Foto: Shutterstock / Barnevakten

Lærere må sjekke aldersgrensen før de viser film i klasserommet

Hvordan bør læreren forholde seg til aldersgrensen på film? Og hva med strømmetjenester som ikke er underlagt norske retningslinjer for aldersgrenser?

Regler for bruk av film i skolen

Det er Medietilsynet som setter aldersgrenser på kinofilm her til lands, og kinoene har ikke lov til å slippe barn inn på visninger dersom de ikke er gamle nok. I ytterste konsekvens kan kinoen miste konsesjon (tillatelse) til å vise film, ifølge NFIs sider.

Men for programmer som vises på norske TV-kanaler, DVD og strømmetjenester – er prosessen noe annerledes:

– Her er det distributøren selv som setter aldersgrensen. Aldersgrensene settes etter retningslinjer utarbeidet av Medietilsynet. Reglene om aldersgrenser på bildeprogrammer følger av Bildeprogramloven som har som formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder, sier Berit Andersen som er seniorrådgiver i Medietilsynet.

Foto: Kine Jensen
Berit Andersen er seniorrådgiver i Medietilsynet. Foto: Kine Jensen.

I tillegg er ikke aldersgrenser på film noe skolen kan velge selv om de skal følge eller ikke. Det er nemlig krav om at aldersgrensene skal følges.

– Dette gjelder også visninger i skoleklasser, i SFO, barnehager og i andre sammenhenger der det vises film og programmer for barn. Foresatte har derimot rett til å «overprøve» aldersgrensen som er satt gjennom den såkalte ledsagerregelen. Det betyr at barn i følge med foreldre eller andre foresatte, kan se film med ett trinn høyere aldersgrense enn barnets alder tilsier. Sammen med foresatte kan altså en 12-åring se film med 15-årsgrense, en 6-åring kan se film med 9-årsgrense og alle barn kan se film med 6-årsgrense ifølge med foresatte, forklarer Andersen.

Kan skolen noen gang vise film med høyere aldersgrense?

Ingen regel uten unntak. Og i visse tilfeller kan skolen også overta ledsagerregelen som er nevnt over.

– Når barn ser film i skolen, på skolekino, kinovisninger for barnehager, i barnehager eller i forbindelse med SFO, anses barna å se film alene uten foresatte.  Hovedregelen er derfor at aldersgrensene skal følges i slike visningssammenhenger. Hvis skolen likevel ønsker å vise en film med høyere aldersgrense, må samtykke være gitt på forhånd av foreldrene.  Gis et slikt samtykke vil lærer opptre på vegne av foreldrene som ledsager for barnet, presiserer Andersen.

Hva med utenlandske strømmetjenester?

Netflix, Disney+, Viaplay og YouTube har for lengst inntatt mange norske hjem. Disse strømmetjenestene kan ha et helt annet system for å sette aldersgrenser på film og serier. Hvordan bør læreren forholde seg til bruk av disse?

– Mange filmleie- og strømmetjenester er ikke underlagt norsk regelverk. Dette gjelder også eksemplene over. Dette er ikke alle foreldre og lærere klar over. Hvis lærer derfor ønsker å vise programmer fra slike tjenester – og skolen har rettigheter til å gjøre dette – bør de være ekstra påpasselig med å informere foresatte, inkludert hvilken aldersgrense tjenesten selv har satt – og eventuelt bakgrunnen for denne. Det er helt sentralt at det gis god og tydelig informasjon til foreldrene om filmen, slik at de har et godt grunnlag for å eventuelt kunne gi et samtykke, mener Andersen.

Norske youtube-kanaler og videobloggere må allikevel merke innholdet sitt med en aldersgrense. Men det betyr ikke at alle barn med egen youtubekanal må saumfare retningslinjer for å sette aldersgrenser på kanalen sin. Så lenge det er nærmeste venner og familie som har tilgang til kanalen, og/eller man ikke har andre inntekter eller fordeler – trenger man ikke å markere videoene med en aldersgrense, ifølge Medietilsynet.

Hva avgjør aldersgrensene på kinofilm?

I retningslinjene til Medietilsynet kan filmene få en aldersgrense angitt til A (alle), 6, 9, 12, 15, og 18 år.

Ledsagerregelen innebærer at et barn kan se en film med aldersgrense et trinn høyere dersom de er med foreldrene sine. Eksempelvis så kan en 6-åring se film med 9-årsgrense.

Filmene får en aldersgrense basert på hvilken stemning/uttrykk en film har, innslag av vold, seksualitet og annen tematikk som for eksempel skildringer av samlivskonflikter, truende familierelasjoner, krig, selvmord osv.

Her kan du søke i Medietilsynets sider og finne aldersgrenser på filmer.

Les også: