Foto: Shutterstock / Barnevakten

Webinar: Hva kan læreren bidra med for at elevene skal få godt nettvett?

Oppdatering: Webinaret er holdt. Se lenke nedenfor for opptak.

Oppdatering: Du kan se opptak fra webinaret her.

Nedenfor er informasjonen som ble gitt i forkant av webinaret:

Webinar: Hva kan læreren bidra med for at elevene skal få godt nettvett? Lansering av boka «Barn og unges digitale dømmekraft»

Påmelding lenger ned.

Fagboken «Barn og unges digitale dømmekraft – et verdiløft i barnehage og skole» vil gi lærere en større innsikt i barns digitale hverdag gjennom praktiske eksempler fra Barnevaktens møter med barn og unge, aktuell forskning og verdigrunnlaget i norsk skole.

Intensjonen er å gi lærere større trygghet, kompetanse og refleksjonsgrunnlag til å støtte barn og unge til å ta gode digitale valg.

I dette webinaret møter du forfatterne av boken som presenterer noen enkle redskap som kan brukes i arbeidshverdagen i barnehage og skole. Dette er redskap som er utledet av kjerneverdiene i opplæringen; menneskeverd, dannelse, den gylne regel, kritisk tenkning, demokrati og dialog.

Et viktig tema som drøftes er i hvilken grad ny teknologi kan sies å være etisk og verdimessig nøytral, og på hvilke måter digital etikk utfordrer barn og unge spesielt.

Les mer om boken og bestill den her.

I webinaret får du også møte administrerende direktør i IKT Norge som gir sine innspill til hvordan skole og teknologi kan forenes i dette verdiløftet. Skolepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU deler sine refleksjoner om hvordan lærerne kan bidra til at elevene blir aktive digitale medborgere.

Avslutningsvis vil innlederne svare på innkomne spørsmål fra dere som deltar digitalt. Velkommen!

 Meld deg på her: (gratis)

 

Program webinar

 

Kl. 14.30 Velkommen. Medforfatter og moderator, Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

 

 


Kl. 14.32: Slik er barn og unges digitale hverdag: Medforfatter Kjellaug Tonheim Tønnesen, faglig leder i Barnevakten.

 


Kl. 14.40: Digital dømmekraft. Hvordan styrke menneskeverdet i digitale kanaler? Medforfatter Leonora Onarheim Bergsjø, doktorgrad i etikk og religinsfilosofi.

 

 


Kl. 14.47: Hvordan utvikles barnets kritiske tenkning? Medforfatter Margareth Eilifsen, førstelektor i pedagogikk.

 

 


Kl. 15.00: Hvilke verdier gjenspeiler teknologien? Fredrik Syvertsen, administrerende direktør i Ikt Norge.

 

 


Kl. 15.05: Hva er den politiske motivasjonen til at barn og unge skal ha et trygt og godt digitalt liv? Torstein Solberg Torstvedt, skolepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

 

 

Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU
Kl. 15.10: Hva er grunnlaget for barn og unges digitale medborgerskap? Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

 

Kl. 15.15: Panelsamtale – svar på spørsmål fra publikum.

Kl. 15.30: Slutt