Barn har det bra i Norge, men noen gruer seg, blir mobbet eller føler seg ensomme.

Undersøkelsen "Ungdata junior" gir en oversikt over hvordan 10-12-åringer har det med venner, foreldre, skole og skjerm. Informasjonen er hentet inn via spørreskjema. I Ungdata junior 2020-2022 har man slått sammen flere undersøkelser for å kunne gi nasjonalle tall.

Over 100.000 barn i 5.-7. trinn har svart på undersøkelsen Ungdata junior 2020-2022. De aller fleste har det bra på skolen og har et godt forhold til foreldrene. Det er likevel en del som er ensomme, bruker smertestillende tabletter, gruer seg til å gå på skolen og som har foreldre som kjefter.

Undersøkelsen ble gjennomført delvis under koronapandemien.

Her er noen funn fra Ungdata junior 2020-2022

 • De aller fleste barn har det bra. Det gjelder både generelt og spesifikt innen områder som forholdet til foreldrene, venner, trivsel på skolen og trygghet i lokalmiljøet.
 • En betydelig andel barn har det ikke så bra. 11 prosent blir mobbet hver 14. dag eller oftere. En del barn føler seg ensomme og mangler venner.
 • De fleste er fornøyd med egen helse, men hvert fjerde barn har brukt smertestillende tabletter i løpet av siste uke.
 • Flere jenter enn gutter har kvalme, smerter i hodet, mage, nakke eller skuldre, hver dag. Det er også flere jenter som rapporterer at de ofte har søvnproblemer og opplevelser av nedstemthet.
 • Sosial bakgrunn eller hvor man bor i landet, spiller lite inn, bortsett fra når det gjelder organiserte aktiviteter, der er deltakelsen høyere for barn med høy sosioøkonomisk bakgrunn.
 • De fleste trives på skolen. Likevel: 7 av 10 sier at de kjeder seg i skoletimene. 1 av 4 gruer seg ofte til å gå på skolen. 1 av 5  sier at de ofte gruer seg til prøver, eller at de ofte er redde for å snakke foran klassen.
 • De aller fleste barn er sammen med venner på fritiden – enten hjemme hos hverandre eller ute et sted, men hyppigheten varierer stort. Det er vanligere at barn møter vennene sine ute enn hjemme.
 • 1 prosent har ikke venner.
 • Ensomhet er langt mer utbredt blant jenter enn gutter. 20 prosent av jentene i 7. trinn føler seg ofte ensomme.
 • De aller fleste barn har tette bånd til foreldrene sine og er godt fornøyd med dem.
 • Omkring 5 prosent opplever ikke foreldrene sine like positivt.
 • 2 av 5 opplever at foreldre ofte kjefter på barna.
 • Om lag halvparten bruker mellom en halv time og en time på lekser daglig. 3 prosent av barna gjør ikke lekser.
 • 3 av 4 er med på organiserte fritidsaktiviteter. Om lag halvparten er med på slike aktiviteter minst tre kvelder i uken. 4 prosent har aldri vært med på organiserte fritidsaktiviteter.
 • 14 prosent driver aldri med noe sport.

Du finner flere funn og detaljer i rapporten Ungdata junior 2020-2022 (pdf)

Slik bruker barna skjermen

Rapporten viser også hva barna har svart når det gjelder skjermbruk.

 • 1 av 4 bruker skjerm mindre enn to timer daglig.
 • 1 av 4 bruker skjerm  2–3 timer daglig.
 • 1 av 4 bruker skjerm 3–4 timer daglig.
 • 1 av 4 bruker skjerm  mer enn 4 timer daglig.
 • Å se på serier og Youtube er den vanligste aktiviteten
 • 79 prosent av guttene bruker mer enn en time hver dag på dataspill
 • 28 prosent av jentene bruker mer enn en time hver dag på dataspill
 • Flere jenter enn gutter bruker sosiale medier.
 • 3 av 10 har opplevd noe negativt på nettet de siste månedene, slik som: Bli utestengt eller truet, sårende tekster, bilder eller videoer. Det vanligste er å oppleve at noen skriver sårende ting til eller om dem.

Ungdata junior er et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS) og Velferdsinstituttet NOVA ved OsloMet. Helsedirektoratet finansierer Ungdata junior. Undersøkelsen ble i perioden 2020-2022 gjennomført i 199 kommuner og på Svalbard, med svarprosent på 83 prosent. 102.851 elever fra disse kommunene deltok i undersøkelsen. Dette var tilstrekkelig mange kommuner til at man for første gang kunne presentere nasjonale resultater.

Les også

Barn i Norge er storfornøyd med livet (Ungdata kun for 2021)

Ungdata 2022 (ungdommer på ungdomsskole eller videregående skole)

Flere undersøkelser