Foto: Shutterstock.com

Dette må du vite om aldersgrenser

Film, tv, spill, apper og sosiale medier. De fleste medieprodukter og tjenester har aldersanbefalinger eller aldersgrenser som alle bør ha et bevisst forhold til. Men det er ikke alltid like lett å orientere seg. Her får du en oversikt, samt lenker til nyttige ressurser.

Film, tv og bestillingstjenester

Kriterier for aldersgrenser på kino, DVD og Blu-Ray, tv, bestillingstjenester og nett-tv er fastsatt i Beskyttelsesloven fra 2015.

Tillatt for alle

Filmer som er tillatt for alle skal ha et rolig, lett og hyggelig uttrykk. Det kan være kortvarige «bø-effekter» eller litt spennende elementer i en trygg ramme.

Seks år, alle barn sammen med voksne

En film med 6-årsgrense kan inneholde enkelte mørke, dramatiske eller noe truende scener. Den kan også inneholde korte innslag med kraftige lyd- og bildeeffekter.

Ni år, barn ned til seks år sammen med voksne

En film med 9-årsgrense kan ha partier med mørk, intens eller utrygg stemning. Dette kan for eksempel være noe dramatiske bilder av ulykker eller barn som har det vanskelig (inkludert mobbing). Kortvarige og lite nærgående voldsinnslag kan også få 9-årsgrense.

Tolv år, barn ned til ni år sammen med voksne

I filmer med 12-årsgrense kan det være gjennomgående mørk stemning – og mye frykt både i karakterer, scener og musikk. Det kan også forekomme kortvarige skrekkeffekter og lite nærgående skildringer av seksualitet.

15 år, unge ned til tolv år sammen med voksne

En film med 15-årsgrense kan ha angstskapende stemning, og inneholde realistiske innslag av katastrofer, krig, omsorgssvikt eller overgrep. Skrekkfilmer, filmer med drap eller detaljerte seksuelle skildringer får normalt 15-årsgrense.

18 år, absolutt aldersgrense

En film med 18-årsgrense kan ha særlig angstskapende stemning, og inneholde store mengder brutale og detaljerte voldshandlinger, særlig i kombinasjon med et angstskapende uttrykk. Skildringer av grov seksualisert vold gir normalt også 18- årsgrense.

Hvor gjelder beskyttelsesloven?

Beskyttelsesloven gjelder for tilgjengeliggjøring av bildeprogram (film, video, tv-programmer) gjennom:

  • Tv/fjernsyn.
  • Bestillingstjenester på nett, det vil si tjenester som NRK Nett-tv, TV 2 Sumo, avisers tv-tjenester og andre video- og filmtilbud på nett.
  • Kino, tv-skjermer i butikker, skole, barnehage, SFO, filmklubber og så videre.
  • Salg, utleie og gratis utdeling av DVD/BluRay.

Merk: Loven gjelder bare norske tjenester og visningssteder. Tjenester som YouTube, Netflix og Viaplay er ikke underlagt norsk lovgivning.

Unntak: Noen programtyper er unntatt fra klassifiseringsplikten, og trenger ikke å få en aldersgrense. Dette gjelder direktesendinger, nyhets- og aktualitetsstoff, undervisnings- og forskningsstoff, musikkstoff, idrettsstoff, hobby-, instruksjons- og fritidsstoff og informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet.

Vannskillet på tv:

  • Innhold som tilsvarer aldersgrensene Tillatt for alle, 6 år og 9 år kan sendes hele døgnet.
  • Innhold som tilsvarer aldersgrense 12 år må sendes i perioden kl. 19.00 – 05.30.
  • Innhold som tilsvarer aldersgrensene 15 og 18 år må sendes i perioden kl. 21.00 – 05.30.

Informasjon om tv-programmers aldersgrenser skal gis på en tydelig og nøytral måte, enten muntlig før programmet starter eller ved merking gjennom hele sendingen. Aldersgrensen skal være tilgjengelig i programoversikter.

Merk: Reglene gjelder tv-kanaler som sender fra Norge. Kanaler som TV3, Viasat 4, Canal+, FEM og MAX er ikke underlagt loven.

Les mer om aldersgrenser på film og tv på våre temasider

Andre ressurser:

Medietilsynet: Aldersgrenser

Dataspill

Alle spill som utgis i Europa er merket etter spillbransjens egen merkeordning. PEGI gir deg nyttig informasjon om anbefalt alder og innhold i dataspill.

Veiledende aldersgrenser

Aldersgrensen er ment som en anbefaling med hensyn til hvilken alder spillets innhold er egnet for, men sier ikke noe om spillets vanskelighetsgrad eller hvilke ferdigheter som kreves for å spille et visst spill. Et spill som for eksempel er merket med 3+, kan være for vanskelig for en treåring å bruke.

Innholdsmerking

Beskrivende innholdsmerking finnes på omslaget, og viser til hovedårsakene til at et spill har fått en viss aldersmerking. Det finnes 8 slike merker; vold, grovt språk, frykt, narkotika, seksuelt innhold, diskriminering, pengespill og online spill med andre mennesker.

Aldersmerking på spill:

PEGI 3

Innholdet i spill med denne aldersmerkingen antas å passe alle aldersgrupper. En del vold i en komisk kontekst (f.eks. tegneserievold av typen Tom og Jerry) er akseptabelt. Barnet bør ikke kunne forbinde figuren på skjermen med figurer i virkeligheten, de bør være fantasifigurer. Spillet bør ikke inneholde lyder eller bilder som kan skremme små barn. Stygt språk bør ikke forekomme.

PEGI 7

Ethvert spill som normalt ville fått aldersmerkingen 3, men inneholder scener eller lyder som kan være skremmende, kan passe i denne kategorien.

 

PEGI 12

Videospill som viser noe mer utførlig beskrevet vold som blir utøvd mot fantasifigurer og/eller ikke utførlig beskrevet vold som utøves mot menneskelignende figurer eller lett gjenkjennelige dyr, samt videospill som viser noe mer utførlig beskrevet nakenhet, havner i denne kategorien. Eventuelt stygt språk må være mildt, og ikke inneholde seksuelle skjellsord.

PEGI 16

Denne aldersmerkingen gjelder når voldsskildringen (eller skildring av seksuell aktivitet) når et nivå som ligner det man forventer seg i virkeligheten. Ungdommer i denne aldersgruppen bør også være i stand til å kunne håndtere et mer ekstremt stygt språk, se bruk av tobakk og narkotika samt skildringer av kriminell aktivitet.

PEGI 18

Aldersmerkingen for voksne gjelder når volden når et nivå som gjør det til en skildring av grov vold og/eller inneholder innslag av visse typer vold. Grov vold er vanskeligst å definere, siden det i mange tilfeller vil dreie seg om subjektive oppfatninger, men kan generelt sett defineres som voldsskildringer som kan få seeren til å føle avsmak.

Les mer om aldersmerking på spill på våre temasider

Andre ressurser:

Medietilsynet: Aldersgrenser på dataspill

PEGIs nettside pegi.info

Apper og sosiale medier

Aldersmerking av apper og sosiale medier kan være både vanskelig og frustrerende å forholde seg til. De store aktørene opererer med ulike systemer for aldersmerking, samtidig som utviklerne gjerne har egne retningslinjer i sine betingelser.

Barnevakten får jevnlig henvendelser fra foreldre angående aldersmerking på apper og i sosiale medier.

Vi har derfor skrevet to artikler som går i dybden på de ulike problemstillingene, samt inkludert råd fra Medietilsynet og oss i Barnevakten om hvordan man kan forholde seg til dette.

Anbefalte artikler

Hvordan forholde seg til aldersgrenser på sosiale medier?

Kaos i aldersmerking på app

Les mer om aldersgrenser på sosiale medier på våre temasider

Andre ressurser:

Medietilsynet: Aldersgrenser og sosiale medier

Vis Ressurser