Foto: Shutterstock / yonikamoto / Barnevakten. Bildet viser en far og og sønn som skriver noe på en mobiltelefon. Grafikk er lagt inn i bildet, det viser to avkrysningbokser.

Hvilke samtykkeordninger finnes i barnas apper?

Foreldre må forholde seg til mange aldersgrenser i barnas apper og spill. Ikke nok med det, det finnes også ulike former for samtykke.

Her er en oversikt over hva slags type samtykke som kan være involvert i barnas apper og spill:

Samtykke ved personvern

Appene har ikke lov til å samle inn personopplysninger fra barn under 13 år. Når appene bryter dette, kan det vanke gigantiske bøter.

Sosiale apper har funnet en løsning der de slipper å samle inn samtykke fra foreldrene. Appene har rett og slett satt en absolutt aldersgrense som utestenger alle barn under 13 år. Dette har appene anledning til fordi vi har fri avtalerett i Norge.

Det kan likevel tenkes at apper fra mindre selskaper ikke har satt en absolutt aldersgrense i sine vilkår. Kanskje appen bare brukes til å registrere fuglearter eller noe slikt og at appen er lite sosial, appen ber bare bare om navn og e-postadresse til brukeren. Da er appen likevel pliktig til å hente inn samtykke fra foreldrene hvis barnet er under 13 år.

Et samtykke må være dokumenterbart, skriver Datatilsynet. Normalt gjøres dette ved at brukeren krysser av i en rute, slik blir det registrert. Men ved foreldresamtykke må kanskje app-selskapet be om kopi av både foreldre-ID og fødselsattest for å ha papirene i orden i tilfelle myndighetene kommer på besøk.

Apper kan kreve foreldresamtykke hjemme i stua

Noen sosiale apper har som nevnt i vilkårene sine at aldersgrensen er absolutt. Det betyr at et foreldresamtykke grunnet personvernet er satt til side, for appen holder seg på riktig side av 13-årsgrensen i personvernreglene.

Likevel kan det stå i vilkårene at appen krever samtykke fra foreldrene. Dette høres forvirrende ut. Men appen forholder seg da til barn over 13 år. Samtidig krever ikke appen at foreldresamtykke må sendes inn til appen, det holder at barnet har fått samtykke av foreldrene hjemme.

Her er et eksempel, vilkårene til Snapchat sier dette:

«Ingen under 13 år (…) har lov til å lage en konto eller bruke Tjenestene. Om du er under 18 år (…), kan du kun bruke Tjenestene med samtykke fra din forelder eller verge.»

Sagt på en annen måte: Barn under 13 år, har ikke rett til å bruke Snapchat. Barn i alderen 13-17 år må få tillatelse fra foreldrene.

Hvordan et slikt vilkår kan få noen praktisk betydning, kan man lure på. Men hypotetisk kan Snapchat ha et kort i ermet i dialog med «vanskelige» brukere i alderen 13-17 år. Da kan Snapchat si: «Kan du forresten sende oss samtykke fra foreldrene dine? Hvis du ikke gjør det, stenger vi kontoen.» Det kan være et mulig grep fra Snapchat dersom brukeren får en del klager og ligger i gråsonen for hva som tillates i appen.

Eller kanskje vilkåret brukes på noe vis for å legge ansvaret mer over på foreldrene hvis barna har negative opplevelser i appen?

Les mer om apper og absolutte aldersgrenser.

Samtykke på skolen

Skolen har «unntak» i loven og har rett til å samle inn personopplysninger uten å spørre foreldrene. Men det gjelder kun de nødvendige opplysningene som må til for å bli registrert på skolen og få grunnleggende undervisning.

Kjerneappene i den digitale skoleløsningen utløser ikke krav om hente samtykke fra foreldrene. Men skolen kan ikke fritt bruke alle de andre mindre appene som samler inn personopplysninger. Slike apper betyr at skolen må be om lov fra hver enkelt forelder. En matematikk-app som ber om navn og e-postadresse til eleven, kan ikke læreren be elevene bruke, med mindre foreldrene har gitt samtykke.

Les: Hva kan foreldre bestemme i den digitale skolen?

Samtykke ved fritidsaktiviteter

Det er ikke bare ved sosiale apper at lovverket krever samtykke fra foreldrene, det samme gjelder ved registrering av medlemskap i for eksempel en håndballklubb. Barn over 13 år kan selv si ok til at håndballklubben registrerer navn, adresse, bilde og så videre.

Eksplisitt samtykke ved sensitive opplysninger

Sensitive personopplysninger som etnisitet, religion, seksuell legning og så videre kan utløse krav om ekstra samtykke.

Andre samtykkeområder

Det finnes regler om samtykke også innen helse eller andre områder som arbeid og forskning, men det er utenfor Barnevaktens arbeidsfelt.


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.