Dialogmøte mellom Barnevakten og barneministeren

Onsdag 18. mars holdt Barnevakten og barne- og familieminister Kjersti Toppe sitt årlige møte om barn og mediebruk. Tema for møtet var blant annet hvordan bidra til flere dialogbaserte temakvelder med barn og foreldre over hele landet.

Barnevakten mottar tilskudd over statsbudsjettet og gir rapport til regjeringen hver vår på hvordan arbeidet er med å bidra til nettvett og økt digital dømmekraft.

Onsdag 18. mars var barne- og familieminister Kjersti Toppe på kontoret til Barnevakten i Bergen sammen med statssekretær  Maren Grøthe og Senterpartiets bystyrerepresentant i Bergen Anne Brit Reigstad.

Barnevakten holdt foredrag og webinar for nærmere 47.000 barn, foreldre og lærere i 2023. Det er en økning fra 34.000 fra året før.


– Vi ønsker å utvikle foredragene videre gjennom kveldsskole-modellen der elevene møter på kvelden med foreldre. Det gir en unik mulighet til å få hele foreldregruppen i aktivitet og det bidrar til at barn og unge får trene på å sette ord på sine opplevelser på nett. Her ønsker vi oss mer støtte fra regjeringen, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten (bildet over).

Han fikk signaler om at dette er noe også barne- og familieministeren er opptatt av og ønsker å bidra til.

I møte ble det også drøftet problemstillinger rundt 13-års grensen på sosiale medier og nye EU-tiltak som er på trappene om elektronisk verifisering av alder.

Hovedbildet øvert: Fra venstre: Anne Brit Reigstad (SP), Maren Grøthe (SP), Kjersti Toppe (SP), Leif Gunnar Vestbøstad Vik, Rune Helge Rasmussen og Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.