Foto: Shutterstock / Sitthiphong. Bildet viser en kvinne med en PC, på skjermen er Netflix.

Hvordan settes aldersgrensene på Netflix?

Vi har forsøkt å finne kriteriene for aldersgrensene i Netflix, men selskapet deler ikke dette med oss. Medietilsynet opplyser at Netflix ofte har samme aldersvurderinger som Medietilsynet.

Trappetrinnene for aldersgrenser er lett å finne på Netflix. Men begrunnelsene for hvert trinn mangler.

Her er aldersgrensene til Netflix for det norske markedet. Skalaen går slik:

 • Alle
 • 7+
 • 13+
 • 16+
 • 18+

Netflix opplyser altså ikke om en begrunnelse for hver aldersgrense. Selskapet skriver bare generelt at man tar hensyn til vold, sex, grovt språk og nakenhet.

Dersom Netflix var en norsk aktør, måtte selskapet ha fulgt kriteriene for hver aldersgrense gitt av Medietilsynet. Foreldre vil forstå bedre hvorfor den enkelte film får den aldersgrensen den får, hvis de leser gjennom tabellen med begrunnelser (lenken over).

I Norge er det Medietilsynet som setter aldersgrenser på kinofilmer. Om noen år kan det være at Medietilsynet kun setter kriteriene og at norske aktører må sette aldersgrensene selv ved å følge tilsynets retningslinjer, det skjer allerede for tv-serier og Youtube-kanaler, og det har kommet forslag om Medietilsynet skal slutte helt å vurdere filmer selv.

Medietilsynet har en annen skala enn Netflix. Her er alderstrinnene til Medietilsynet:

 • Alle
 • 6
 • 9
 • 12
 • 15
 • 18

Medietilsynet skriver i denne artikkelen at Netflix vurderer filmer ganske likt som Medietilsynet gjør, for det norske markedet.

Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet/ Mathias Fossum.

– Vi har ikke gjort noen systematisk sammenlikning av aldersgrenser mellom Netflix og våre regler for aldersgrenser, men vårt inntrykk er at det ofte er samsvar mellom norsk aldersgrense og aldersgrense på Netflix. Der det i hovedsak finnes forskjeller, er vanligvis innen språk, sex og nakenhet, uttaler Hanne Nistad Sekkelsten som er direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Foreldre som synes Medietilsynets kriterier og vurderinger er gode, kan derfor til en viss grad stole på at Netflix vurderer den enkelte film på omtrent  samme måte – i det norske markedet.

Netflix kan gi en film ulik aldersgrense i ulike land. For eksempel Squid Game-serien har aldersgrense fra 14 år i Italia til 19 år i Sør-Korea, men gjennomsnittet for denne serien ligger på 16-17 år ved de landene Barnevakten undersøkte.

Har delegert aldersgrensene

I Storbritannia har Netflix overlatt jobben med å sette aldersgrenser til den uavhengige organisasjonen «The British Board of Film Classification» (BBFC). Og den organisasjonen er åpen om begrunnelsene for den enkelte aldersgrense.

Et stort flertall av foreldre i Storbritannia ønsker standardiserte alderstrinn for strømmetjenester og at disse følger de kriteriene som man fra før er kjent med for kinofilmer, ifølge en undersøkelse. Og det er nettopp dette BBFC kan gi foreldrene.

Barnevakten er ikke kjent med noen tilsvarende undersøkelse blant norske foreldre. Fordelen med standarder er at livet blir enklere, for da er kriteriene ved for eksempel aldersgrensen 12 år de samme i alle strømmetjenestene og på kino. Ulempen er at hvis du skulle være uenig i standarden, da kan du ikke velge en strømmetjeneste som passer ditt syn på aldersgrenser. Men i en travel hverdag kan man gjette at foreldre flest heller ønsker enkle løsninger.

Medietilsynet opplyser at Netflix også benytter en samarbeidspartner i Nederland:

– I Storbritannia samarbeider Netflix med British Board of Film Classification og i Nederland med Kijkwijzer. Begge er fagorgan som aldersklassifiserer kinofilm, filmer og serier på strømmetjenester og DVD/Blu-ray, forklarer Hanne Nistad Sekkelsten.

Her er engelsk versjon av nettstedet til Kijkwijzer. Organisasjonen har laget nettbaserte skjemaer med spørsmål som filmdistributørene besvarer for den enkelte film, så regner Kijkwijzer dataprogram ut en passende aldersgrense. Ansatte som fyller ut skjemaene hos distributørene har fått opplæring i å vurdere filmer, disse kalles «coders», skriver  Kijkwijzer.

Dette er samme opplegg som når apper skal få aldersgrense, også da er et gjerne distributørene eller produsentene som fyller ut skjemaer, se eksempel på skjema her.

I jakten på å få vite mer om hvordan Netflix setter aldersgrenser for det norske markedet, spurte vi det norske pressekontoret til Netflix, men vi fikk kun tilsendt denne lenken, selv etter purringer.

Vi vet altså ikke:

 • hvilke kriterier Netflix legger til grunn for den enkelte aldersgrense, i Norge
 • om arbeidet med å vurdere hver film er delegert ut av selskapet, for det norske markedet
 • om aldersskalaen og kriteriene for det norske markedet også brukes i andre land
 • om det er norske Netflix-ansatte som ser gjennom filmene før aldersgrensene settes for det norske markedet

Alderstrinnene som Netflix opererer med i Norge, er de samme som hva Netflix viser i Sverige, Tanzania, Vest-Sahara, Hviterussland, Ungarn, Tonga, Thailand, Somalia, New Zealand, Frankrike, Danmark og mange andre land.

Det kan tenkes at Netflix ikke bare bruker samme trappetrinn, men også samme kriterier i disse landene. Hvis det stemmer, er de aldersgrensene som du ser på Netflix i Norge, «globale vurderinger» gjort av Netflix eller noen som Netflix har delegert til. Altså et slags kulturkompromiss for mange land. Eller det kan være at Netflix har valgt å ta utgangspunkt i et bestemt land og så bare kopierer avgjørelsene over til mange andre land.

Og det kan være grunnen til at det er vanskelig å finne informasjon om kriteriene. For det kan tenkes at foreldre fra så ulike land vil vurdere kriteriene helt ulikt, og det kan skape støy.

Meditilsynets tabell over kriterier er forbilledlig, den gir en rask og systematisk oversikt over bakgrunnen for hver aldersgrense.

– For flere år siden sa Netflix at de skulle se på om de skulle bruke de nye aldersgrensene som kom i Norge med bildeprogramloven. Medietilsynet ser imidlertid at de ikke gjør det, opplyser Hanne Nistad Sekkelsten.

Enn så lenge må norske foreldre støtte seg til Medietilsynets erfaring som er at Netflix og Medietilsynet ser ut til å tenke ganske likt om aldersgrenser.

Utviklingen går antagelig i denne retningen for strømmetjenester: Nasjonale myndigheter, eller en eller annen stor organisasjon i det enkelte land, setter kriterier og trappetrinn, og så fyller produsentene ut skjemaer som så ender med en aldersgrense for den enkelte film eller tv-serie. Og når dette mangler, setter strømmetjenesten inntil videre en aldersgrense som det mangler opplysninger om hvordan er satt.

Les også

(Hovedbilde: Foto: Shutterstock / Sitthiphong.)