Foto: Shutterstock / fizkes. Bildet viser en bekymret mor i døråpningen inn til datterens soverom. Datteren skriver på telefonen.

Mener at foreldrene må pålegges mer ansvar for barnas digitale oppførsel

ØNSKER Å ENDRE LOVEN: Knuser barnet ditt naboens vindu, må du etter loven ut med opp til 5000 kroner i erstatning. Hvorfor er det ikke slik også på nettet når barn plager andre? Det er Tor Erik Rønne som stiller dette spørsmålet i et Facebook-innlegg.

Tor Erik Rønne jobber til daglig i politiet i Trondheim og har skrevet et privat innlegg på Facebook. Han skriver at han som far er pliktig etter loven å måtte betale for sine barns eventuelle skadeverk, med opp til 5000 kroner.

Norsk lov gir foreldre ansvar for en del av barnas oppførsel. Det gjelder for eksempel ved skadeverk, uforsvarlig bruk av våpen eller trafikkfarlig adferd. Foreldre kan for eksempel ikke overlate bilen til sine barn og la dem kjøre rundt før de har fått sertifikat.

Så hvorfor er det ikke samme prinsipp på nettet?

Når et barn mobber andre via telefonen og apper, da blir det gjerne en skolesak. Men hvorfor plasserer ikke loven mer ansvar hos foreldrene? Tor Erik Rønne kommer med eksempler (forkortet av Barnevakten):

  • Barn bruker mobilen til å spre barn og unge i seksuell aktivitet eller videoer av grov mobbing.
  • Barn henger ut eller tuer ansatte på skolen.
  • Barn bruker mobil for å kjøpe eller selge rusmidler.
  • Barn truer andre barn til å sende penger via Vipps.
  • Barn presser andre barn til å ikke varsle voksne om mobbing.
  • Barn deler bilder uten samtykke.

Rønne mener at lovene må endres, for eksempel ved at skadeerstatningslovens paragraf 1-2 som regulerer foreldres erstaningsansvar for egne barns handlinger, mer tydelig og enkelt fanger opp ulike skader som utøves via mobiltelefon og på nett.

Dette vil stimulere til at foreldre følger bedre opp egne barns digitale oppførsel, mener han. Man skal ikke slutte med opplæring i skolene og håpe på at kun lovverk skal være førende, men Rønne mener at lovverket bør ha samme prinsipp enten det er snakk om det fysiske livet eller det digitale livet.

Rønne etterlyser en foreldremobilisering som kan påvirke politikere til å endre lovene, og viser til foreldrene i den irske byen Greystone som Barnevakten skrev om for noen dager siden.

Tor Erik Rønne. Foto: Privat.

Fysiske skader som knuste vinduer er enkle å forstå og kan kanskje ordnes opp mellom partene uten å bringe inn offentlige plattformer som konfliktråd, forliksråd eller lignende. Det er vanskeligere å ordne opp etter skadelig mobilbruk.

– Digital mobbing eller lignende kan gå utover den psykiske helsen til barn eller voksne. Kanskje har det resultert i skolefravær, foreldre som må følge sine livredde barn til skolen eller trening, eller kanskje ender man opp med å flytte eller bytte skole. Vi trenger derfor noen tydelige og enkle regler, som er lett å forstå, og som gir en enkel prosess til å kunne sanksjonere ved å fremme et erstatningskrav til foreldre for barns handlinger. Og det uavhengig om det er uaktsomt eller forsettlig, og uavhengig om foreldre er gode eller dårlige omsorgsgivere, sier Rønne til Barnevakten.

Vil virke forebyggende

– Det avgjørende punktet er at man har gitt smarttelefon eller lignende til et barn som viser seg å ikke være moden for å håndtere alle mulighetene dette gir, og som ender opp med å plage, skade og ødelegge liv til andre. Målet med en endring i rettspraksis på dette området bør være at mor og far opplever en reell risiko for å bli stilt til ansvar og lide økonomisk tap, om barnet gjør lovbrudd. Da vil de tenke seg grundigere om før de slipper barnet løs på nett. Vi får da forhåpentligvis langt færre unge barn som opererer helt alene i fri ferd på nettet, håper Rønne.

– Å motta erstatning for skade man er påført, gir også en positiv effekt.  Det oppfattes som en anerkjennelse av smerte og tap, selv om penger ikke fullgodt kan erstatte alt, avslutter Tor Erik Rønne.

Dagens tekst i loven

1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / fizkes.)

Les mer: