Foto: Shutterstock / Barnevakten

Kan NRK Super vise Fortnite-videoer til niåringer?

Til tross for at et spill har en anbefalt aldersgrense på 12 år, vises det niårsgrense på Flippklipp hos NRK Super. Hvorfor er det slik? spør en forelder.

Alle filmer og programmer som gjøres tilgjengelig for allmennheten skal ha en aldersgrense, ifølge Medietilsynet, så lenge dette dreier seg om norske aktører riktignok og ikke nødvendigvis internasjonale strømmetjenester som Netflix og lignende. Loven gjelder nemlig bare tjenester og visningssteder som holder til i Norge.

Aldersgrenser på film og spill samsvarer allikevel ikke alltid, noe en mor fikk erfare da NRK Super viser spillklipp fra Fortnite og andre typer spill:

– Jeg ser at Victor og Chris har videoer der de spiller Fortnite på Flippklipp på NRK Super. Der står det aldersgrense 9+. Kan dere forklare meg hvordan dette henger sammen når det er anbefalt 12-årsgrense på Fortnite? Samme med spillet Zelda. Mener man det er annerledes å bare se andre spille? Innholdet er vel like voldelig for det?

Videoklipp av Fortnite ligger både på nettsiden til NRK Super og på Flippklipps egen Youtube-kanal. Flippklipp er NRKs satsing mot eldre barn.

Dilemmaet over gjelder også andre spill som Flippklipp viser som Little Nightmares 2 (PEGI: 16 år, Flippklipps kanal: 12 år), Immortals Fenyx Rising (PEGI 12 år, Flippklipps kanal: Alle) og Among US (PEGI: 7 år, Flippklipps kanal: Alle).

Foto: Skjermbilde fra NRK Super

Forskjellige aldersgrenser på film og spill

Trond Storaa som er prosjektleder i Flippklipp forklarer at aldersgrenser på spill settes av PEGI, og aldersgrenser på videoinnhold settes av Medietilsynet. Derav forskjellen.

– Aldersgrensen på spill og videoinnhold har derfor ikke noe med hverandre å gjøre. Aldersgrensene på videoinnhold baserer seg på retningslinjer for aldersklassifisering som Medietilsynet i Norge har laget og som vi er pålagt å følge. De går på skadelighet for et tenkt gjennomsnittsbarn. De samme retningslinjene gjelder for aldersgrenser på kino, tv, nett-tv, DVD og lignende. Aldersgrensene som skal brukes er A (Tillatt for alle), 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år, forklarer Storaa.

Prosjektlederen påpeker også at stemningen i videoen har mye å si for hvilken aldersgrense som blir gitt.

– Spillvideoer er i en annen kontekst enn når et barn spiller på egenhånd. Som eksempel går det an an å lage en video hvor man spiller Fortnite og profilene i tv-programmet er med på å gjøre det så skummelt at videoen får ifølge Medietilsynet 15-års aldersmerking. Motsatt så går det an å lage en spillvideo med humor og engasjement slik at det blir en 9+ aldersmerking etter kriteriene, sier Storaa.

Foto: Skjermbilde fra Youtube/Flippklipp

Annerledes å se på enn å delta

Medietilsynet har egne retningslinjer for å sette aldersgrenser på bildeprogrammer. Videoklipp av andre som spiller omtales i denne sammenheng som «Let’s play»-sjangeren. Her står det blant annet:

«Aldersgrensen på dataspillet er ikke avgjørende for aldersgrensen på en slik video. Grunnen til dette er at et spill har et annet uttrykk, og innlevelsen til seeren er en annen enn når man selv spiller. Det å se andre spille, kan skape en distanse til innholdet som vil kunne få betydning for aldersgrensen på programmet/videoen. Dette betyr at selv om f.eks. Fortnite er et spill med PEGI-aldersgrense 12 år, så er det ikke sikkert at en video med en som spiller Fortnite skal ha 12-årsgrense.»

Burde aldersgrensen ha vært høyere?

I utgangspunktet skal det ikke settes høyere aldersgrenser enn det som er angitt i retningslinjene, sier Berit Andersen som er seniorrådgiver i Medietilsynet.

– Bildeprogramloven og retningslinjene for aldersklassifisering tar hensyn til både barns rett på beskyttelse og deres rett på informasjon og tilgang til medieinnhold med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. Det skal derfor ikke settes høyere aldersgrense enn det er grunnlag for i retningslinjene. Det er ellers mange ulike momenter som skal overveies når en film eller et program aldersklassifiseres, og noen ganger kan det nok være vanskelig å vurdere om programmet skal ha f.eks. en 9 eller 12-årsgrense. I disse tilfellene er det særlig viktig å veie kravet om beskyttelse opp mot retten på informasjon, presiserer Andersen.

Foto: Kine Jensen
Berit Andersen er seniorrådgiver i Medietilsynet. Foto: Kine Jensen.

Men kan slike spillvideoer være med på å skape et press på barn som ikke er gamle nok og som ikke får lov til å spille slike spill?

– Jeg tenker at et ønske om å spille et bestemt spill handler like mye om hva barnet liker å spille og om popularitet blant jevnaldrende og venner som spillevideoene i seg selv. Samtidig vil spillevideoer ofte ta for seg allerede populære spill som kan bidra til økt interesse. Barn og medier 2020-undersøkelsen viser at spillevideoer er av de mest populære sjangrene på nett, og hele 59 prosent av alle mellom 9 og 18 år følger gaming eller gamere. Særlig er det å se på spillevideoer utbredt blant gutter, hvor opp mot ni av ti i alle alderskategorier gjør dette, påpeker Andersen.

Se spillvideoer sammen med barna

Dersom foreldre synes at det er problematisk at barn ser på videoer av spill med høy aldersgrense, har Andersen noen råd.

– Grunnen til at aldersgrensen kan være forskjellig fra spill til spillevideo er i tillegg til ulike systemer for klassifisering, at seeropplevelsen blir annerledes blant annet på grunn av ulik uttrykksform eller fordi kun deler av innholdet og ikke nødvendigvis det mest skremmende eller voldelige vises. Dette er det greit at foreldre er kjent med, og det er jo også fint å kunne forklare for barnet, mener Andersen.

Hun råder også foreldre til å engasjere seg ved å se på spillvideoer sammen med barna.

– På denne måten viser foreldre at de er interessert og anerkjenner barnets interesser. Samtidig, og siden aldersgrensene på spill er veiledende, er dette i tillegg en fin mulighet til å bli bedre kjent med de spillene barnet eventuelt ønsker å bruke og vurdere om barnet er modent nok til å få lov til dette, avslutter Andersen.

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.