Ba elevene om å legge bort all skjerm i 72 timer

Elevene ved Krokeide skole i Bergen syklet og var ute som aldri før når all skjermbruk ble satt til sides i tre døgn. Elevene ble mer sosiale og reflekterte, sier læreren som gjennomførte prosjektet.

Linda McWilliams er lærer på 6. og 7.trinn og ga elevene sine en helt spesiell utfordring denne våren. Nemlig å legge bort all skjerm i 3 dager.

– Jeg tenkte at dette hadde vært spennende å forsøke samtidig som det var en ganske stor inngripen i barnas liv å kutte ned all skjermbruk. I utgangspunktet skulle elevene bare legge bort mobiltelefonen, men elevene fant selv ut at mobilfrie dager ville slå skjevt ut da noen bruker den mye, mens andre bruker den lite. De kom selv frem til i løpet av forarbeidet at all skjermbruk måtte bort. Også på skolen ble elevmaskiner og smartboard skrudd av i tre dager, forteller McWilliams.

Læreren forberedte elever og foresatte i god tid før prosjektet skulle gjennomføres. Og det var elevene selv som utformet reglene som skulle gjelde.

– Det var utrolig fascinerende å se hvordan elevene kom frem til ulike løsninger. De hadde gode diskusjoner og argumenterte både frem og tilbake. Noen ville ha unntak for Tiktok, mens andre ville ha unntak for bruk av Playstation og strømmetjenester. Sammen kom de uansett frem til gode løsninger og det at all skjermbruk skulle kuttes ut. Men denne prosessen var også med på å gi elevene eierskap for prosjektet, mener McWilliams.

Syklet ute og møtte hverandre som aldri før

Allerede første dagen fikk lærerne se et flott skue når arbeidsdagen var over. Elevene var ute og syklet fremfor å sitte hjemme på skjerm.

– De var ute hele ettermiddagen og noen kunne fortelle at de ikke hadde savnet skjerm. Det gikk over all forventning. En mor på trinnet fortalte at hun nesten ikke så sønnen sin i disse dagene. Han var bare ute og kom så vidt innom for å spise middag. Hjemme hos en annen hadde jentene samlet seg for å bake muffins og en annen forelder sa at det var så fint å se at barna lekte igjen, sier McWilliams.

Ved å føre logg og refektere rundt spørsmål omkring både sin egen skjermbruk, og hvordan skjermbruk påvirker oss og samfunnet, ble elevene også noen erfaringer rikere etter at prosjektet var ferdig.

– Det var fint å se at så mange fikk dette til. Elevene var også sosiale og møttes utenfor skjerm i større grad enn tidligere. De har dessuten vokst mye på bare tre dager og har blitt mer bevisst egen skjermbruk. Noe av poenget er at elevene skal forstå at samfunnet har ikke alltid vært slik. I tillegg skulle elevene reflektere omkring hvordan teknologien påvirker dem. Akkurat de tankeprosessene opplever jeg at elevene har fått mer innblikk i. De har blitt mye mer reflektert og har fått en bevisstgjøring på bakgrunn av dette prosjektet, mener McWilliams.

Ingen regel, uten unntak

Det var elevene selv som diskuterte seg frem til rammene for gjennomføringen, forklarer McWilliams. Noen praktiske utfordringer oppstod, og da måtte man også finne gode løsninger.

– For eksempel så hadde noen elever besteforeldre som tok kontakt på Facetime iblant og andre hadde faste TV-kvelder med familien. Hva skulle de gjøre da? I tillegg var det ikke så enkelt for elevene å møtes fysisk uten å kunne ringe eller sende meldinger til hverandre. Så det ble noen unntak. Hovedpoenget var at alle elevene skulle oppleve mestring, og foreldrene fikk også klar beskjed at dersom dette ble for vanskelig hjemme, så skulle foreldrene stoppe med gjennomføringen, sier McWilliams.

Etter første dagen kommenterte noen av elevene at det var vanskelig å avtale møtetidspunkter hvis de ikke kunne sende melding til hverandre. Elevene fikk derfor lov fra dag to å ringe og sende tekstmeldinger til hverandre når de skulle avtale møtepunkt. Og som en liten gulrot lå det en belønning dersom klassen mestret utfordringen.

– Vi siktet høyt og sa at så lenge 85 prosent av elevene fikk dette til, så skulle de få en uke leksefri. Det er ikke alltid man behøver å ha så store belønninger, men noe kan det være greit å motivere med. I tillegg måtte jeg som lærer prøve å være et godt eksempel med å legge bort mobilen. Jeg forklarte for elevene at jeg syntes at det var vanskelig til tider, men derimot opplevde de det som nokså uproblematisk å gå skjermfri i tre døgn, forteller McWilliams.

Storfornøyde foreldre

Det kom mange tilbakemeldinger fra foreldrene som hadde sansen for barnas skjermfrie dager.

– Foreldrene fikk informasjon om hvordan elevene hadde diskutert og hvilke regler og unntak vi var kommet frem til underveis. Ideen startet egentlig på et foreldremøte i høst og ble så satt til livs nå i vår. Og responsen har vært kjempegod. Ja, noen av foreldrene har til og med spurt om ikke vi kan gjøre dette oftere, sier McWilliams.

Skolens læreplan og kompetansemål har også vært utgangspunktet for gjennomføringen, forsikrer McWilliams.

– Foreldre fikk et informasjonsbrev der vi la til grunn kompetansemål fra samfunnsfag, KRLE og naturfag. Det var viktig å ha et faglig, forankret utgangspunkt, mener McWilliams.

Råd til andre lærere som vil gjøre dette

McWilliams har flere tips og råd til andre lærere som ønsker å gjennomføre et lignende «eksperiment» med sine elever.

  • Ha elevene med på prosjektet. La elevene få et eierskap og gi rom for innspill. Da blir det mye enklere å gjennomføre hvis elevene har fått være med på å bestemme regler og unntak.
  • Ha en belønning. Den trenger ikke å være så stor. For oss fungerte det med leksefri uke som belønning.
  • Ha en plan for elever som blir syke. Vi hadde noen slike tilfeller, men også det gikk overraskende bra!
  • Informer foreldre før, underveis og etter prosjektet.
  • La gjerne elevene skrive logg og gi rom for refleksjon underveis.
  • Ha en plan og begrunnelse for gjennomføringen!
Les også