Foto: Shutterstock / Barnevakten

Elever sprer ulovlige bilder av lærerne på Tiktok

Bilder av lærere og skoleledere publiseres uten tillatelse på sosiale medier. Hvordan bør skolen gå frem for å få dette fjernet? Og hva sier loven om denne type bildedeling?

På kort tid har Barnevakten mottatt flere henvendelser fra bekymrede lærere og skoleledere. I noen av tilfellene vet skolen hvilke elever som har delt bilder av skoleansatte. I andre tilfeller skjer dette ved bruk av ukjente kontoer på Tiktok. (Illustrasjonsbilde: Shutterstock / Barnevakten.)

Skoleansatte spør både om hva loven sier om denne type hendelser, samt hvordan man kan gå frem for å få fjernet slike bilder.

Bildedelingen er ulovlig

Et bilde er en personopplysning, og det er ulovlig å dele slike bilder på nett uten et gyldig samtykke, forteller Guro Skåltveit som er seniorrådgiver i Datatilsynet.

Foto: Datatilsynet
Guro Skåltveit, seniorrådgiver i Datatilsynet.

– Man skal alltid ha et samtykke uavhengig av om bildet er tatt med egen mobil, eller om bildet er hentet fra skolens ansatteside eller et annet sted på nett. Det at noe allerede er publisert betyr ikke at det er fritt frem av den grunn. Så hvis du selv har publisert et bilde på din Facebook-konto, så kan ikke andre publisere dette videre. Det er du som eier dine personopplysninger, forklarer Skåltveit.

Et samtykke er dessuten knyttet opp mot formål, presiserer Skåltveit. Så dersom et bilde ligger tilgjengelig på skolens ansatteside, så er det akkurat dette vedkommende har samtykket til og ikke noe mer.

– Man kan altså ikke ta bildet ut av en sammenheng for så å bruke det i en annen. I tillegg så er det viktig å være obs på at samtykke er noe som kan trekkes tilbake når som helst og uten å oppgi grunn. Så selv om man har sagt ja til at et bilde kan deles, så kan det skje ting som fører til at man ikke ønsker dette lenger, sier Skåltveit.

Hvordan stopper man uønsket bildedeling?

Skåltveit oppfordrer først og fremst skoleansatte i en slik situasjon til å løse saken på lavest nivå.

– Det første steget er å kontakte den som har lagt ut bildet. Vet man hvem avsenderen er, kan man be vedkommende om å fjerne innholdet. I noen tilfeller er bildet publisert fra en ukjent profil, og da kan man forsøke å ta kontakt med plattformen direkte. Sosiale medier har ofte rapporteringsmuligheter og kanaler der man kan si ifra om slike hendelser, og siden man eier egne personopplysninger, har man rett til å få bildet fjernet, forklarer Skåltveit.

Dersom ikke dette skulle være tilstrekkelig anbefaler Skåltveit at man tar kontakt med rådgivningstjenesten Slettmeg.no.

– Rådgivningstjenesten har ikke makt til å få bildet fjernet, men kan gi råd om hvordan man kan løse situasjonen. De har god erfaring med slike saker og kan gi god veiledning. I tilfeller som er enda mer kritiske der bildene er veldig utleverende eller ærekrenkende, kan man vurdere å kontakte politiet. Da er det gjerne en så høy alvorlighetsgrad at man må få fjernet bildene så raskt som mulig, sier Skåltveit.

Det hjelper å rapportere

Hans Marius Tessem er seniorrådgiver i rådgivningstjenesten Slettmeg.no og sier at fenomenet med ulovlig bildedeling er langt fra uvanlig.

– Vi opplever at Tiktok har fått på plass gode rutiner for å rydde opp i slike saker. Så man bør absolutt forsøke å rapportere inn slike hendelser til plattformen. Men den raskeste løsningen får man gjerne ved å snakke direkte med vedkommende som har lagt ut bildet, sier Tessem.

Dersom man kontakter Slettmeg.no kan man få nyttige råd for den konkrete saken man står i.

– Vi har forskjellige kanaler vi kan ta i bruk dersom tiltakene over ikke virker. Dersom avsenderen er ukjent, kan vi også forsøke å finne ut hvem som står bak bildedelingen. Og da har vi kanaler vi kan bruke inn mot plattformene. Akkurat hva vi gjør varierer fra tilfelle til tilfelle, men ved å kontakte oss kan vi gi konkrete råd for hver enkelt situasjon, sier Tessem.

Ulovlig bildedeling må forebygges

Barn og unge oppfatter ikke alltid alvorlighetsgraden når de deler bilder på nett, mener Skåltveit. Derfor er det viktig å jobbe forebyggende med temaet for å unngå at slike hendelser i det hele tatt skjer.

– En del skoler snakker om barn som deler bilder av hverandre og at man må spørre om lov først. Men skolene bør også snakke om hva personopplysninger er, personvern og hva det faktisk vil si å få et samtykke. Ikke minst hva slags rettigheter man har på nett. Denne opplæringen må foregå kontinuerlig i skoleløpet og ikke bare sporadisk, påpeker Skåltveit.

Det holder heller ikke å bare snakke om hva som er lov og ikke lov på nett, mener Skåltveit. Minst like viktig er det å snakke hvilke rettigheter barna har.

– Mange vet kanskje ikke at et samtykke kan trekkes tilbake. Kanskje sa barnet ja til delingen av et bilde, men angret seg så senere. De tenker kanskje at de bare må stå i det og leve med konsekvensene. Men et samtykke gis ikke uforbeholdent og til evig tid, og dette er det viktig at barn lærer, presiserer Skåltveit.

I tillegg til at skolen har en plan på å forebygge uønskede hendelser på nett, bør de også ha en plan for å håndtere slike tilfeller når de først oppstår.

– Og dette gjelder ikke bare for ansatte, men også for elever som opplever uønsket bildedeling. Det er viktig at barna er klar over hvilke rettigheter de har og steder de kan oppsøke for å få hjelp når dette skjer. Slik at elevene ikke bare blir sittende hjemme alene med problemet, mener Skåltveit.

Lær av feilene

Tessem oppfordrer også skoleansatte til å bruke tilfeller med ulovlig bildedeling som en læringsmulighet slik at barna kan forstå hva som er lov og ikke lov på nett.

– Det er ingen tvil om at skolen i tillegg til å snakke om fag også må snakke om hvordan man skal te seg på nett. Barna ser ikke alltid konsekvensene og omfanget av det de gjør. Så da er det opp til oss voksne å veilede og forklare hvor grensen går, for eksempel ved å snakke om dilemmaer og problemstillinger. Hadde eleven reagert om noen filmet dem på fotballtreningen? Eller om noen la ut bilder av dem i en eller annen setting hvor de var utilpass? Dette må både skolen og foreldrene ta ansvar for å lære barna, avslutter Tessem.

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.