Foto: Shutterstock.com

Lenge til norsk kunstig intelligens i skolene

Norske skoler har begynt å gi elevene tilgang utenlandsk kunstig intelligens – som snakker norsk. Det er et godt stykke igjen før en innfødt norsk KI kan tilbys elevene.

Publisert

Skole-KI kan røpe farlige ideer til barn

Bruk av kunstig intelligens i skolene har ingen offentlige krav til aldersgrenser, barnefilter eller faktakvalitet. Kravet er kun at KI-ene ikke skal vise skadelig innhold.

Publisert

– Pinglete veileder fra Udir om kunstig intelligens i skolen

En ny veileder fra Utdanningsdirektoratet stiller ingen krav til kvaliteten på kunstig intelligens som elever skal bruke i skolene. Barnevakten mener myndighetene må pålegge kommunene å velge skole-KI som har barnefilter og som oppfyller minstekrav innen faktanivå.

Publisert

Forskning

Ny rapport om digitalt foreldreskap

Foreldre bekymrer seg for tidsbruk og frykter at barnet skal oppleve pornografi og seksuelle overgrep på internett viser ny rapport. Foreldre og barn må også bli flinkere til å snakke sammen.

Publisert

Ressurser

Lær barna nøytral søking på nettet

Det er umulig å få helt nøytrale søkeresultater på nettet, men enkelte grep kan gjøre søkingen litt mindre påvirket av markedskrefter og persontilpassede algoritmer.

Publisert

Relaterte artikler

Skole-AI og skole-søk er ikke nøytrale 

En kunstig intelligens viste seg å være rasistisk, og en søkemotor favoriserer nettsteder som betaler mest. Skolens digitale hjelpemidler er ikke nøytrale og elevene blir naturlig nok påvirket.

Publisert