Foto: Shutterstock. Jente ser på mobilen sin på rommet sitt, litt sjokkert.

Nakenbilder gir gutter makt over jenter

Å dele nakenbilder kan gi jenter en følelse av økt status blant guttene. Men delte bilder kan også bli brukt mot jentene som trussel eller manipulasjon for å utføre tjenester eller seksuelle handlinger, viser ny rapport fra Redd Barna.

En av ti barn mellom 13 og 16 år har delt et nakenbilde,  ifølge ny rapport om deling av nakenbilder fra Redd Barna «Hvis du liker meg må du dele et bilde» (PDF som lastes ned). Tre av ti som har delt, forteller at de har følt seg presset til å gjøre det.

Nesten 70 ungdom mellom 14 og 19 år ble intervjuet. Ungdommene selv mener at voksne mangler nyanser og forståelse for de komplekse sidene ved deling av slike bilder. Det er flere årsaker til at ungdom velger å dele nakenbilder av seg selv. Det kan blant annet dreie seg om:

  • En måte å flørte på
  • Eksperimentere med seksualitet
  • Å uttrykke nærhet, intimitet og tillit med kjæresten sin
  • En måte å tulle med venner på
  • Å få bekreftelse og komplimenter på kroppen sin
  • Å dele bilder kan gi jenter en kortvarig eller skjør status som «innenfor» og populær blant guttene. Jenter som ikke deler kan gå glipp av goder og statusøkning

Når man ser på tallene fra rapporten til Redd Barna (10 prosent) og i Medietilsynets undersøkelse (13 prosent), er det altså et fåtall av unge som sender nakenbilder av seg selv. De 10-13 prosentene betyr at mellom  30.000 og 50.000 tenåringer sender nakenbilder av seg selv. Begge undersøkelsen er fra 2018.

Ungdom har flere måter å håndtere press om å dele bilder. Det kan være å blokkere personen som maser om slike bilder, ikke svare på meldinger når noen spør om å få tilsendt bilder, eller sende bilder som dreier seg om noe helt annet.

Søker etter anerkjennelse

Ungdom selv forteller at nakenbilder er en måte å få bekreftelse fra andre på. Når noen ikke får den bekreftelsen de ønsker og tenker at de ikke er bra eller pen nok, så kan det føre til deling av flere nakenbilder for å få anerkjennelse.

Enkelte ungdom kjente også til noen som hadde blitt truet og manipulert til å dele bilder. I rapporten står det:

  • Det å få delt et nakenbilde av seg selv ufrivillig kan oppleves som vondt og traumatisk, og konsekvensene kan være store og langvarige. Selv om ungdommene er bevisst denne risikoen, er det ikke umiddelbart enkelt å unngå å sende nakenbilder. Til det er det for mange andre motivasjonsfaktorer som spiller inn.

Lovverket er tydelig på at man må gi et tydelig samtykke for å ta et bilde av noen og dele det på internett. Men denne grensen blir noe vag ettersom ungdom deler i en kontekst der flere årsaker spiller inn. Press, manipulering og behov for anerkjennelse kan føre til at ungdom gir et samtykke som de kanskje ikke hadde gitt dersom disse faktorene ikke var tilstede.

Nakenbilder kan bli delt videre til mange

I intervjuene av ungdommene kommer det frem at mange forstår konsekvenser av å dele bilder av seg selv, men mange har ikke like stor refleksjon når andre deler bilder.

De fleste mener at den som sender bilder av seg selv har ansvaret når det blir delt videre. Å dele bilder med en man stoler på, er akseptert. Å dele bilder i åpne grupper, er sett på som negativt. Det er lite empati og forståelse når noen har opplevd at et bilde er delt videre uten samtykke.

Konsekvensen av å dele nakenbilder er dessuten større for jenter enn gutter. Jenter forteller i større grad om ryktespredning og hets og at deres seksualitet blir fremstilt som noe skamfullt.

Mange ungdommer uttrykker også at de er usikre på lovverket når det gjelder deling av nakenbilder, ifølge rapporten.

Foreldre og skole må på banen

For å forebygge spredning av nakenbilder, mener ungdom selv at voksne må sette seg inn i hva dette dreier seg om. Mer enn å sette forbud og å påføre skam, handler det om å skaffe seg forståelse. Ungdom etterlyser en forståelse for at bildedeling er en viktig del av deres hverdag, og de ønsker å snakke både om det som er positivt og negativt ved å dele bilder generelt.

Ungdom mener også at foreldre har en viktig rolle i å bevisstgjøre barn om retten til å bestemme over egne bilder, og at de voksne selv må være gode forbilder og spørre om samtykke før de deler bilder av barna på sosiale medier.

Seksualundervisning på skolen må også oppdateres og gi mer plass til bevisstgjøring om samtykke og regelverk knyttet til deling av nakenbilder.

Ungdommene ønsker hjelp til å lære å håndtere press om å dele bilder fra ung alder. De ønsker også bevisstgjøring omkring at den som spør om å få tilsendt nakenbilder, kan ha uærlige motiver og kan forsøke å lokke til seg bilder på uærlig vis. Ungdom ønsker også å lære å være bedre støttespillere for hverandre slik at de kan få bekreftelse på utseende på andre måter enn ved å dele nakenbilder.

Må forebygge krenkelser mellom ungdom

Tematikken må tas på alvor, mener Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna. Hun mener at rapporten og kunnskapen fra ungdommen forplikter voksne til handling.

Foto: Røde Kors
Kaja Hegg er rådgiver i Redd Barna. Foto: Røde Kors.

– Rapporten viser at vi må sette inn flere tiltak for å forebygge krenkelser mellom ungdom. Vi må lære ungdom å forstå hva samtykke er, og at det også gjør seg gjeldende på nettet. Dette kan være med på å bekjempe press til å dele bilder, og ukulturen med å ha for lav terskel for å spre nakenbilder av andre, sier Hegg til Barnevakten.

At gutter og jenter opplever deling av nakenbilder ulikt er også noe som må tas på alvor.

– Vi har også en stor jobb å gjøre når det gjelder å ta et oppgjør med kjønnsrollene, som gjør at særlig jenter blir utsatt for seksuell trakassering i etterkant av at et bilde har blitt spredt, sier Hegg.

Les rapporten i sin helhet her.

Les sammendrag fra rapporten her.

Håndbok fra Redd Barna til foreldre: Hvordan snakke med barn om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nett. Metodehefte om nettvett, for lærere 5.–7. trinn (PDF lastes ned).

Press og mas om nakenbilder – her er løsning  (Artikkel fra Barnevakten).

Barn kan få bøter for å dele nakenbilder  (Artikkel fra Barnevakten).

Når er et nakenbilde ulovlig? (Artikkel fra Barnevakten).

Bli medlem av Barnevakten