Lager nytt alternativ til foreldregrupper på Facebook

Mange har Facebook-grupper for å lette på foreldresamarbeidet i skolen. Ikke godt nok på grunn av personvernutfordringer og upraktiske løsninger, sier initiativtaker til nytt prosjekt, Simen Sørbøe Klommestein.

Det er mange ulemper med foreldregrupper på Facebook. Blant annet er det vanskelig å vite hvem som er foreldre til hvem, spesielt på store trinn. Det er også problematisk at det er nødvendig å være på Facebook for å kunne kommunisere med de andre foreldrene i klassen, forteller Simen Sørbøe Klommestein.

Som fembarnsfar har han over middels lang erfaring som foreldrekontakt til barna på skolen, og kjenner selv på ulike problemer med digitalt hjem-til-hjem-samarbeid.

– Jeg hadde personlig valgt bort Facebook-profil hadde det ikke vært for at foreldresamarbeidet foregår på denne plattformen. Dette er en problemstilling flere kjenner på. Så snart barna begynte i førsteklasse, må man ha en brukerkonto for å kunne ta del i foreldresamarbeidet, sier Klommestein.

Simen Sørbøe Klommestein er initiativtaker bak prosjektet. (Foto: Simen Sørbøe Klommestein)

Et slags Spond som er tilpasset foreldre i skolen og ikke idretten, beskriver Klommestein sitt nye prosjekt. Og mye er på plass allerede med en tidlig versjon som snart er klar til utprøving.

– Målet er å lage en løsning der foreldre kan logge inn på mobil eller nettleser på en datamaskin. Her vil de kunne finne navn på klassekontakter, navn på barna i klassen og kontaktinformasjon til foreldrene. En slags digital klasseliste. I tillegg skal det være muligheter for å kommunisere med hverandre, invitere til bursdager og opprette arrangementer. Forskjellen fra Facebook-grupper er at dette skal være en sikker løsning hvor personvernet er ivaretatt for alle parter, forsikrer Klommestein.

Flere hundre timer med dugnad

Løsninger for skole-hjem-samarbeid er lovpålagt, men det er ikke hjem-til-hjem-samarbeid. Derfor finnes det kun løsninger for førstnevnte som for eksempel Transponder og Visma.

– Mitt engasjement dreier seg om å tette et hull og tilby et bedre alternativ for samarbeid mellom foreldre. Det er ikke skolene som har introdusert Facebook-grupper, men foreldrene er etterlatt til å finne løsninger på egenhånd. Og vi vet også at barnas læring og trivsel har best kår når foreldre samarbeider godt sammen, sier Klommestein.

Til vanlig jobber fembarnsfaren med noe nokså annet. Han er nemlig dataanalytiker ved Transportøkonomisk institutt. Når det gjelder utdanning er han statsviter og har drevet med programmering siden barndomsårene.

Og livet er absolutt travelt med full jobb, en nyfødt og fire andre barn som skal kjøres hit og dit mellom skole og fritidsaktiviteter.

– Jeg har nok brukt noen år og flere hundre timer på prosjektet allerede. Rett og slett på ren dugnad. All den våkne tiden når jeg ikke er med barna eller jobber, brukes på å bygge denne foreldreplattformen. For eksempel når jeg kjører guttene til fotballkamp og det er tre kvarter med oppvarming, sitter jeg som regel i bilen med datamaskinen og koder før kampen starter, forteller Klommestein.

Snart klar til utprøving

Allerede nå har Klommestein en testversjon som han ønsker å presentere for noen få skoler. Av funksjoner som er på plass, er det foreløpig en digital klasseliste med mål om å få lagt til flere funksjoner etter hvert.

– Blant annet ønsker jeg å tilby en teknisk løsning som er inkluderende for foreldre med fremmedspråklig bakgrunn. Per nå er foreldregruppene på Facebook i liten grad tilpasset disse foreldrene, påpeker Klommestein.

Av andre utfordringer med foreldresamarbeid slik det er i dag, er manglende oversikt over nye elever, deres foreldre og hvem som er foreldrekontakter og FAU-representanter.

– Rent praktisk kjente jeg på dette selv som klassekontakt da en ny elev startet i klassen til et av barna mine. Jeg skulle arrangere en Halloween-aktivitet for barna og det var utfordrende å få tak i kontaktinformasjonen til foreldrene til den nye eleven via skolen. Det er store forskjeller fra skole til skole om de velger å gi ut denne type informasjon eller ikke. Så her skal jeg lage en trygg plattform som løser disse utfordringene, sier Klommestein.

Skal ha trygg innlogging

Klommesteins løsning oppfyller GDPR-krav og sikrer barna og foreldrenes personvern. Noe som ikke er oppfylt i dag når foresatte kommuniserer via Facebook-grupper.

– Foreldrene skal kunne logge inn med BankID eller Feide, og her er jeg i dialog med både Feide og Utdanningsdirektoratet. I tillegg vil plattformen ha sikkerhetsfunksjoner som hindrer at sensitiv informasjon kommer på avveie, presiserer Klommestein.

Målet er at skolene skal gjøre plattformen tilgjengelig for foreldrene når den er klar.

– Det å få foreldre til å samarbeide er veldig viktig for barnas læring og trivsel. En teknisk plattform løser ikke alt, men det bør heller ikke være et hinder for godt foreldresamarbeid, avslutter Klommestein.

Les mer:

Alle foto: Simen Sørbøe Klommestein


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.