Unges tanker om kropp og sex påvirkes av porno

Porno skaper forventninger til første samleie, og utopier for hvordan kroppen skal se ut. Samtidig mener unge selv at de klarer å skille mellom sex og porno.

Det er særlig to steder unge henter inn kunnskap om sex og seksualitet. Fra venner og internett, der sistnevnte ofte innebærer porno. Samtidig ønsker unge selv å prate høyt om tematikken, men får altfor sjelden seksualitetsundervisning der det blir muligheter for dette, forteller helsesykepleier Camilla Rørtveit som har skrevet mastergrad om tematikken

Hun påpeker at seksualitetsundervisningen ofte bærer preg av formidling fra lærer eller helsesykepleier med manglende tid og rom for at ungdommene selv kan reflektere og stille spørsmål.

– Noe av det som overrasket meg i gruppeintervjuene med ungdom var ønsket de selv hadde for å prate om tematikken. Samtidig vet vi at seksualitetsundervisningen gjerne kommer i gang altfor sent på ungdomsskolen. Da har noen allerede debutert seksuelt, og flertallet har en egenerfaring med porno, påpeker Rørtveit.

Foto: Helsesykepleier Camilla Rørtveit (privat)

Alderen på de som ble intervjuet i oppgaven til Rørtveit var på mellom 15 og 25 år. Her kom det frem at porno var en kilde mange brukte for å lære mer om sex.

– Noen av jentene fortalte at de søkte opp tutorials på pornosider, altså opplæringsvideoer for ulike seksuelle handlinger. Både jenter og gutter brukte også porno for å bli seksuelt opphisset og for å lære mer om egen kropp. Porno ble en kilde til inspirasjon, selv om mange var klar på at porno ikke direkte kunne overføres til det som skjedde på soverommet, sier Rørtveit.

Første møtet med porno var gjerne tilfeldig

Mange av de Rørtveit intervjuet ble tilfeldigvis introdusert for porno i barneskolen, gjerne før de selv oppsøkte porno aktivt på internett.

– Det kunne være en eldre venn eller søsken som viste porno til dem. Dette var gjerne i barneskolealder, og så ble de mer oppsøkende i ungdomsskolealder, forteller Rørtveit.

Det kunne være en eldre venn eller søsken som viste porno til dem

Reklame på internett, sosiale medier og deling av små, animerte videosnutter (GIF) er også eksempler som ble nevnt første gang noen så porno.

– Porno er gjerne med på å skape et ideal for hvordan kroppen skal se ut og hvordan det første samleiet skal være. Et slags «pornoutopia». Jenter skal ha store pupper og romper, samt smale midjer og glattbarberte kjønnsorganer. Guttene skal gjerne være veltrente og ha store, erigerte peniser. Ungdommene i mitt datamateriale forstod at det var urealistisk å leve opp til, samtidig ble det noe de traktet etter og sammenlignet seg med. Det skapte også prestasjonsangst for noen, selv om særlig jentene ikke nødvendigvis stilte slike krav til utseendet hos guttene, forteller Rørtveit.

Skaper tonen for første samleie

Til tross for at guttene fremsto som nyanserte i forskjellen mellom det som skjedde i porno og eget sexliv, var flere av jentene tvilsomme til om guttene faktisk oppfattet denne distinksjonen.

– Det var flere av jentene som syntes at det var vanskelig å si ifra hvis det var noe som stammet fra pornoverdenen som de ikke likte under et samleie. Flere hadde hatt opplevelser hvor den andre parten bare tok seg til rette uten å spørre om lov, eller det kunne bli noe hardhendt. Mye av pornoen unnlater å vise kommunikasjon og samtykke, og mange synes at det er vanskelig å snakke om sex og hva man liker eller ikke liker. Det kreves både tid og tillit i en relasjon, og når dette ikke er på plass, blir det ofte til at man prøver seg frem. Når den andre parten ikke sier ifra, vet man heller ikke at man gjør noe feil, sier Rørtveit.

Mye av pornoen unnlater å vise kommunikasjon og samtykke

Ungdommene trakk også frem at pornoen var veldig heteronormativ, og gjerne viste en ubalanse i kjønn mellom menn og kvinner. Som regel viste pornoen alltid mannen som den dominante og som tok seg til rette på den måten han ønsket for å oppnå tilfredsstillelse. Kvinnene på den andre siden, var alltid klar for penetrering og tilsynelatende nytelse.

– Flere av guttene jeg intervjuet reagerte på dette. De ga uttrykk for at det var en forskjell mellom sex og porno, og at kvinner og menn var likeverdige. En gutt fortalte også at han slo av lyden når en kvinne stønnet i pornoen, fordi det hørtes ut som om hun hadde det vondt, forteller Rørtveit.

Av andre ting som særlig jentene reagerte på, var fremstillingen av pornokroppen hos kvinner og at den skulle se så ung som mulig ut, gjerne prepubertal. En slags seksualisering av barn. Guttene reagerte også på incest-fokus i porno, blant annet filmer som viste stesøstre, stefedre og så videre som hadde sex innad i familien.

– Både guttene og jentene jeg intervjuet ga uttrykk for en bekymring dersom porno var eneste referanseramme når det gjaldt seksuell helse og ivaretakelse av denne. Noen uttrykket også bekymring, særlig med tanke på hvor enkel tilgang man har til porno, og seksualisert innhold som var tilgjengelig på andre plattformer, og da særlig ovenfor yngre barn, sier Rørtveit.

Oftere og tidligere seksualitetsundervisning

Som helsesykepleier møter Rørtveit mange elever i ungdomsskolen og videregående, samt på helsestasjonen for ungdom. Hun forteller at seksualitetsundervisningen i dag kommer altfor sent og inneholder for lite.

– Man må begynne enda tidligere ikke bare for å snakke om sex, men for å gi barn et språk for kroppsdeler, forskjellen på god og dårlig berøring og grensesetting. Mange får seksualitetsundervisningen på 9.trinn, og dette er for sent. I stedet må man kanskje prate om tematikken årlig og alderstilpasset, mener Rørtveit.

Seksualitetsundervisningen i dag kommer altfor sent og inneholder for lite

I dag blir mange unge overlatt til å finne ut av dette på egenhånd. Da er det gjerne internett, pornoen og venner som har seksuell erfaring som blir kildene unge går til.

– Ungdom skal jo til en viss grad utforske dette feltet på egenhånd, men de trenger retningslinjer og hjelp til å reflektere underveis. Jeg tror at de trenger å snakke om tematikken i fellesskap, uten at de må være privat og utleverende av den grunn. Dette er jo noe unge selv ønsker å snakke høyt om, sier Rørtveit.

Hun trekker også frem overgrepsproblematikk og mener at det å få snakke om seksuell helse, nytelse, samtykke og grenser kan ha en forebyggende effekt. Og på sikt forhåpentligvis starte en holdningsendring hos ungdommene.

– Dersom pornoen er eneste kilde til kunnskap om sex, blir det vanskelig å forstå hvor grensene skal gå. Det samme gjelder for evnen til å sette grenser for seg selv om man ikke har reflektert omkring hva som kan være godt eller vondt for egen kropp og hva man liker eller ikke liker, påpeker Rørtveit.

Les hele masteroppgaven til Rørtveit her.

Foto: Shutterstock / aslysun

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.