Foreldre er engstelige for hva døtrene kan se i sosiale medier

UNDERSØKELSE: Dove har spurt 366 norske foreldre som har døtre i alderen 10-17 år om jentenes digitale liv. 9 av 10 foreldre mener at sosiale medier kan ha en negativ påvirkning av unge menneskers selvfølelse. Også barna fikk spørsmål.

Foreldrene svarte slik: 

 • 8 av 10 snakker med datteren om hvordan bruke sosiale medier på en trygg måte. 
 • 7 av 10 snakker med datteren om hva slags innhold hun ser. 
 • 5 av 10 har en datter som gjerne lar sine foreldre se hennes profiler på sosiale medier. 
 • 4 av 10 følger sin datter i sosiale medier. 
 • 3 av 10 begrenser hvor mye tid datteren bruker på sosiale medier. 
 • 3 av 10 snakker med datteren om influensere som hun følger. 
 • 3 av 10 har sjekket hva datteren ser i sin feed. 
 • 1 av 10 mener å vite alt om hva datteren gjør på sosiale medier. 

Undersøkelsen viser altså at de fleste foreldre snakker med døtrene om det digitale livet og hva døtrene ser i sosiale medier.  

Stemmer dette med hva døtrene sier om foreldrene? Ja, svarene fra over 500 døtre er rimelig like svarene fra foreldrene. For eksempel 8 av 10 jenter sier at foreldrene snakker med dem om hvordan bruke sosiale medier på en trygg måte.  

På noen områder er foreldre og barn litt uenige om forholdene. Når for eksempel 3 av 10 foreldre sier at de snakker med døtrene om influensere, viser svarene fra jentene at det er bare 2 av 10 foreldre som gjør dette. 

Jentenes svar viser at halvparten av foreldrene snakker med døtrene om hva som er «fake» i sosiale medier. Dette kan bety at foreldrene snakker mest om dette når barna er ferske på nettet, men undersøkelsen sier ikke noe om dette konkret. 

Enkelte foreldre har sjekket datterens feed 

Selv om foreldre og barn benytter samme app, vil algoritmene føre til at de ser helt ulike innslag i feeden. 32 prosent av foreldrene har sjekket hva datteren ser i sin feed.  

Barn har økende rett på privatliv, det at mamma eller pappa sjekker feeden kan føles som et inngrep i nettopp privatlivet. Det er neppe noen som reagerer på at foreldre har kameraovervåking av en nyfødt, men å sjekke feeden til en 17-åring kan oppleves som utidig innblanding.  

Denne undersøkelsen viser at 1 av 3 av foreldrene har sjekken døtrenes feed, det kan handle om de yngste barna, men det sier ikke undersøkelsen noe om. 

Les mer om barn og privatliv her og her.

Foreldre mener sosiale medier er farlig 

8 av 10 foreldre er engstelige for hva døtrene kanskje kan se i sosiale medier. (41 prosent er litt engstelig og 32 prosent er veldig engstelig.) 

8 av 10 foreldre mener sosiale medier kan være farlig for unge personer. (40 prosent er litt enig i påstanden, 44 prosent er veldig enig i påstanden.) 

Foreldre mener sosiale medier kan påvirke selvfølelsen negativt 

Hele 9 av 10 foreldre mener at sosiale medier kan ha en negativ påvirkning av unge menneskers selvfølelse. (26 prosent er litt enig i påstanden og 65 prosent er veldig enig.) 

Algoritmene kan bestemme at man ser mange vakre og vellykkede mennesker fra hele verden i en evig strøm i feeden, slik kan man få et feilaktig inntrykk av virkeligheten. Og naturlig nok vil man sammenligne seg selv med den falske algoritmevirkeligheten og kanskje føle seg mislykket når man ikke er like pen, populær og pengesterk.  

I Norge har myndighetene bestemt at reklamebilder skal merkes med en opplysning om manipulering dersom fotografen har gjort huden eller kroppen penere. Men strømmen av bilder fra utlandet gjennom sosiale medier er mye større. 

8 av 10 av jentene mener influensere burde opplyse om bildene er manipulert. 

Foreldrene svarer i undersøkelsen at de er noe utrustet til å gjøre noe med at døtrene møter urealistiske skjønnhetsidealer i sosiale medier. Med utrustet menes at foreldrene har tilgang til ressurser og informasjon. 7 av 10 svarte at de er noe eller mye utrustet. (9 prosent svarte at de er veldig bra utrustet, 62 prosent sa de er litt utrustet.)  

7 av 10 jenter følger influensere 

Undersøkelsen viser at 73 prosent av norske jenter i alderen 10-17 år følger influensere i sosiale medier. 5 prosent av jentene vet ikke om de følger noen influensere, det kan bety at enkelte av de yngste barna ikke vet hva en influenser er for noe. 

Uansett; når så mange jenter følger influensere, bør det stå på blokka til foreldrene over hva man bør snakke med døtrene om og hvilken påvirkning influensere kan ha på selvfølelse, holdninger og kjøp av produkter. 

 •  1 av 4 jenter føler litt eller mye at de må etterligne utseendet til influenseren. 
 •  4 av 10 jenter ønsker at de hadde et utseende som lignet mer på influenseren. 
 • Samtidig er jentene klar over at det er mye «fake content» som blir publisert av influensere. 7 av 10 svarer dette. 

Og foreldrene oppfattes som bedre rådgivere enn influensere. 7 av 10 jenter sier seg uenig i påstanden: «Jeg stoler mer på råd fra influensere enn på råd fra mine foreldre.» 

Selv om jentene vet at influensere fikser på kroppen og ansiktet digitalt og at de overdriver hvor perfekt liv de har, påvirkes en del av jentene slik at de blir mindre lykkelige når de ser slike innslag. For de skulle gjerne hatt et perfekt liv og kropp selv. Over 3 av 10 jenter svarer dette.  

2 av 10 vil skjære i kroppen for å få bedre utseende 

Flertallet av jentene svarer at når de ser influensere med perfekt kropp som kanskje også har tatt kosmetiske operasjoner, så vil de ikke selv ønske seg kosmetiske operasjoner.

Men 2 av 10 sier at de har tenkt på kosmetiske operasjoner som en mulighet.  

2 av 10 vurderer botox eller lignende. Halvparten av jentene har enten slanket seg eller har vurdert å slanke seg.  

4 av 10 har fikset på utseendet digitalt.  

7 av 10 har enten begynt å trene mer eller vurderer å trene mer. 

 8 av 10 mener at influensere slett ikke bør oppfordre til kosmetiske inngrep med Botox eller lignende.  

Dropper influensere som gir dem dårlig følelse 

3 av 10 jenter har sluttet å følge influensere som ga dem dårlig følelse relatert til utseende. 

Ønsker at skolen tar mer ansvar 

6 av 10 jenter ønsker at skolen kan undervise bedre om hvordan møte innhold som viser urealistiske skjønnhetsidealer. Jentene sier det er vanskelig å avgjøre om innhold fra influensere er ekte. 

Dove har for øvrig utarbeidet en skoletime om medier og selvfølelse. Lærere kan laste ned undervisningsmateriell og holde timen selv eller be Barnevakten komme på besøk til klassen og holde timen. 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble utført av Syno på oppdrag fra Dove fra 8. juli til 18. august i 2022. 528 jenter i alderen 10-17 og 366 foreldre svarte gjennom digitale svarskjemaer. Undersøkelsen heter “Girls and Social Media 2022”. Halvparten av jentene var i alderen 10-13 år. Den andre halvparten var i alderen 14-17 år. 

Flere undersøkelser her