Foto: Shutterstock.com

Lærere og andre fagfolk som jobber med barn har behov for kunnskap om barn og mediebruk og reflektere rundt hvordan barn oppøver digital dømmekraft og hvordan vi som voksne setter gode rammer rundt barnas nettbruk. Dette kan vi bira med inn i ditt fagmiljø, der vi også deler av vår erfaringsbaserte kompetanse.

Tema

Skjermene er kommet tettere på kroppen, og det finnes et mangfoldig og omfattende tilbud av medieinnhold. Det er derfor en viktig oppgave å være tilstede, vise interesse og bevisstgjøre barn og unge på smarte valg knyttet til egen skjermbruk. Denne bevisstgjøringen trenger også vi voksne. Foreldre og voksne som jobber med barn har et viktig ansvar og en unik mulighet til positiv påvirkning og bevisstgjøring.

Både formidling av fakta og bevisstgjøring gjennom dialog er derfor viktig for oss i Barnevakten. I alle våre foredrag bruker vi visuelle uttrykk med hjelp av bilde/film, og temaene illustreres på en relevant og gjenkjennelig måte.

I vårt arbeid, og i møte med foreldre, studenter, fagfolk og andre som jobber med barn og unge, har vi fokus på følgende tema:

 • Fakta om barn og unges digitale hverdag. Hva er gledene og hva er utfordringene?
 • Skjermtid, og hvordan være gode forbilder?
 • Grooming, og hvordan unngå overgrepsrelatert kontakt via nett?
 • Hvordan forebygge og håndtere digital mobbing?
 • Hva er våre rettigheter og forpliktelser knyttet til deling og personvern?
 • Hva er gode spillvaner, og hva tenker vi om aldersgrenser?
 • Hvordan realitetsorientere barn og unge i forhold til medieskapt utseendepress?
 • Hvilke relevante og nyttige ressurser finnes?
 • Er foreldregruppen en ressurs, og hva kan vi få til sammen?
 • Hvordan bevisstgjøre barn og unge til selv å ta smarte valg og å bidra til trivsel for alle på nett?

Foredrag på fagdager og konferanser

På bakgrunn av vår erfaring og kompetanse, har Barnevakten i flere år blitt invitert til å holde foredrag på fagdager, konferanser, lærermøter, for studenter på høyskoler, for politi, barnevern med mer. Barnevakten kan også holde foredrag for ansatte i bedrifter.

Noen av oppdragsgiverne de siste årene:

 • Konferanse, Sisterhood, Oslo
 • Konferanse, Mo-La Stiftelsen i Laksevåg bydel, Hordaland
 • Fagdag, Forbyggende politi Hordaland
 • Kommunal temakveld for lærere og foreldre, Kommunalt foreldreutvalg, Søgne
 • Foredrag for lærerstudenter på Høyskolen i Bergen og NLA høyskolen i Bergen, samt mediestudenter på Gimlekollen mediesenter
 • Lunchforedrag for ansatte i Telenor, Fornebu
 • Landskonferansen for ungdomsarbeidere 2018, Gardermoen
 • Fagdag Skjoldvegen barnevernsenter, Bergen
 • Fagdag lærere, Våler kommune SKAM konferansen 2018 – en nordisk konferanse om livsmestring i møte med tweensbarna, Oslo
 • Fagdag for helsesøstre, Drammen kommune
 • Brukerkonferanse for personer med nedsatt funksjonsnivå, Tysvær kommune

Innhold, form og pris:

Veiledende pris Kr. 7 000 for en halv dag (inntil tre timer) og Kr. 10 000 for en held dag (Inntil seks timer) I tillegg kommer reisetid og reiseutgifter. Ta kontakt med oss for avklaring av innhold, omfang og endelig pris.

Sentralbord: 53 00 95 30 (telefontid 09.00 – 15.00)

Epost: post@barnevakten.no

Barnevakten er årlig på over 400 skoler/barnehager og i 2019 møtte vi over 70.000 elever og foreldre med fokus på nettvett og digital dannelse. I tillegg opplever vi stor vekst i treff på saker og anmeldelser på nettsiden vår barnevakten.no.

Barnevaktens visjon: Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Bestill foredrag


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


Ja

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80