Foto: Shutterstock / Irina Wilhauk. Bildet viser en gutt som sitter i en sofa med et nettbrett i fanget.

Skjermtid: Anbefalinger fra Helsedirektoratet

Mange henvender seg til Barnevakten om skjermtiden til barna. Nå har det kommet anbefalinger fra Helsedirektoratet.

  • Barn under to år =  ikke bruke skjerm
  • To til fem år = maksimum en time skjerm hver dag
  • Barn over fem år = begrens passiv skjermbruk

Dette er rådene fra Helsedirektoratet.

Begrunnelsen for rådene er at barn ikke må miste fysisk aktivitet. For fysisk aktivitet er viktig både for fysisk og psykisk helse. Når Helsedirektoratet anbefaler at barn under to år ikke bruker skjerm i det hele tatt, handler det altså ikke om hva som foregår på skjermen, men om å sikre at barna er nok aktive.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) kom med råd om aktivitet og skjermbruk i 2019. Nå i 2022 har Helsedirektoratet i stor grad kopiert rådene.

– Rådene er i tråd med WHOs anbefalinger. Barn under to år trenger ikke skjerm, de trenger aktivitet og stimulans gjennom kontakt med mennesker. For de større barna er det viktigst at ikke skjermen stjeler all fritid og hindrer naturlig lek, utfoldelse og aktivitet. At skjermene er viktige i hverdagen og for digital kompetanse for fremtidens arbeidstakere, er det ingen som bestrider. Men man må finne en god balanse for barn i vekst og utvikling, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i pressemeldingen.

I rådene står det «Frem til barna er fem år er maksimum en time anbefalt». Er dette timesrådet kun ment for barnets opphold i barnehage? Eller er timen ment å gjelde for hele døgnet? Fungerende avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet svarer Barnevakten slik:

–Bruk av skjerm i barnehagen er ikke presisert i rådet. Rådet er tenkt for hele døgnet, men begrensingene av skjermtid bør ikke gå ut over pedagogisk bruk av digitale læremidler i barnehagen. Barnehagene bør være bevisste på hvordan de introduserer skjerm og hvilke vaner som etableres. Bruk av skjerm bør ikke gå ut over tilstrekkelig lek og fysisk aktivitet for alle i barnehagen hver dag.

Rådene fra Helsedirektoratet er noe fornorsket i forhold til WHOs versjon. Barnevakten ba Helsedirektoratet komme med et eksempel.

– Et eksempel der vi fornorsket rådene er at vi ved rådet for fysisk aktiviteter for barn 1-5 år har tatt bort råd om moderat og høy intensitet. Denne målgruppen styrer i stor grad intensiteten selv, opplyser fungerende avdelingsdirektør Erlend Bø.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

– Barnevaktens egne undersøkelser viser at mange foreldre ønsker tydeligere råd fra myndighetene, det er derfor fint at Helsedirektoratet nå kommer med anbefalinger om skjermtid. Temaet skjermtid får vi svært mange henvendelser om.  Foreldre må vurdere skjermrådene fra Helsedirektoratet fra dag til dag i barnets liv. Er barnet syk og ligger i sengen, er det naturlig at skjermtiden økes. Husk også at skjermen brukes til mange forhold, barnet holder for eksempel sosial kontakt med mange, og det er viktig for helsen. Samtidig er fysisk aktivitet viktig, men det går an å være fysisk aktiv foran en skjerm også, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik som er daglig leder i Barnevakten.

denne nettsiden hos Helsedirektoratet kan du lese mer om anbefalingene.

For eksempel barn i alderen 1-5 år bør være i fysisk aktivitet i tre timer hver dag. Med fysisk aktivitet menes å delta i hverdagsaktiviteter som å gå i trappen selv, klatre inn og ut av bil, ha fri lek.

Rådene er basert på WHOs råd fra 2019 og 2020 som bygger på forskning. For eksempel:

  • Økt fysisk aktivitet blant barn fra treårsalderen reduserer risiko for overdreven økning av kroppsvekt og fedme, ifølge amerikanske helsemyndigheter i 2018.
  • Det er også en positiv sammenheng mellom regelmessig fysisk aktivitet blant barn under fem år og forbedret skjelett og hjerte.
  • Fysisk aktivitet er også assosiert med forbedret fysisk form, motorisk og kognitiv utvikling og god psykososial helse, ifølge Verdens Helseorganisasjon, 2019). Kognitiv utvikling er forbundet med læring, minne, oppmerksomhet, konsentrasjon og utvikling av språk.

Her er nyhetsartikkelen fra Helsedirektoratet

Les også:

Foto: Shutterstock / LightField Studios. Bildet viser to barn som har sovnet i baksetet på en bil, men nettbrett i fanget.

Startside med mange artikler om skjermtid

(Hovedbilde øverst: Foto: Shutterstock / Irina Wilhauk.)


Tips og råd om nettvett hver uke, samt tilgang til webinarer om nettvett: Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett