene også sier noe generelt om barns oppvekstsvilkår i dag.

Tette bånd til foreldre

97 prosent av barna sier at de er ganske eller veldig godt fornøyd med egne foreldre. Hele 98 prosent opplever også at foreldrene liker dem som de er, og 96 prosent liker å være sammen med foreldrene sine.

Samtidig opplever en mindre gruppe på fem prosent (avhengig av hvilke spørsmål som blir stilt) ikke foreldrene like positivt. Dette er barn som opplever foreldrene som lite støttende, at barna er misfornøyd med foreldene sine eller ikke liker å være sammen med dem. Rundt 17 prosent av barn forteller også at foreldrene ofte kjefter på dem.

Flertallet av barna (95 prosent) forteller at de har venner å være sammen med på fritiden. En litt høyere prosent forteller også at de har noen å være sammen med i friminuttene på skolen. Samtidig oppgir kun cirka 6 av 10 å ha minst en venn som de kan stole på og snakke om alt mulig.

89 prosent opplever ellers at de har en de kan snakke med om triste eller vanskelige ting. For eksempel en forelder, venn, helsesykepleier eller lærer.

Både idrett og skjerm på fritiden

Nesten 3 av 4 barn er med på faste fritidsaktiviteter. Eksempelvis idrett, dans eller instrumentopplæring. Barnas hverdag preges også av skjermbruk. I løpet av en hverdag brukes:

  • 1-2 timer skjerm (20 prosent av barna i undersøkelsen)
  • 2-3 timer skjerm (25 prosent)
  • 3-4 timer (23 prosent)
  • 4-6 timer  (16 prosent)
  • 6 timer eller mer (10 prosent)

Tid på skolearbeid som involverer skjermbruk regnes ikke med i dette timetallet. En mindre prosentandel oppgir også å bruke mindre enn en time på skjerm.

Blant jenter brukes det mest tid på å se filmer, serier og Youtube. Deretter sosiale medier, spill på mobil og nettbrett og så dataspill. Blant gutter brukes det mest tid på å spille dataspill, se filmer, serier og Youtube. Deretter spill på mobil og nettbrett.

84 prosent opplever lite eller ingen mobbing

Mer enn 8 av 10 barn oppgir at de opplever aldri eller sjelden mobbing. Samtidig oppgir 9 prosent at de er utsatt for utestenging, plaging eller trusler minst en gang hver 14. dag.

Når det gjelder negative hendelser på mobil, som utestenging, trusler eller at noen har skrevet eller delt sårende tekst, bilder eller videoer om dem, har 32 prosent opplevd minst en slik episode i løpet av de siste månedene. Det er noen flere jenter som opplever slike hendelser sammenlignet med gutter.

Andelen som opplever slike hendelser er nokså lik, uavhengig av alder.

Skoletrivsel og søvnbehov

Rundt 60 prosent av barna sover 9-10 timer om natten, mot 40 prosent som sover 8 timer eller mindre. Rundt 6 prosent opplever ofte eller veldig ofte følelsen av å være nedstemt. Men de aller fleste svarer at dette bare skjer noen ganger. 10 prosent oppgir også å daglig ha fysiske plager (hodepine, smerter i mage, nakke eller skuldre).

Mer enn 9 av 10 barn er veldig eller ganske fornøyd med skolen de går på. Like mange oppgir at læreren deres bryr seg og 88 prosent av elevene sier at de passer inn blant elevene i klassen.

Samtidig er det 65 prosent som sier at de kjeder seg på skolen, og rundt 23 prosent gruer seg ofte til å gå på skolen.

Les hele rapporten her

Les mer:

Foto: Monkey Business Images / Shutterstock


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.