Hjelpehånden

Appen er merket 12 år av PEGI og 9+ år i App Store. Android (Google) / iOS (Apple).

ANMELDELSE: Hjelpehånden presenterer spilleren for en rekke dilemmaer som ungdommer kan kjenne seg igjen i. Her kan spilleren lære å gi gode råd, samt få verktøy til å skille konstruktive og ødeleggende tankemønstre.

Hjelpehånda er et verktøy for å håndtere vanskelige situasjoner, tanker og følelser. Verktøyet er visualisert som en hånd, hvor det er enkelt å koble redskap til hver enkelt del av hånden. Det aller første steget dreier seg om å beskrive situasjonen, så skal man gjenkjenne følelsene man har.

Etterpå skal man identifisere om tankene man har er røde eller grønne – altså ødeleggende og forsterkende for den vanskelige situasjonen, eller til hjelp for å finne en løsning. Med hjelpehånden skal man også identifisere hva man kan gjøre for å håndtere situasjonen, samt hvem som kan være til hjelp.

Hjelpehånden

Format: iOS (Apple) / Android (Google)
Kategori: Læring
Utvikler: Attensi AS

Nå har konseptet blitt et spill til nettleser, mobil og nettbrett. Dette fungerer således som et digitalt verktøy der barn og unge kan spille, reflektere og utvikle evne til livsmestring.

I spillet introduseres man aller først for hjelpehånda og lærer om de ulike redskapene som hører til. Dette gjør man ved å svare på en rekke spørsmål som enten er riktig eller galt.

Etter det møter man en rekke ungdom som står i ulike dilemmaer. Dette er hverdagslige situasjoner som ungdom kan kjenne seg igjen i. Eksempelvis presentasjonsangst, kroppspress, kjærlighetssorg, det å takle kritikk, depresjon og avvisning.

Hver enkelt tema har en fortelling der man møter en gutt eller jente som beskriver situasjonen sin. Her er det animerte videosnutter og dialog som gir liv til hendelsene.

Man ser så scener som deretter blir etterfulgt av en rekke spørsmål. Det kan for eksempel være påstander som man skal ta stilling til, eller følelser og tanker som man skal gjenkjenne.

I tillegg skal man fylle ut hjelpehånden og de ulike delemnene som hører til, hvor man beskriver hva som skjer, følelser, røde og grønne tanker, samt hva man kan gjøre i situasjonen og hvem som kan hjelpe.

Det er en god måte å se hjelpehånda i praksis. I tillegg kan man stille spørsmål og gi råd til ungdommene i spillet. Her får man bonus om man velger å gi konstruktive råd, stiller åpne spørsmål og virker interessert i karakterene i spillet.

Tidvis har noen av de komplekse dilemmaene et tydelig rett/galt-svar. Det kan ha en opplærende funksjon, særlig når det er et klart skille på hva som er konstruktive eller hemmende tankemønstre.

Men iblant er det ikke like tydelig hvilket svar som er riktig. Og noen ganger blir løsningen for rigid. Man kan ende opp med å gjette feil, selv om valget fremstår som fornuftig og rasjonelt.

Hjelpehånden er et godt spill som setter fokus på mental helse, livsmestring og redskaper som kan hjelpe unge med å håndtere tanker og følelser.

Spilleren blir presentert for troverdige problemstillinger. Her kan man rådgi ungdom som strever, og hjelpe dem med å sortere følelser og tanker. Spillet får på den måten en opplærende funksjon på spillerens eget liv.

Dette kan være et godt redskap til bruk i klasserommet med enkeltelever og hele elevgruppa. Sammen kan man reflektere over ulike valg og løsninger.

Spillet er også fint til hjemmebruk og barn som vil utforske egne tankemønstre og lære å gjenkjenne konstruktive og hemmende følelser og tanker.

Egnethet

Hjelpehånden er merket 12 år av PEGI og 9+ år i App Store.

Appen har blant annet fått relativt høy aldersgrense på grunn av mild banning. Det er scenarioer der man blir presentert for ungdom som er blitt mobbet og kalt «muslimhore». Det er også ei jente som opplever selvmordstanker og en som strever med traumer.

Målgruppen for spillet virker å sikte mot barn i ungdomsskolealder og videregående.

Spillet fungerer også i nettleser. Last ned lærerveiledning her.

Testet på iOS

Lenke til appen her: iOS/Android.

Hvordan vurderer Barnevakten apper?

Les våre kriterer for appanmeldelser

 

Bli medlem av Barnevakten