Foto: Shutterstock / Real People Studio / Ground Picture. Montasje: Barnevakten. Bildet viser en menn og en dame som ler rått og som peker mot kameraet.

Foreldre nettmobber egne barn

I Frankrike jobber man med en ny lov som skal hindre foreldre å dele negative bilder og videoer av egne barn.

Du har kanskje sett det selv; video av et barn som gråter og protesterer mot å ta på vinterklær før det skal i barnehagen. Eller kanskje barnet har mistet bursdagskaken på gulvet eller rett og slett tatt på buksa bak frem.

Enkelte foreldre elsker å dele fra barnets liv, noen går også bevisst til verks og lager spøkefeller for barna og filmer det hele når barnet blir lurt.

En invasjon i barns privatliv

Det har gått for langt, mener man i Frankrike og innfører en lov som gir barn rettigheter over bilder av dem. Loven har gått enstemmig gjennom i parlamentet, neste steg er godkjenning i senatet.

Man viser til at i gjennomsnitt har foreldre og slekt delt 1300 bilder av barnet før barnet er blitt tretten år.

Det er nok en gang parlamentmedlem Bruno Studer som er initiativtaker til en ny lov som skal beskytte barn digitalt.

– Publisering av upassende fotografier eller «prank»-videoer, deling av pinlig innhold som en form for straff, eller konstant formidling av barnets daglige liv uten respekt for privatlivets fred, har ingen plass i oppdragelsen av barna våre, sier Studer.

Foto: Antoine Lamielle / Wikipedia. Bildet viser parlamenstmedlem Bruno Studer fra Frankrike.
Bildet viser parlamenstmedlem Bruno Studer fra Frankrike. Han har ledet arbeidet med tre nye lover som gir barn digitale rettigheter.  Foto: Antoine Lamielle / Wikipedia. 

Problemstillingen ligger altså i skjæringspunktet mellom foreldrenes ytringsfrihet og barnets beste.

Halvparten av bildene som finnes av barn på pornonettsteder stammer fra foreldre som har delt bilder i sine egne kanaler uten å tenke seg om, ifølge informasjonen fra Bruno Studer. Ubetenksom deling av bilder av barn øker risikoen for at noe negativt kan skje med barnet. Det kan være mobbing fra andre, identitetstyveri og mye annet.

Loven er ment å ha en oppdragende effekt

I Frankrike har myndighetene opprettet et nettsted som heter «Jeg beskytter barnet mitt» for å bevisstgjøre foreldre om ulike risikoer i barnas digitale liv. Foreldre kan for eksempel svare på noen spørsmål om barnets alder og hvilke digitale dingser som det bruker, så viser nettstedet lenker til produsentenes foreldreinnstillinger.

Et tiltak er altså bevisstgjøring. I tillegg trekker myndighetene med den nye loven en rød strek i tilfeller der foreldrene krenker rettighetene til barnet sitt.

I sin tale til parlamentet sa Bruno Studer at hensikten med loven er først og fremt å ha en pedagogisk effekt. Men den inneholder også, som en siste utvei, at myndighetene kan overstyre foreldrene.

Begge foreldrene må være enige om bildedelingen

Fra den foreløpige lovteksten ligger det an til at begge foreldrene må være enige før de deler bilder av barnet. Dette er ikke en ukjent problemstiling ved skilsmisser i Norge der en av foreldrene har en liberal deleholdning og den andre forelderen mener at delingen er negativ for barnet.

Superkort om den franske loven
  • Artikkel 1 handler om barnets personvern i forhold til foreldremyndighet.
  • Artikkel 2 sier at deling av barnebilder utøves i fellesskap av begge foreldrene.
  • Artikkel 3 handler om at en dommer kan forby den ene foreldren å dele bilder av barnet.
  • Artikkel 4 åpner for tvangsdelegering av foreldremyndighet i situasjoner der ingen av foreldrene tar vare på barnets interesser. «Når spredning av bildet av barnet fra begge foreldrene alvorlig undergraver dets verdighet eller moralske integritet».

Les også at i Frankrike får barneinfluensere rettigheter. Butikker som selger telefoner, må levere dem med foreldreinnstillinger installert.

For øvrig sier Barnekonvensjonen at barn har rett på privatliv.

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / Real People Studio / Ground Picture. Montasje: Barnevakten.)