Bør lærere være forsiktige med robotbilder?

Elevene kan gå delefella hvis de lager bilder med kunstig intelligens. Men på læringsplattformen som kun skolen har adgang til, er det lov å vise slike bilder.

Kunstig intelligens kan nå lage bilder på bestilling fra lærere eller elever. Internt i undervisningen er det lovlig å bruke slike bilder. Men det kan komme økonomiske krav dersom bildene brukes eksternt. Lærere bør ikke si at elevene kan spre bildene i sosiale medier eller andre kanaler.

Foto: Kimm Saatvedt. Bildet viser en kvinne mot hvit bakgrunn.
Silje Strandengen er advokatfullmektig i CMS Kluge Advokatfirma. Foto: Kimm Saatvedt.


Advokatfullmektig Silje Strandengen i selskapet CMS Kluge Advokatfirma forklarer:

– Lærere kan i medhold av åndsverkloven § 43 fritt bruke utgitte verk i sin undervisningsvirksomhet. For det tilfellet at lærere anvender verk skapt ved hjelp av kunstig intelligens i undervisningsvirksomhet i klasserommet, vil dette således være i tråd med åndsverklovens regler om lovlig bruk. På bakgrunn av den usikre rettstilstanden vedrørende bilder skapt ved hjelp av kunstig intelligens, bør imidlertid elevene rådes til å utnytte slike bilder kun til privat bruk. Dette innebærer samtidig at lærere bør utvise varsomhet når det gjelder det å oppmuntre til publisering og deling av slike bilder.

Maskiner har hverken sjel eller rettigheter

Bilder laget av kunstig intelligens, eller roboter for å si det litt kortere, er i utgangspunktet ikke rettighetsbeskyttet. Men robotene bruker noen ganger deler av bilder som er beskyttet. Og hvis eieren av det opprinnelige bildet oppdager at du eller eleven har delt deler av eierens bilde, kan det komme et økonomisk krav i posten. Det har vi skrevet om her. Enkelte bildebyråer har allerede rettet økonomiske krav til selskapene bak kunstig intelligens.

Roboten leser metateksten

Typisk har roboten kikket på svært mange bilder på internett og sammenlignet bildene med den metainformasjonen som bildene er utstyrt med. Slik lærer roboten opp seg selv. La oss si at en fotograf har tatt bilde av stjernehimmelen, eller kanskje en bildekunster har malt stjerner. Så deles stjernebildet på nettet og det utstyres med tagg eller metatekst som som er «stjerner» og «universet». Da lærer roboten at det er nettopp slik stjerner og universet ser ut. Og på den måten klarer roboten å sette sammen et nytt bilde når du ber den lage «en bamse med vinger, som flyr gjennom universet».

I den forbindelse kan det hende roboten bruker stjernebildet som fotografen eier. Og bamsebildet som en annen fotograf eier. Og dermed kan læreren eller eleven gå i delefella.

Ikke helt fritt frem på skolen

Selv innenfor skolebruk er det visse regler. Nettstedet Delrett skriver generelt om bilder brukt i skolen:

«Vil materialet med det gjengitte bildet kun ligge i læringsplattformen eller brukes i klasseroms- eller auditorieundervisning, trengs ikke tillatelse fra rettighetshaveren. Selv om noen unntak gjelder (bl.a. for originalfotografier), gir som nevnt kopieringsavtalen med Kopinor grønt lys for dette. Ønsker du å bruke flere bilder fra en og samme publikasjon, må bildene samlet sett ikke utgjøre mer enn 15 % av publikasjonen (for bøker og lignende som fortsatt er i handelen, 30 % for det som ikke lenger er i handelen).»

Roboter kan diskriminere

En annen grunn til å være litt forsiktig med robotproduserte bilder, er at robotene egentlig er idioter uten vett eller sjel. Det betyr at de kan finne på å diskriminere. For kunnskapen de sitter på, er basert på skraping av nettet, altså at den ganske ukritisk leser hva mennesker har lagt ut. Og mennesker kan diskriminere, enten bevisst eller ubevisst.

Dersom det på nettet ligger svært mange bilder av menn som har fått metateksten «sjef», da tror roboten at sjefer stort sett er menn. Når du eller eleven ber roboten lage et bilde av «en sjef som skriver brev», da kan det hende at roboten velger å vise en mann i de fleste tilfellene. Les om det her.

I en undervisning om svakhetene ved kunstig intelligens, kan man teste robotene og se om de diskriminerer eller gjør noe annet negativt. Det er noe annet å be elevene bruke kunstig intelligens til å lage illustrasjonsbilder ukritisk til en oppgave. Elevene bør da tenke gjennom hvorfor roboten valgte å sette sammen et bilde på akkurat den måten.

Les mer om kunstig intelligens på vår startside.

Hovedbilde øverst: Foto: Shutterstock / Monkey Business Images.

Les også:

Lærere må sjekke aldersgensen på filmer