Her kan barn og ungdom oppsøke hjelp på nett

Det finnes flere offentlige og ideelle tjenester som tilbyr råd og veiledning til barn. Her er en oversikt over noen av stedene barn kan oppsøke for å få hjelp på nett.

Noen ganger er det vanskelig for barn å si ifra til foreldrene når de opplever et problem. Kanskje er det skam eller frykt for konsekvenser knyttet til det som er utfordrende. EU Kids Online-undersøkelsen i Norge viser at kun 33 prosent av barn forteller foreldre om vanskelige nettopplevelser. Mange betror seg til venner.

Det finnes flere samtaletilbud på nett som gir rom for at barn kan lufte seg. Mange av disse konkluderer med å rådgi barna til å snakke med en voksen de stoler på, enten det er foreldrene eller en lærer eller helsesykepleier på skolen for eksempel.

Barnevaktens råd er også dette, men vi ønsker også å gi en oversikt over noen samtaletilbud på nett som kan gi barn et mellomledd som kan ha lavere terskel.


Kors på halsen er underlagt Røde Kors, og er et samtaletilbud for barn og unge. Målgruppen er alle opp til 18 år og tilbyr mulighet for at barn og unge kan ringe, maile eller chatte der barna kan ta opp temaer som er viktig for dem. Barn kan være anonyme når de tar kontakt.

Hva kan barna ta kontakt om? Alt, både de gode tingene og det barna kan oppleve som vondt og vanskelig.

Besøk Kors på halsen her.


Slettmeg.no driftes av NorSIS og er en gratis råd– og veiledningstjeneste for den som føler seg krenket på nett. Man kan også få hjelp med å slette bilder og opplysninger fra nettet. Man kan ta kontakt på telefon, e-post, kontaktskjema eller på sosiale medier.

Hva kan barna ta kontakt om? Hjelp med å slette bilder og opplysninger fra nettet.

Besøk Slettmeg.no her.


Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom og er underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målgruppen er ungdom mellom 13–20 år. Her kan barn og ungdom lese artikler som har med skole, lover og rettigheter å gjøre. Eller om alt fra vennskap til følelser, identitet og seksuelle overgrep. Der er også mulig å stille spørsmål og så få svar fra helsepersonell, jurister og andre frivillige som jobber med barn og unge.

Hva kan barna ta kontakt om? Alle tema som er relevante for barn og unge.

Besøk Ung.no her.


SnakkOmMobbing.no er et chattetilbud fra Blå Kors til barn og unge i hele Norge. Barn og unge kan ta kontakt, helt anonymt og får prate noen som er universitets- eller høyskoleutdannet, for eksempel en sykepleier, sosionom eller lærer.

Hva kan barna ta kontakt om? Chatten er for alle unge som er berørt av mobbing.

Besøk Snakkommobbing her


Sex og samfunn er en stiftelse og et senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Stiftelsen har også et chattetilbud der barn og unge anonymt kan diskutere spørsmål som handler om sex, seksualitet og seksuell helse. Alle som jobber på chat-tjenesten har minimum 3-årig høyere utdanning innen helsefag.

Hva kan barna ta kontakt om? Spørsmål som handler om sex, seksualitet og seksuell helse.

Besøk Sex og samfunn her.


ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon. ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. Chatten bemannes av frivillige som har bred og variert erfaring, med kombinasjon av faglig kunnskap og kunnskap basert på egenerfaring/pårørendeerfaring. Man kan chatte anonymt.

Hva kan barna ta kontakt om? Alle som strever med spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser.

Besøk ROS her.


Alarmtelefonen er en gratis telefon (og chat) for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe. Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. Det finnes 23 store barnevernvakter i Norge. Det er de som svarer når man ringer 116 111 i deres åpningstid.

Hva kan barna ta kontakt om? Barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

Besøk Alarmtelefonen her.


Nettjenesten Sidetmedord.no drives av Hjelpetelefonen 116 123. Hjelpetelefonen drives av interesseorganisasjonen Mental Helse. Her kan man ta kontakt via chat, telefon og forum.

Hva kan barna ta kontakt om? Tjenesten er er et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen.

Besøk Sidetmedord.no her.


Andre hjelpesider:

  • Sikker chat med politiet, du må gå via politiets nettpatruljer i sosiale medier og så sender politiet deg en sikker lenke.
  • SnakkLitt er et anonymt samtaletilbud på telefon og på chat for alle som ønsker å prate med noen.
  • Snakkompsyken.no er Blå Kors sitt tilbud og en nasjonal chatte-tjeneste for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer man i direkte kontakt med en fagperson, helt gratis og helt anonym.
  • Hjelpelinjen for spilleavhengige gir råd dersom noen i familien har et problem med pengespill eller dataspill.
  • Elevombudene er ikke akkurat en chattetjeneste. Men en portal som gjør det mulig å komme i kontakt med mobbeombudet i ditt fylke.
  • Barneombudet er uavhengig og skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår.

Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.