Fortnite/Overwatch

Fortnite eller Overwatch?

To nettbaserte skytespill har tatt verden med storm og har også nådd enorm popularitet blant gutter og jenter her til lands. Hva er egentlig Fortnite og Overwatch, og hvilket av spillene bør man gå for til poden sin?

Mange gutter og jenter trekkes mot skytespillsjangeren. Tradisjonelt har dette vært typiske krigsspill som ofte har hatt høy aldersanbefaling og fokus på realisme. Krigen skulle være så nær virkeligheten som mulig, både når det gjaldt grafikk, «gameplay» og kontekst.

Så, ut av det blå, dukket Overwatch opp. Et nettbasert skytespill med relativt lav aldersanbefaling (PEGI 12 år), tegneseriegrafikk og fantasihelter. Allikevel ble spillet svært populært på kort tid. Ikke lenge etter kom Fortnite , som også slo til med en stil med tegneseriegrafikk og samme aldersanbefaling.

Fortnite og Overwatch er skytespill i ordets riktige forstand, men det er positivt at det nå finnes mildere alternativer til skytespill på markedet. Den gruppen barn fra tolv år som tidligere søkte til mer realistiske voldsspill med 16- og 18-årsgrense, kan nå velge spilltitler med innhold som er mer egnet for deres målgruppe.

Allikevel er det en hel del som skiller de to spillene fra hverandre, og som kanskje kan være med på å påvirke hvilket av spillene du vil tillate ditt barn å spille eller ei.

Realisme eller fantasi?

I Overwatch konkurrerer man på internett som en del av et lag (der to lag spiller mot hverandre), eller alle mot alle. I spillet kontrollerer man helter med overnaturlige evner, og dette kan være både kvinner og menn. En spillfigur kan for eksempel være en robot, en snikskytter, en massiv muskel- og fettbunt, eller en samurai. Man kjemper med våpen som ligner på tradisjonelle skytevåpen og magiske krefter, eller superkrefter

Overwatch bærer altså tydelig preg av fantasielementer, men har også skuddvekslinger som minner om andre, typiske skytespill.

Fortnite er i sjangeren «Battle Royale», som kort fortalt minner om Hunger Games-filmene, der deltakerne kjemper til én person eller ett lag står igjen som eneste vinner. Totalt 100 spillere kan delta på samme tid i Fortnite.

Først velger man modus. Man kan spille alene og alle mot alle i «solo», i par mot par i «duo», eller lagmodus i «squad». Deretter slippes en bunt på 100 spillere ut i fallskjerm på en stor øy. Her er det byer, hus, parker, innsjøer, fjell, fabrikker, fengsel, gårder, gruver og mer som skal utforskes.

Spillfigurene i Fortnite er mer lik typiske soldater, både menn og kvinner, som også kan ha på seg ulike drakter. Det er etterligninger av realistiske skytevåpen som håndgranater, pistoler, skarpskytterrifler og maskingevær.

Generelt har Fortnite derfor en litt mer realistisk tone enn Overwatch, men spillet har allikevel en tegneseriegrafikk.

Det er verdt å merke seg at Fortnite har perspektivet fra tredjeperson, kontra Overwatch som har et førstepersonsperspektiv. Sistnevnte kan gjøre at intensiteten og volden kommer enda nærmere på. I Fortnite er det på den annen side mulig å ødelegge alt av fysiske gjenstander omkring seg (hus, broer, biler), dette er ikke mulig i Overwatch.

Kjøp i spill

Flerspillerdelen i Fortnite er gratis å laste ned. Her kan man allikevel kjøpe kosmetisk utstyr til spillfiguren som klær, ny øks, nye fallskjermer/glidere og mer. Det tillegges stadig nytt innhold som kan kjøpes for såkalt V-bucks, som er spillets egen valuta. Man kan fylle på med nye V-bucks med ekte penger. Historiedelen (Save the World) i Fortnite må kjøpes.

Overwatch har en grunnpris man må betale for å kjøpe spillet. Også her kan man få kosmetiske oppgraderinger til spillfiguren, nye «emotes» og lignende. Som i Fortnite gjør ikke dette deg bedre i spillet ved å gi deg et direkte fortrinn. Men kosmetiske oppgraderinger er allikevel et visuelt gode i spillet.

For hver runde man fullfører i Overwatch, får man poeng som etter hvert gjør at man går opp i level (man får en høyere rang i spillet). For hver nye level får man automatisk et tilfeldig utvalg av våpen og klær. Selv om man også kan få utstyr i Fortnite bare ved å spille, så er det langt enklere og hyppigere utdeling av dette i Overwatch.

For å få V-bucks i Fortnite uten å bruke ekte penger, må man først ha kjøpt historiedelen av spillet, og gjennomføre ulike gjøremål og oppdrag her.

En åpenbar fordel med Fortnite er at man får det man betaler for. Altså at det er en nettbutikk der man kan se et bilde av de tingene man kan kjøpe, og deretter få varen man har betalt for. I Overwatch derimot, betaler man for «loot crates», som er mystiske bokser som inneholder tilfeldige ting. Så her kan man bruke store summer med penger uten å nødvendigvis få akkurat det man er ute etter, for eksempel klærne man ønsker til favorittfiguren sin i spillet.

Både Overwatch og Fortnite tilbyr altså kjøp-i-spill. I Overwatch er det enklere å få ting «gratis», men i Fortnite er det lettere å få det man betaler for.

Fokus på strategi og samarbeid

Både Overwatch og Fortnite tilbyr muligheter for å spille sammen og mot venner på nett.

I Fortnite kan man finne våpen og utstyr og dele med hverandre, man kan bygge baser, og man kan gjenopplive hverandre hvis den ene blir truffet av fiendtlig skyts. Det er mange måter å samarbeide og tenke lagarbeid på i Fortnite.

Overwatch har også samarbeidselementer, men på et litt annet plan. I stedet for å tenke ressurser, handler det mer om valg man tar midt i kampens hete. Ulike spillfigurer har styrker og svakheter som står komplementært til hverandre. En figur kan gi helse og støtte til medspillere, en annen er best i front som angrepsstyrke, mens en neste kan gi dekning med et massivt skjold.

Avhengig av valg og spillestil i Fortnite, er det altså muligheter for et mer rolig tempo der man går inn og ut av kamp, og planlegger langsiktig med tanke på hvilke ressurser man skal lete etter, og hvilke man skal la ligge igjen. Man kan bruke god tid på å bygge baser og legge ut feller. I Overwatch er det konstant action der valgene må tas der og da.

Stort og smått

En annen ulikhet er at Overwatch fokuserer på to lag og færre spillere, sammenlignet med Fortnite som har store landområder og mange lag. I Overwatch kan man spille opptil tolv personer totalt, mens Fortnite har et tak på hele hundre personer.

Det betyr langt flere spillere på en og samme tid i Fortnite, et større landområde man kan bevege seg på og utforske og potensielt langt flere deltakere overvunnet ved spillets slutt. Det kan gi mestringsfølelse å danke ut så mange andre spillere.

Overwatch fokuserer mer på mindre, men flere kart som man spiller på, og nærkamp med færre motstandere.

Oppsummert

Fortnite:

 • Opptil hundre spillere
 • Stort kart å utforske
 • Hovedsaklig ett spillmodus
 • Gratis å laste ned
 • Må som regel betale penger for å få innhold i spillet
 • Kjøp er oversiktlig – får det man betaler for
 • Fokus på langsiktig samarbeid, samling av ressurser, bygging av baser o.l.
 • Aldersanbefaling på 12 år
 • Tegneseriegrafikk
 • Etterligner realistiske våpen og spillfigurer
 • Tredjepersonsperspektiv

Overwatch:

 • Opptil tolv spillere
 • Flere, men mindre kart å utforske
 • Flere spillmodus (alle mot alle, lag, stjel motstanderens flagg, beskytt eller angrip et mål)
 • Må betale for spillet
 • Kan betale for å få innhold i spillet, men blir også hyppig gitt gratis innhold
 • Kjøp er uoversiktlig – man kjøper mystiske bokser som inneholder tilfeldige gjenstander
 • Fokus på taktiske valg og samarbeid her og nå – midt i kampens hete
 • Aldersanbefaling på 12 år
 • Tegneseriegrafikk
 • Fantasielementer, overnaturlige krefter og spillfigurer
 • Førstepersonsperspektiv

Foto: Epic Games (Fortnite)/Activision (Overwatch)