Foto: Shutterstock / Rokas Tenys. Bildet viser en telefon der det står ChatGPT på skjermen. En robot vises i bakgrunnen.

Hvilken etikk har ChatGPT som barna dine bruker?

(+) Barna dine bruker ganske sikkert den kunstige intelligensen ChatGPT i Snapchat eller på skolen. Utviklerne har lagt inn et etisk filter, men det er på langt nær ferdig.

Tilgang for medlemmer. Du finner passord nederst i Torsdagsposten.