Gutt ser på et nettbrett. Foto: Shutterstock.

Bør barna følge aldersgrensene ved filmer, apper og spill? 

Voksne kan ha helt ulike holdninger til aldersgrenser. I det ene hjemmet er det fritt frem, mens det hos naboen er strenge husregler. Nabobarn bør ta hensyn til hverandre når de spiller sammen. 

Det finnes tre aldersgrenser for apper og spill:

 • Anbefalt alder
 • Personvernalder
 • Vilkårsalder

Ved filmer finnes kun anbefalt alder. Det er valgfritt å følge den anbefalte alderen, bortsett på kino.

Det kan stå krav i vilkårene om at de som kjøper eller bruker en app, må være over en viss alder. Man får ikke bot om man bryter aldersgrensen, men app-selskapet kan stenge kontoen.

Det norske samfunnet ilegger foreldre et hovedansvar for å bestemme over sine egne barn. Fundamentet for dette er i FNs barnekonvensjon og i Barneloven. Foreldre har frihet til å velge, men samtidig et ansvar for å beskytte barna mot skadelig innhold på skjermene.

Fordeler og ulemper ved aldergrensene

Det er fordeler og ulemper ved å følge aldersgrensene. Har dere en husregel om å følge den anbefalte aldersgrensen, er det en enkel regel for barna å forstå. Ved å følge den anbefalte aldersgrensen, reduserer dere risikoen for at barna blir skremt eller kommer over destruktive spill og apper.

Ulempen ved å følge aldersgrensene slavisk er at noen ganger vil ditt barn da gå glipp av sosial kontakt med andre barn som ikke følger aldersgrensene.

Når barn sitter i hvert sitt hjem og spiller med hverandre, kommuniseres det gjerne med stemmechat. Samtalene handler ikke bare om spillets gang, men også om hva man skal gjøre etter at man har spilt. Er ditt barn ikke med i samtalen, går barnet glipp av samværet.

Barnet ditt kan også føle seg noe utenfor når mange av de andre i klassen bruker ord og uttrykk fra et populært spill som ditt barn ikke har spilt. Det finnes også eksempler på utenforskap ved at barn ikke blir invitert til spilltreff generelt, fordi disse barna ikke får lov av foreldrene til å delta i alle spillene som de andre barna vil spille.

Barnevakten anbefaler foreldre å sette seg inn i aldersgrensene og gi barnet anledning til å si sin mening før eventuelle husregler om aldersgrenser blir bestemt. Nederst i artikkelen finner du lenker til mer informasjon om de ulike merkeordningene.

Snakk med foreldrene til barnas venner, benytt for eksempel foreldremøtene på skolen.  Kanskje kan dere bli enige om at barna tar hensyn til hverandres husregler når de spiller sammen. Man bør unngå gruppepress eller utestengelse dersom et barn ikke spiller de «rette» spillene.

Hvilke aldersgrenser finnes?

Samme spill kan være utstyrt med ulik anbefalt aldersgrense, det spørs hvilken app-butikk du er i. I Europa er det PEGI som setter anbefalte aldersgrenser på spill og mange apper. Medietilsynet mener at PEGI er å foretrekke.

I tillegg til anbefalt alder, finnes også 13-årsgrensen for personvern. Appene må hente inn samtykke fra foreldrene dersom de skal samle inn personopplysninger fra barn under 13 år. Ser du aldersgrensen 13 år, er det et hint om at appen sannsynligvis samler inn personopplysninger. Og det betyr isolert sett økt risiko. I tillegg er 13-årsgrensen et hint om at appen antagelig er en sosial app. Også det betyr økt risiko, for da ligger gjerne internett helt åpent og barnet kan komme i kontakt med fremmede eller se upassende innslag. Samtidig er det nettopp sosiale apper som gjør at barnet kan holde kontakt med klassevenner og kan få uttrykt seg med egenproduserte videoer og bilder.

Den tredje alderen for spill og apper kalles vilkårsalderen, den står i den lange vilkårsteksten. Også denne er et signal om hvilken risiko det er i appen/spillet, for dette er app-selskapets egen mening om hvem produktet passer for. De store sosiale appene stenger kontoene til barn som er under 13 år.

Er du opptatt av risiko, kan du tenke at alle de tre aldersgrensene uttrykker noe om risiko, og derfor gir aldersgrensene et samlet bilde av appen når du skal gjøre din vurdering på vegne av ditt barn. Men dette bør du veie mot hvilken nytte eller glede appen eller spillet gir, behovet for sosial samhandling med venner og hensynet til ditt barns modenhet og personlighet.

Husk også at stort sett går det bra når barna er på nettet, gjerne ved hjelp av foreldreinnstillinger og veiledning.

Hva kan foreldre sjekke selv?

Det er opp til deg om barna dine skal følge aldersgrensene. Men Barnevakten anbefaler at du uansett setter deg inn i spillene, appene og filmene.

Hvis du tror at reklame, nyheter og debatter kan påvirke voksne, da bør du ta høyde for at også spill og apper med vold, destruktiv moral, blod og gørr kan påvirke barn.  I en del apper og spill er det dessuten risiko for at barna kommer i kontakt med fremmede eller bruker ekte penger.

Sjekklisten nedenfor er ikke uttømmende. Men den gir deg ideer om hva du kan se etter i apper og spill før du lar barna bruke dem.

Sjekkliste før nedlastning av apper: 

 • Hva er aldersanbefalingen(e)?
 • Hvilken aldersgrense står det i vilkårene?
 • Hva er intensjonen med appen? (Dating-app, chatte-app, spille-app, osv.)
 • Kan fremmede kontakte barnet?
 • Gir appen tilgang til internett?
 • Kan man chatte med tekst eller video?
 • Er det mulig for barnet å legge ut bilder og tekster offentlig?
 • Må man legge igjen personlige opplysninger for å bruke appen?
 • Kan barna slette meldinger og bilder uten at foreldrene godkjenner?
 • Forsvinner bilder etter noen sekunder slik det ikke er noen historikk?
 • Kan man slette sine egne innlegg, eller er de låst etter at de er lagt ut?
 • Kan barna bruke ekte penger i appen?
 • Er det reklame i appen?
 • Må maskinen være koblet til internett for at appen skal virke?
 • Er det mulig å sende anonyme meldinger? (Det åpner for mobbing.)
 • Vises barnets geografiske posisjon?
 • Er appen skremmende?
 • Hva er verdisynet i appen?
 • Finnes det innstillinger i appen som gjør den mer barnevennlig og trygg?
Hva aldersgrensene ikke sier om risiko

I en del spill og apper kan man være i interaksjon med hvem som helst i verden. Samtaler med fremmede kan i utgangspunktet være moro, man samarbeider i spillet og kommenterer hverandres oppførsel. Men det er kanskje ikke så gøy at en voksen motspiller kommer med kraftuttrykk til din niåring når det gjelder spillingen. I verste fall kan voksne lokke barn over til private chatterom og manipulere dem.

Derfor er det viktig at foreldre snakker med barna om hvordan man skal forholde seg til nettvenner og spillvenner, og at man er nøye på å ikke opprette direkte kontakt i mer privat chatt med folk man kun kjenner fra nett og spill.

PEGI PGGanske ofte gis det ingen anbefalt aldersgrense, det er gjerne når spillet/appen inneholder chattemulighet, deling av videoer eller tilgang til internett. PEGI viser da et utropstegn i en gul firkant, som betyr «Parental guidance» – som altså er en oppfordring til at foreldre bør veilede barna.

Når du ser en app eller et spill som har dette ikonet, bør du være spesielt oppmerksom og sjekke om noen av funksjonene innebærer en eller annen risiko for barnet. De fleste sosiale medier er merket med dette symbolet i app-butikken Google Play.

Vises geografisk posisjon i bilder, innlegg eller på andre måter? Det er fordeler og ulemper ved det. Når vennene ser hvor man er, kan hverdagen bli lettere å organisere. Men det kan også være vanskelig å finne roen når man ser hvor alle er til enhver tid. I verste fall kan geografisk posisjon bety større risiko dersom noen har dårlige hensikter. Det er ofte både positive og negative sider ved hver funksjon.

Hva er hensikten med appen?

Hvilket verdisyn uttrykker appen eller spillet? Går appen ut på at man skal velge den peneste i klassen? Skal man inne i spillet torturere folk? Kan man i appen sende anonyme meldinger som gjør at man ikke lenger må stå til ansvar for hva man skriver? Inneholder appen spørsmål der man tvinges til å velge umoralske løsninger som for eksempel incest? Er det kort sagt risiko for at barnet blir påført verdier du ikke støtter?

Det er en stor jobb å sette seg inn i hver app som barna ønsker å laste ned og hver film de ønsker å se. Barnevakten har over 1000 anmeldelser av filmer, spill og apper på nettsidene. En god start er å sjekke om spillet, appen eller filmen er omtalt av Barnevakten.

Og om vi ikke har anmeldt spillet eller appen, så ta gjerne kontakt med oss.

Les mer:

 

Bli medlem av Barnevakten