Foreldre svarer: Gamingforedraget var relevant og ga konkrete råd

Nesten 400 foreldre, lærere og andre som jobber med barn fikk med seg lanseringen av foredrag "Hjelp - barnet mitt gamer!" Tilbakemeldingene har vært positive og viser at foreldre ønsker mer kunnskap om barn og gaming.

Barnevakten og Blå Kors lanserte i år gamingforedraget Hjelp – barnet mitt gamer som webinar for Haukedalen skole og som arrangement åpent for alle på Safer internet day. Til sammen deltok nesten 400 digitalt på Zoom, og tilbakemeldingene har vært gode.

Foreldre skriver blant annet i evalueringsskjemaene om: Hva var nyttig i foredraget?

 • «Mindre bekymret etter dette webinaret»
 • «Konkrete tips til grensesetting og hvor man kan finne mer informasjon»
 • «Tydelige anbefalinger»
 • «Den positive vinklingen til dataspill»
 • «Tips til andre spill enn de vanlige som alle barn spiller»
 • «Skjønner litt mer av hva elevene mine driver med»

Av de som deltok på evalueringen, svarte 95 prosent at de fikk konkrete råd som de ønsker å ta med seg videre.

(136 deltok i evalueringen i etterkant av foredragene i lanseringsuken)

Hvorfor et eget foredrag om gaming?

Tall fra Medietilsynet viser at «alle» barn spiller. Allikevel er dette noe mange foreldre, lærere og andre voksne oppleves som fremmed eller vanskelig å sette seg inn i.

Foreldre selv uttrykker dette i en undersøkelse i regi av Blå Kors/Ipsos (2021)

 • 52 prosent av foreldre oppgir at de er bekymret for barnas spilling
 • 8 av 10 foreldre er usikre på hvordan de skal forholde seg til barnas spilling
 • Tidsbruk, avhengighet og at barna ikke er sosiale, bekymrer foreldre mest
 • Foreldre etterspør mer informasjon om positive effekter ved spilling

Barnevakten opplever også et økende antall henvendelser fra foresatte. Bare i år er det en 40% økning på henvendelser fra foreldre på mail og telefon, og der de fleste henvendelsene i økningen er rettet mot barn og spilling.

Hva dreier gamingforedraget seg om?

Foredraget Hjelp – barnet mitt gamer! er helt nytt, og er utviklet i samarbeid mellom Barnevakten og Blå Kors. Målgruppen er alle foreldre med barn som spiller dataspill. Men innholdet er like relevant også for omsorgspersoner, lærere og andre som jobber med barn.

Bestill foredraget: Foredraget ble lansert i år som webinar for alle på Safer internet day. Nå kan foredraget bestilles til skoler enten digitalt eller fysisk.

I dette foredraget får foreldre og andre nyttig kunnskap og praktiske råd slik at man får verktøy til å engasjere seg i barnas spilling. Vi deler også noen ferske tall om barn og gaming, og vi legger opp til dialog og spørsmål-svar.

Tema i foredraget :

 • Hva er positivt med dataspill og hva kan være utfordrende?
 • Smarte valg og gode rammer for barn som gamer.
 • Tips og praktiske råd for å engasjere deg i barnas spilling.
 • Mulighet for dialog og spørsmål.

Hva opplever foreldre som  nyttig med foredraget?

God oversikt, nyttige tips om spill (både de som flest nå bruker, men også noen nye som Barnevakten tipset om). En nøkkel er at foreldre engasjerer seg. Hele foredraget hadde som grunntone at gaming er noe veldig positivt, og det var egentlig en litt ny tanke for meg. Egentlig litt herlig!

Foredraget tar opp forskjellige temaer innen barn og dataspill. Vi spurte de som deltok på foredraget (anonymt evalueringsskjema) om hva de opplevde som mest nyttig. Disse fem temaene rangerte høyest:

 • Positive sider med dataspill
 • Konkrete tips til spill
 • Råd om søvn, helse og pause fra skjerm
 • Råd om foreldresamarbeid
 • Aldersgrenser og foreldres bekymringer

Rundt 95 prosent av de spurte oppga at foredraget var svært relevant eller relevant:

Les mer: