Bygningen til Utdanningsdirektoratet i Oslo. Foto: Sjur Jansen.

Skjermfilter i skole og barnehage – hva skjer nå?

Ved skolestart høsten 2018 finnes det ennå ingen nasjonale retningslinjer for å unngå å vise skadelig nettinnhold i barnehager og skoler. Barnevakten oppfordrer foreldre til å ta initiativ overfor skolene slik at barna kan være tryggere på nett i påvente av en nasjonal løsning. 

(Oppdatering 27. august 2019: En nyere artikkel om skolefilter finnes her.) Stortinget har bedt Regjeringen lage regler som hindrer at barn ser skadelig innhold på maskiner som skoler og barnehager lar barna bruke. Barnevakten støtter dette, selv om det også finnes argumenter mot et slikt skjermfilter.

Foto: Studio 1 fotografene
Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

Stortinget har så langt ikke sagt noe om hvordan skjermfilter skal etableres teknisk, det er kun retningslinjene som behandles nå i Utdanningsdirektoratet.

Filteret skal altså skjule alvorlig skadelig innhold for barna. I mediene har filteret blitt kalt pornofilter, etter modell fra Storbritannia hvor man har hatt en slik løsning i mange år.

– Barnevakten følger prosessen tett med Utdanningsdirektoratet for å bidra til en god løsning som gjør at barna kan være så trygg som mulig på nett i skolen. Det gjelder blant annet pornografi, vold, sjikane og innhold som barn kan bli uroet eller skremt av, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

Dette har skjedd

 • Skoler og barnehager begynte å dele ut nettbrett og datamaskiner til barna uten å ha retningslinjer, rutiner og tekniske løsninger som kunne regulere bruken av maskinene.
 • Privatpersonen Christer Aas engasjerte seg i problemstillingene etter at datteren hans opplevde skremmende innhold. Han utarbeidet forslag til løsninger. 
 • Barnevakten fikk henvendelser fra foreldre som var bekymret for hva barna kunne se på nettbrettene i skoletiden. Foreldrene var provosert over at skolene ikke hadde på plass tilfredsstillende filterløsninger før nettbrettene ble delt ut. De stilte spørsmål om sine rettigheter og etterlyste retningslinjer fra det offentlige. 
 • Christer Aas sammen med flere henvendte seg til myndighetene med forslag om nasjonale regler og løsninger. 
 • Kristelig Folkeparti fremmed et dokument 8-forslag for stortinget våren 2018. 
 • Barnevakten sendte inn høringsuttalelse med støtte til forslaget. 
 • Stortinget vedtok 10. april 2018 at det skulle utarbeides nasjonale regler. 
 • Saken er nå til behandling i Utdanningsdirektoratet (Udir) for utarbeidelse. Udir skal lage et forslag til retningslinjer.  

 Nettbrett i skolen: Barnevaktens råd til foreldre høsten 2018

 • Be skolen slå på de filtrene som allerede finnes i Google og selve nettbrettet. 
 • Be skolen ha en løsning der barna logger på selve maskinen med sitt passord, uten at det passordet kan endre innstillingene. 
 • Be foreldreutvalget (FAU) kontakte skolen for å forsikre at skolen har gode rutiner for trygg nettbruk.  
 • Husk at ikke bare nettlesere, men også apper, kan vise upassende innhold. 
 • Oppfordre skolen til å ha systematisk opplæring i nettvett for foreldre, lærere og elever. 

Hvordan sette opp for Ipad og Iphone for barn

Hvordan sette opp nettbrett og mobiler for barn (Android)

Innstillinger for foreldrekontroll på Ipad og Iphone. (Bruksanvisning fra Apple)

Hvordan aktivere foreldrekontroll på PC  (Youtube-klipp fra Telenor)

Barnevaktens tips til pedagoger høsten 2018

 • Gi god informasjon til foreldre om hva nettbrettet brukes til i skoletiden. 
 • Ta tid til å snakke med barna om innhold som barna opplever er ubehagelige. 
 • Snakk med dataansvarlig på skolen om hvilke innstillinger som er gjort på nettbrettene, slik at du vet hva du skal svare når foreldrene spør. 

Les mer om sikring av nettbrett i barneskoler