Foto: Shutterstock / Yuliia D. Bildet viser en mor og en datter foran en datamaskin.

Til deg som kjenner ukrainske foreldre i Norge

NETTVETT: Mange av våre artikler kan leses på ukrainsk og russisk, slik kan ukrainske foreldre få tips og råd om nettvett og barns digitale liv i Norge. Informer gjerne om dette hvis du har en ukrainsk flyktning som nabo.

Barnevakten informerer om barns bruk av medier, vi gir tips og råd om nettvett og vi anmelder nye spill, filmer og apper. Fortell gjerne ukrainske flyktninger i Norge om denne nettsiden:

barnevakten.no/ukraine 

Ukrainske foreldre får der innledende informasjon om barns digitale liv i Norge. Teksten er på engelsk og kan automatisk oversettes av Google til ukrainsk eller russisk ved å trykke på oversettelsesknappen.

Vi har også denne nettadressen:

kidsandmedia.com

På våre «Kids and media»-sider er alle artikler på engelsk med mulighet til å oversette til de fleste språk i verden via Googles automatiske oversettelseshjelp. Når noe oversettes automatisk, kan det riktignok oppstå enkelte feil, men det aller meste faller på plass med riktige ord.

Noen tips til deg som får en ukrainsk flyktningfamilie som nabo

Ukrainske og norske barn kan gjerne bruke dataspill for å etablere vennskap. Har man nylig kommet til Norge som flyktning, mangler man kanskje en spillkonsoll eller datamaskin. Norske barn kan noen ganger ha flere spillkonsoller, kanskje den ene kan lånes ut for en periode?

I Norge får de fleste elever sin egen datamaskin fra skolen, også ukrainske elever vil få skolemaskin. Sjekk gjerne om det er mulig å spille spill, for eksempel i nettleseren, på slike skolemaskiner når elevene tar maskinene med hjem.

Eller hva med å spørre naboene om de vil spleise på en datamaskin eller spillkonsoll til en lokal flyktning? Det finnes også brukte maskiner å få kjøpt. Med datamaskin eller spillkonsoll kan ukrainske barn holde kontakt med sine norske skolekamerater også digitalt. De kan også holde kontakt med deres ukrainske venner som er spredd utover Europa.

Med datamaskiner og spillkonsoller oppstår samtidig noe risiko fordi man beveger seg ut i den digitale verden med de farene som finnes der. Ukrainske foreldre må selv finne kjøreregler for barnets bruk av nettet, det er mange tips å få på Barnevaktens nettsider.

Sjekk gjerne om du har tilgang til ukrainske filmer i din strømmetjeneste. Barnevakten har vært i kontakt med en Netflix og bedt dem åpne for ukrainske filmer i hele Europa. Oppdatering 29. april 2022: Nå kan du invitere til filmkveld med ukrainsk tale eller tekst, se vår liste med tips til filmer.

Her er litt informasjon som du kan formidle til flyktninger

Det digitale livet på skolen

Foto: Shutterstock / insta_photos. Bildet viser en gutt med datamaskin på skolen.

Nesten alle norske skolebarn har datamaskin levert fra skolen, disse tas ofte med hjem. Når ukrainske barn starter på en norsk skole, vil også de få en slik maskin.

I hovedsak bruker skolene digitale systemer fra enten Apple (nettbrett), Microsoft (datamaskiner) eller Google (skymaskiner). Maskinene fra Google har minimalt med dataprogrammer, man bruker maskinen til å logge seg på Googles server i skyen og så foregår alt der.

Skolene har plikt til å skjerme barn mot skadelige innslag på skjermene. Noen skoler har derfor installert et filter som fjerner mye porno og ekstreme nettsteder, men slike filtre kan ha en del hull.

Norge har mange av de samme målene som skoler i Ukraina og er opptatt av å undervise om demokrati, respekt for andres synspunkter og så videre. Myndighetene har ikke gitt lærerne detaljerte planer for hva som skal undervises, men de har gitt overordnede mål for hvert tema. Man bruker færre lærebøker enn tidligere og læreren lager oftere sine egne presentasjoner eller henter inn presentasjoner fra eksterne aktører. Mye foregår derfor digitalt. Elevene får tilsendt oppgaver digitalt og besvarer dem inne i de digitale skoleløsningene.

Barn har mange rettigheter i norske skoler. For eksempel har de rett til å ikke bli mobbet, det gjelder også digitalt. I Norge er myndighetene og skolene oppmerksomme på mobbing, i de fleste tilfeller vil man få god hjelp til å håndtere problemet. Hvis mobbingen skjer på skolen, er skolen forpliktet til å iverksette tiltak.

Skolene har også lokale regler. På noen skoler må elevene levere telefonene sine til læreren om morgenen, og de får dem ikke tilbake før de skal hjem. På andre skoler må elevene ha telefonene liggende i skolesekken hele skoledagen. Det betyr at foreldrene ikke kan kontakte barna via telefonen i løpet av skoledagen.

I Norge er barn vant til å delta når noe skal bestemmes, det er derfor ikke uvanlig at de starter forhandlinger med læreren eller foreldrene flere ganger hver dag. I noen klasser kan det være en del støy i form av at elevene er sosiale og snakker i timene. Enkelte introverte barn trenger derfor alenetid, kanskje med spilling, når de kommer hjem.

I Norge blir alle foreldre automatisk medlem av foreldrerådet på skolen, dette rådet velger et slags styre som kalles FAU og det blir en kontakt mellom foreldrene og skolen. Dette er det formelle rådet. I tillegg lager foreldrene i de ulike klassene uformelle grupper i sosiale medier, for eksempel Facebook-grupper. Det er ingen plikt til å delta i en slik uformell gruppe, men man kan gå glipp av mye informasjon hvis man ikke er i gruppen. Flyktninger kan oversette inne i Facebook eller ved hjelp av Google.

Sosiale medier

Foto: Shutterstock / Barnevakten

Mange norske barn har smarttelefon fra tidlig alder og mange bruker sosiale medier. Hvis det ukrainske barnet ønsker god kontakt med resten av klassen, er også bruk av sosiale medier viktig. Men samtidig vil barnet bli utsatt for dårlige filmer, falske nyheter og så videre. Det er derfor viktig at foreldre går gjennom innstillingene i hver app for å redusere risikoen, eller eventuelt bestemmer at tilgangen til nettet skal utsettes.

I Norge har ikke apper lov til å samle inn personopplysninger til barn under 13 år. Under den alderen må appen i tilfelle ha samtykke fra foreldrene. Men teknisk finnes det sjelden noe sted der foreldrene kan gi samtykke. En del barn blir derfor enige med foreldrene om å lyve på alderen når de oppretter konto, for å få tilgang til sosiale apper. Foreldrene må i tilfelle vurdere om barnet forstår fullt ut hva personvern går ut på. Hva er greit å dele og hva bør holdes tilbake?

Barns digitale liv i Ukraina

Svitlana Holovchuk er førsteamanuensis (lærerutdanning, pedagogikk) ved NLA Høgskolen Bergen.

Svitlana Holovchuk, som er førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen, har hjulpet oss med informasjon om barns digitale liv i Ukraina.

Nesten alle barn i Ukraina har fri tilgang til apper og nettsider, og foreldrene er lite kjent med hvordan barna kan beskyttes. 90 prosent av barn under 11 år står fritt til å bruke sosiale medier, ifølge offisiell statistikk fra Departementet for verdener og vitenskap, gjengitt på denne nettsiden som her er Google-oversatt til norsk.

To av tre ukrainske barn har sett noe på nettet som har sjokkert dem (2020). Men bare en tredel av disse gikk til foreldrene for hjelp etterpå.

Holovchuk forteller at Snapchat ikke så populær blant barn i Ukraina, derimot er Facebook, Instagram, Twitter og Tiktok vanlig.

Ukrainske skoler bruker gjerne Google-Meet, Zoom og Teams. Kommunikasjon mellom foreldrene og lærerne foregår gjennom Zoom-møter og grupper i Viber og Whatsapp. Kommunikasjon mellom elever organiseres ofte gjennom Twitter eller Telegram, og da har ikke foreldre og lærere tilgang.

I desember 2020 etablerte myndighetene i Ukraina en nettplattform som kalles «All-Ukrainian Online School». Ved hjelp av denne kunne man drive fjernundervisningn under koronapandemien. Les mer på denne engelskspråklige nettsiden fra myndighetene i Ukraina.

Oversetter muntlig til ukrainsk

Det er neppe nok tolker tilgjengelig for ukrainske flyktinger som ankommer Norge. Men Microsoft har et nettsted som oversetter din muntlige tale til ukrainsk tekst, det kan være en løsning i mange tilfeller, kanskje også i klasserommet. Mens du snakker norsk, blir du oversatt fortløpende ord for ord til ukrainsk tekst. Og de som leser den ukrainske teksten, kan skrive inn tekster på ukranisk som blir oversatt til norsk der og da.

Du må logge deg inn med e-post-adresse fra G-mail eller Microsoft. Så skriver du navnet ditt og velger på en liste at du snakker norsk (bokmål). Deretter får du et varsel om at du må gi systemet tilgang til mikrofonen som er på PC-en din.  Når du skal invitere andre inn  i samtalen, vider du dem en kode som er unik for akkurat denne samtalen si du har startet. Du kan også vise dem en QR-kode. Denne videoen forklarer.

Ha planen klar

Stort sett går det bra når barn er online. Men enkelte ganger skjer det noe negativt. Det er noen barn og unge som ikke tør å snakke med foreldrene sine i  situasjoner der det skjer noe negativt på nettet. Derfor er det viktig å vise positiv interesse for barnets digitale liv hver dag, slik at det blir naturlig for barnet å kontakte foreldrene hvis noe negativt skulle skje.

I tillegg til den positive daglige kontakten, kan foreldrene sammen med barnet lage en plan for hva barnet skal gjøre hvis noe negativt skjer, som mobbing, trusler eller uheldige feil.

Hvis noe negativt skjer, er det flere muligheter:

  • Barnet kan gå bort fra maskinen og kontakte forelderen eller læreren.
  • Man ta skjermbilde som bevis.
  • Man kan blokkere brukeren.
  • Man kan rapportere brukeren, altså varsle til kanalen om at brukeren bryter kanalens regler.
  • Man kan tipse politiet: Nettpatruljen. Skal du anmelde, må du i tilfelle møte opp på en politistasjon.

Mange barn er redde for at hvis de forteller foreldrene om at de opplevde noe negativt på nettet, da vil foreldrene gjemme barnas datamaskiner eller telefoner. Et tips er at foreldre forteller at de ikke vil ta telefoner og datamaskiner fra barna, og at barna derfor trygt kan fortelle også om hva som kan være ubehagelig eller vanskelig å håndtere.

Apper for å lære norsk

Lær det norske alfabetet og øv på lesing med disse appene som passer for minoritetsspråklige elever og andre barn som trenger språktrening: Apper for å lære norsk.

(Foto øverst: Shutterstock / Yuliia D)