Foto: Shutterstock.com

Skjermbruk og barnehage

På våre temakvelder i barnehager har vi fokus på hvordan man kan engasjere seg i barnas mediehverdag, og hvordan man som voksne kan være gode rollemodeller. Vi formidler kunnskap og fakta, og skaper møtepunkter for felles refleksjon.

Rabatt: Vi gir 500 kroner i rabatt på foredrag dersom barnehagen er medlem i Barnevakten. I prisene vi viser på nettsidene, er rabatten ikke trukket fra.

Vi hjelper dere med både fysiske og digitale foredrag.

Dette ikonet viser at foredaget er tilgjengelig fysisk

 

Dette ikonet viser at foredraget er tilgjengelig digitalt

Les her om du planlegger et digitalt foreldremøte om nettvett.

Våre 30 aktive foredragsholdere over hele landet kommer gjerne til din barnehage. Send inn forespørsel i skjemaet på denne siden.

Her er våre foredragsmodeller:

Temakveld om skjermbruk

 

Dialogbaserte foredrag for foreldre og ansatte i barnehager som også kan kombineres med samtaler i grupper. Les mer

 

Koronatiltak

Barnevakten følger de til enhver tid gjeldende smittevernsregler når vi holder foredrag.

Barnehagens ansvar
Oppdragsgiver har ansvaret for å oppfylle smittevernsreglene på plassen, det vil si blant annet å ha stort nok lokale til antallet deltakere. Gjelder regelen om en meters avstand den dagen foredraget skal holdes, må barnehagen ha personell som kan sørge for at elever, foreldre og andre holder denne avstanden.

Barnevaktens ansvar
Barnevakten på sin side vil sørge for å kun bruke friske foredragsholdere. Det vil si at hvis avtalt foredragsholder i forkant av avtalt besøk får symptomer som kan relateres til mulig koronasmitte, vil Barnevakten varsle om dette og gjøre alt vi kan for å skaffe en stedfortredende foredragsholder.

Ved barnehagebesøk vil foredragsholderne våre forholde seg til gjeldende smittevernsregler.  Informasjonsmateriell i papir vil ikke bli delt ut under koronatiden, men vil gjøres tilgjengelig digitalt via barnevakten.no.

 

 

 

Bestill foredrag


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


Ja

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80