Foto: Barnevakten/Dove

Vi lanserer skoletime for å bedre selvfølelse

Fire av ti unge kvinner i Norge har lav selvfølelse. Nå lanserer Barnevakten og Dove et eget skoleprogram for å bedre skoleelevers selvfølelse og kroppsbilde på et tidlig stadium.

Mandag 16. april ble skoleprogrammet «Confident Me» lansert på Frydenberg ungdomsskole. Hensikten med programmet er å bedre selvfølelsen og kroppsbildet til unge jenter og gutter. Først og fremst ved å sette spørsmålstegn ved det medieskapte utseendepresset, og hjelpe unge med å avsløre og håndtere presset.

Halvparten sliter med lav selvfølelse

Bare i Norge føler over halvparten av norske unge kvinner seg nedstemt og misfornøyd med eget utseende når de ser bilder av kvinner i ukeblader og i reklamer. Det viser tall fra en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Dove i 2017. Også unge gutter sliter med lav selvfølelse og usunt kroppsbilde.

– Resultatet fra undersøkelsen vi gjennomførte i fjor er et bevis på at vi fortsatt har en lang vei å gå. Både når det kommer til fremstillingen av utseende og skjønnhet i samfunnet i tradisjonelle medier, men også særlig i sosiale medier. Alt for mange sliter med lav selvfølelse på grunn av urealistiske og uoppnåelige idealer, sier merkevareansvarlig i Dove, Line Relling.

Underviser lærere for å nå flest elever

Målgruppen for materiellet er 6.– 8. trinn. For å nå flest mulig skal Barnevakten i hovedsak kurse lærere i programmet. Deretter skal lærerne selv kjøre undervisningen for elevgruppene. Slik kan skolene bruke programmet for å nå flest mulig.

– Globalt er målet å utdanne 40 millioner flere unge om selvfølelse og kroppsbilde over hele verden innen 2020. I Norge skal vi nå 12 000 norske skoleelever med programmet innen utgangen av 2019. Med foredragene ønsker vi å bidra til at norske skoleelever vokser opp med et mer balansert forhold til sin egen kropp, utseende og selvfølelse, sier Relling.

Barnevakten besøker årlig over 350 skoler og barnehager hvor de møter over 50 000 barn, unge og voksne med fokus på gleder og utfordringer knyttet til barn og mediebruk.

– Vi erfarer at mediene skaper et sterkt press i de unges digitale hverdag. Dette presset trenger elever hjelp til å bli mer bevisste på, og gjerne ta aktivt avstand fra. Samarbeidet med Dove gjør oss i stand til å tilby et faglig og effektivt undervisningsprogram, som kan hjelpe de unge til å få et bedre selvbilde – slik at de opplever seg selv som så verdifulle de faktisk er, sier daglig leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik i Barnevakten.

Skoleprogram som virker

Skoleprogrammet er allerede blitt gjennomført for 20 millioner skoleelever i andre land siden 2004. Undersøkelser viser at undervisningsopplegget har gitt gode resultater. Materiellet er laget i samarbeid med verdenskjente kroppsbildeeksperter og ledende universiteter for å utvikle kunnskapsbaserte og faglig validerte pedagogiske verktøy. Programmet har også blitt den største globale tilbyderen av digitalt materiell brukt i undervisning om selvfølelse og kroppsbilde.

Alle skoler som ønsker å gi lærerne sine opplæring av Barnevakten i å holde skoletimen «Confident Me» får det dekket av Dove. Barnevakten tilbyr også å komme med sine foredragsholdere for å undervise elevene klassevis. Da vil kostnadene være ifølge Barnevaktens satser for ordinær elevundervisning. Se her for priser og bestilling.

Programmet kan også brukes av lærere uten å ha deltatt på kurs. Klikk her for å finne alt du trenger lett nedlastbart; elevpresentasjon, oppgaver og en oversiktlig og lettlest lærerveiledning. Materiellet er gratis å laste ned og har bevist effekt, og kan benyttes av alle som ønsker å bidra i arbeidet med å øke unges selvfølelse allerede i dag.

Du finner mer informasjon om Confident Me her

Vil du vite mer om Doves internasjonale prosjekt, se Doves hjemmeside (kun på engelsk)

Last ned elevpresentasjon, oppgaver og lærerveiledning

Tall er hentet fra en befolkningsundersøkelse Norstat gjennomførte på vegne av Dove i 2017. Respondenter; representativt utvalg av kvinner i Norge.