Unge bruker porno for å lære om sex

Det finnes flere eksempler på jenter som har deltatt i seksuelle handlinger som de har sett i porno, selv om de opplevde det som grenseoverskridende, smertefullt og krenkende.

Porno er bare et tastetrykk unna, men mange eksponeres for denne type innhold ufrivillig, forteller Silje Berggrav som er tidligere journalist og har i de siste årene jobbet med en rekke kartlegginger for Redd Barna om barn og unges seksuelle helse.

I 2020 ble rapporten Et skada bilde av hvordan sex er utgitt og tok for seg ungdommer mellom 14 – 19 år og deres opplevelser av porno.

Foto: Silje Berggrav (av fotograf Lisbeth Michelsen)

– Ungdommene vi snakket med, fortalte at de hadde veldig enkel tilgang til porno. Enkelte brukte ord som at de ble bombardert med porno. I hovedsak oppsøkte de seksuelt innhold via de mest kjente pornonettstedene, men mye ble også pådyttet dem i form av pop up-annonser i spill, linker og henvendelser via sosiale medier. Vi hørte om barn ned i femårsalder som hadde fått popup-annonser for porno når de spilte på nett, forteller Berggrav.

Barn og medier-undersøkelsen viser at rundt halvparten av norske 13-18-åringer har sett porno på internett. Mange begynte å se porno i 13-14-årsalderen, men en del forteller at de også ser porno tidligere, enkelte helt ned i seks- til åtteårsalderen. Guttene eksponeres tidligere enn jentene, og både gutter og jenter forteller om sterke minner fra det første de så, forteller Berggrav.

Bruker porno for lære om sex

Ungdommene som Berggrav møtte, var i stor grad enige om at porno påvirker dem på flere måter. Blant annet fortalte ungdommene at de brukte porno for å lære om sex og for å prøve ut det de så.

– Dette opplevde de både som positivt og negativt. Flere påpekte at porno ga muligheter til å bli kjent med egen seksualitet, hva de likte og ikke likte. Porno fungerte dermed ikke bare som underholdning, men også som verktøy for inspirasjon og kunnskap om hvordan å ha sex, sier Berggrav.

Spørsmålet Berggrav stiller, er i så fall hva slags seksuelle handlinger unge blir inspirert av?

– Ungdommene mente at å se mye porno før man hadde sex for første gang, kunne skape feil forventninger og press om hvordan sex skulle være. Ungdommene mente selv at porno ga et feil bilde av kvinners og menns seksualitet. Både gutter og jenter uttrykte frustrasjon over at det å etterligne sex som de hadde sett i porno, bidro til skuffende og dårlig sex. I datautvalget så vi også flere eksempler på at jenter hadde deltatt i seksuelle handlinger som de hadde sett i porno, selv om de opplevde det som grenseoverskridende, smertefullt og krenkende, forteller Berggrav.

Ungdommene snakket blant annet om at det var vanlig med såkalt kvelningssex, der man ble tatt kvelertak på, ofte uten at man hadde snakket om det eller samtykket på forhånd.

– Vi hørte at det var vanlig med lugging, lette slag, eller at gutten fikk utløsning i ansiktet på jenta. Ungdommene selv mente at dette var inspirert av porno, påpeker Berggrav.

Voldelig sex, uten samtykke

I spørreskjema ble det stilt spørsmål om hva slags porno ungdommene hadde sett.

– Inntrykket var at det vanligste var å søke på og se såkalt mainstreamporno, den typen porno som er mest vanlig å se blant pornobrukere generelt. Innenfor denne kategorien var det et bredt spekter fra mykporno til såkalt hardcore innhold, sier Berggrav.

Ungdommene fortalte at jo mer porno de så, jo mer sannsynlig var det at pornoen de ble ledet inn på ble grovere.

– Dette kan henge sammen med at nettsidene var programmert til å analysere seernes preferanser og foreslo nytt og drøyere innhold som fikk brukerne til å holde seg lenger på nettsiden, mener Berggrav.

Blant de som jevnlig så porno, hadde flertallet sjelden eller aldri sett innhold som viste kjærlighet og følelser mellom de som hadde sex. Og ungdommene hadde i langt større grad sett filmer med fokus på at mannen skulle ha det godt, sammenlignet med at kvinnen skulle ha det godt.

– De hadde sjelden eller aldri sett kondombruk. De fortalte også at det var lett å finne pornografisk innhold med aggressive, krenkende eller voldelige elementer særlig overfor kvinner, der det ofte fremstod som om kvinnene likte det de ble utsatt for. De fleste regelmessige brukerne i utvalget hadde sett porno som inneholdt røff og aggressiv sex, inkludert fremstillinger av seksuelle handlinger uten samtykke, påpeker Berggrav.

Ungdommene mente også at det å se mye porno kunne øke interessen for enda grovere seksuelt innhold. Flere kjente til teknologiske løsninger som gjorde det mulig å slette sporene etter det de hadde søkt på. Berggrav så også eksempler på at unge oppsøkte overgrepsmateriale og andre grove og strengt ulovlige fremstillinger.

Jenter – usikre på om guttene skiller porno fra virkelighet

Guttene i undersøkelsen var generelt mer positive til bruk av porno enn jentene, forteller Berggrav. Mange av guttene mente at de lett kunne skille skuespill fra såkalt «ekte sex», og at de forstod at det var forskjell på fantasi og virkelighet. Jentene var mer i tvil om guttene oppfattet denne forskjellen.

– Intervjuer med pornoutøvere som spesialiserte seg i røff og voldelig sex, avdekket at aktørene ofte spilte et skuespill, og selv kunne oppleve det de ble utsatt for som både vondt og krenkende. For guttene kunne inntrykket fra denne typen porno være at jenter likte dominerende og aggressive handlinger i større grad enn de faktisk gjorde. Dette så vi blant annet reflektert i at flere av guttene mente at det var lett å se på kvinnelige pornoutøvere at de likte aggressiv og røff sex, forteller Berggrav.

Jentene var klare på at kvinnelig nytelse ble fremstilt feil i den pornografien de hadde sett. Pornoutøverne var alltid tilgjengelige for sex, de fikk høylytte orgasmer og stilte opp på alt som partneren har lyst til. Det fikk mange av jentene til å føle seg usikre, utilstrekkelige og at det ble stilt urealistiske forventninger både til dem selv og partneren.

– Flere gutter påpekte at porno i første rekke var laget for menn, og at de derfor ikke lærte hva jenter likte. Men de hadde ingen andre gode kilder til kunnskap om hva som var gjensidig, frivillig sex som begge kunne ha glede av. Både gutter og jenter mente at porno påvirket kropps- og selvbildet. Enkelte syntes selv at de så for mye porno, og tenningsproblemer var et tema særlig gutter bekymrer seg for, sier Berggrav.

Ungdom mener yngre barn bør skjermes fra porno

Ungdommene selv var ganske klare på at de mente at yngre barn burde skjermes for porno på en eller annen måte, forteller Berggrav.

– Noen mente at filtre ikke fungerte og at man fant veier rundt hvis man ville. Andre var veldig tydelige på at de skulle ønske at de hadde hatt et filter på mobilen eller pc-en da de var yngre, så de slapp å få så sterke inntrykk tidlig. De fleste var enige om at gode filtre kunne ha en effekt for å sperre slikt innhold for de yngste barna, påpeker Berggrav.

Hun fortsetter: – Utfordringen er at det er stor forskjell i kvaliteten på denne typen programvare, og at det kan være vanskelig for foreldre og skoler å orientere seg i jungelen av filterløsninger og foreldrekontroller.

Ikke vær «flau» i pornosamtalen

Berggrav forteller at ungdommene de møtte, var åpne og ivrige etter å snakke om porno. De var reflekterte, nyanserte og engasjerte i diskusjonene. Og flere av ungdommene mente at dette var et foreldreansvar å ta tak i.

– Det handler om å ha åpne samtaler med barna sine fra de er små, og engasjere seg i hva de holder på med på nettet. At de blir trygge på at de kan fortelle om det hvis de ser noe som er skummelt eller ubehagelig, eller som de ikke forstår, sier Berggrav.

Når barna blir eldre, mener Berggrav at det viktig å snakke om porno på en måte som ikke er altfor moraliserende eller invaderende, men samtidig være tydelig på at det man ser på nettet er veldig forskjellig fra hvordan sex er i virkeligheten.

– Man kan snakke om at kjønnsroller i porno, kroppene i porno og de seksuelle handlingene man ser er ofte urealistiske. Det er ikke noe man trenger å gjøre når man er uerfaren, og det er uansett noe man må snakke med den andre om på forhånd, forteller Berggrav.

Hun mener det er viktig å vise at man er tilgjengelig for å snakke om disse temaene fra tidlig alder, og hvis man kan klare å vise at man ikke selv synes det er så flaut, blir det ikke kleint for barnet heller.

– En av ungdommene sa: «Jeg synes ikke det er flaut, men mamma synes det er flaut, og da blir det flaut.» Klarer man å snakke om det på en måte som ikke viser at man har masse hemninger og sterke meninger om porno, så er det større sjanse for å få en god samtale, påpeker Berggrav.

Noen av ungdommene sa klart at dette kunne de ikke snakke med foreldrene om. Men da mener Berggrav at andre trygge voksne også har en rolle å ta, for eksempel en helsesykepleier, og ikke minst at porno blir et tema i seksualitetsundervisningen.

Unge trenger andre, gode kilder til kunnskap om hva som er samtykkende, gjensidig sex som begge kan ha glede av. Og porno gir dem ikke det, presiserer Berggrav.

– Jeg anbefaler også boka «Pornoprat» av Jeanette Kalmar Frøvik og Ragnhild Lindahl Torstensen, en håndbok om hvordan man kan ta den viktige samtalen med barn og ungdom, avslutter Berggrav.

Foto: Shutterstock / Leszek Czerwonka

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.