Barn tulleringte med app og delte ulovlig samtaleopptak på nett

Appen Jokesphone kan ringe anonymt til din venn og starte en samtale med påstander om utroskap eller hasjrøyking. Det gjøres opptak av samtalen som kan deles i sosiale medier, noe som ikke er lov i Norge.

En skole som ønsker å være anonym, tok kontakt med Barnevakten og fortalte om en elevgruppe som hadde brukt appen Jokesphone. Noen av elevene hadde brukt appen for å tulleringe, de delte så opptaket fra samtalen på sosiale medier.

Skoleledelsen klarte ikke å spore opp hvem som opprinnelig hadde tulleringt. Og de som var i opptaket, opplevde det som ubehagelig å bli eksponert på denne måten. Lydklippet hadde blant annet vært delt fra en anonym konto på Snapchat.

Å tulleringe kan kanskje sees på som en type ufarlig skøyerstrek, ikke minst med tanke på at også komikere i radio og TV-programmer gjør det samme. Men etter hvert som fasttelefoner og mobiltelefoner har begynte å vise anropsnummer er det vanskelig å ikke bli oppdaget av den man ringer til.

Da har det i den sammenheng dukket opp apper som kan tulleringe for deg helt anonymt. Men er det lovlig?

Beskyldninger om utroskap og tyveri

Appen JokesPhone er hverken ny eller den eneste som finnes av sitt slag. Men det er akkurat denne som dukket opp i tilfellet med den nevnte skolen.

Appen fungerer slik at man skriver inn telefonnummeret til en person man ønsker å lure. Deretter ringes denne personen opp fra et annet sted i verden via et annet nummer eller skjult nummer. Så spilles det av et opptak med en norsk stemme som slenger fra seg ulike beskyldninger.

Den juridiske utfordringen er at den som opprinnelig har brukt appen for å tulleringe forblir anonym, og appen tar opptak av samtalen som så kan spres videre.

Eksempler på tulleanrop man kan sende er:

  • En streng nabo som anklager vedkommende for å tyvlåne hjemmenettverket deres. Avslutter med å si «skaff deg en jobb, du er grunnen til at dette landet ikke går så bra»
  • En nabo som sier at det lukter hasj i trappeoppgaven og at det kommer fra din leilighet
  • En ansatt som skal bekrefte en internetthandel på flere tusen kroner som du tilsynelatende nettopp har gjort (spiller på svindel)
  • En sikkerhetsvakt som påstår at du har blitt fanget opp på kamera der du stjeler en mobiltelefon fra et kjøpesenter. Vil bekrefte dette før sikkerhetsselskapet informerer politiet
  • En i utdanningskomiteen som sier at du har skulket flere timer og vil ifølge de nye reglene på skolen din stryke i faget
  • Anklagelser om høy telefongjeld, ulovlige nedlastinger, tilbud om å være med i en filminnspilling, utestenging fra sosiale medier og mer

Det koster penger å bestille tulleoppringinger.

Lovbrudd å ta opptak og dele videre uten samtykke

I tillegg til at det kan oppleves som skremmende å få anklager fra en fremmed stemme, stilles det også spørsmål om lovligheten med opptaksmuligheten i slike apper.

– Opptak av en samtale vil ofte være en registrering og lagring av personopplysninger, og dette må gjøres i tråd med personvernregelverket. Det er noen viktige krav i regelverket som man må huske på. Man må ha et rettslig grunnlag for å kunne gjøre lydopptak, for eksempel et samtykke. Den som tas opp må bli informert, man må ha et klart formål, det kan ikke lagres lenger enn nødvendig og man må kunne lagre dette på en sikker måte. Både de som bruker appen og de som har laget appen har et ansvar for å følge regelverket, sier Ida Småge Breidablikk, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

Og når det er snakk om skjulte opptak hvor vedkommende i samtalen ikke er klar over opptaket så reises det også spørsmål om brudd på straffelovens bestemmelser om privat kommunikasjon (strl. § 205), forteller Breidablikk.

Men hva med de som får opptaket tilsendt på sosiale medier og så deler videre? Er de unntatt loven fordi de ikke har «skylda» i utgangspunktet? Slik er det ikke:

– Det samme regelverket gjelder for deling av informasjon. Man må ha et rettslig grunnlag for å kunne dele andres personopplysninger, opplyser Breidablikk.

Overlates ansvaret over på brukeren?

JokesPhone er merket 12+ år i App Store (Apple) og 12 år av PEGI i Google Play. I brukervilkårene står det at man må være 18 år for å bruke appen og at det er forbudt å sende et tulleanrop til en mindreårig.

Før man starter en tulleoppringing dukker det også opp et dialogvindu der man godkjenner at man alene er ansvarlig for denne handlingen, og der står det:

«Skulle du ta opp et tullenarop og deretter sende det til vennene dine, betyr det at du har bedt om tillatelse fra denne personen som har mottatt tullenaropet, og fordi den sistnevnte har samtykket».

Ansvaret legges derfor over på brukeren uten at utviklerne dermed har noen løsning for å verifisere at brukeren er over 18 år og reelt har hentet inn samtykke fra den de ringer til.

Reklamen og appen bruker norsk språk, men serviceavdelingen forstår ikke norsk

I de store app-butikkene Google Play og App Store (Apple) omtales Jokesphone på norsk når man besøker butikkene fra en maskin plassert i Norge. Med norsk språk også inne i appen henvender man seg til et norsk marked hvor det er norske regler mot opptak av samtaler.

Reklamevidoen oppfordrer til å dele opptakene med andre, både ved å vise frem på mobilen og ved å dele i sosiale medier.

I app-butikkene kan brukere legge inn omtaler eller spørsmål. En person skrev at noen hadde opplevd å bli anmeldt etter å ha tulleringt. Men apputviklerne ser ikke ut til å forstå norsk (se bildet under), og svarer med et standardsvar om å sende en e-post.

Hvordan hindre misbruk av appen?

Å ha en smarttelefon innebærer risiko så vel som positive muligheter for å kommunisere med venner og andre hyggelige opplevelser på nett.

Forebygging er allikevel den beste løsningen som med alle andre utfordringer. Noen grep man kan ta er å:

  • Snakke med barna om at det finnes slike apper
  • Oppfordre barna til å ikke svare på ukjente nummer eller skjult nummer. Om noen ringer med skjult nummer, kan man lure på hvorfor de ikke ønsker å oppgi egen identitet
  • Hør med telefonoperatøren om de kan sperre abonnementet fra å kunne motta skjult nummer. Ikke alle gjør det, men noen. I tillegg finnes det egne barneabonnement som kun kan motta oppringninger fra forhåndsbestemte telefonnummer
  • Sett opp innstillinger på mobiltelefoner slik at det ikke dukker opp skjulte nummer:

På iPhone skru på demp ukjente anrop. Gå inn på innstillinger > telefon > demping av anrop og blokkerte kontakter.

På Android-telefoner (fremgangsmåten kan variere fra produsent til produsent): Gå til telefon-appen > tre prikker oppe i høyre hjørne > avvis anrop fra > private nummer

Hva om skaden allerede har skjedd?

Dersom man deler informasjon man har om andre må man alltid tenke seg om, og være klar over at det er strenge regler for hva som er lov, sier Breidablikk.

– Dersom man opplever at det blir tatt opp samtaler uten lov anbefaler vi at man tar kontakt med personen som har informasjonen og ber om at den slettes. Man kan også kontakte eieren av appen og be de slette eventuell informasjon som er lagret om deg. I tillegg kan Slettmeg.no rådgi om fjerning av uønsket informasjon på nettet, og Konfliktrådet kan hjelpe med å løse fastlåste konflikter gjennom dialog, forteller Breidablikk.

Hun oppfordrer også til en bevisstgjøring av barn på hvilken informasjon som er greit å dele om seg selv eller andre.

– På nettstedet Dubestemmer finnes det mye informasjon om personvern, nettvett og digital dømmekraft som man kan bruke. Informasjonen er tilpasset ulike målgrupper og er et fint verktøy både for lærere og foreldre, avslutter Breidablikk.

Les også straffeloven

Et sted går grensen for spøk. Paragraf 266 i straffeloven sier: «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.»

At det kan være straffbart å ta opptak av samtaler man selv ikke deltar i, kommer til uttrykk i straffelovens paragraf 205 som sier: «Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget og ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til,…»

 

Bli medlem av Barnevakten

Les også om andre apper som opptrer anonymt og som muliggjør mobbing: