Foto: Shutterstock

USA fikk skjermfilter på skolen 20 år før Norge

USA har CIPA-regler som skal beskytte barn opp til 17 år mot å se skadelig innhold på nettet når de er på skolen. I Norge jobbes det med regler også utenfor skolen.

Også i Norge har skolene plikt til å beskytte barn mot å se skadelig innhold på skjermene. Det står ikke rett ut i de norske retningslinjene at dette skal løses med et innholdsfilter som for eksempel stenger ute porno, men et filter er den opplagte praktiske løsningen.

De norske retningslinjene for skolene kom i 2019. USA lå nesten 20 år foran Norge her.

I Norge ble myndighetenes veileder for skoler og barnehager godkjent høsten 2019. Veilederen sier: “Det innholdet barn møter på nett, i barnehagen og på skolen må være tilpasset deres nivå og ikke på noen måte fremstå skadelig for dem.“ Du kan lese om de norske retningslinjene her.

En historisk oversikt over gangen frem til skolefilter i Norge. I lenken finner du også oversikt over hvordan et slikt filter virker og hva som kan være typiske hull i filteret.

I 2019 satte norske myndigheter ned et utvalg som skal legge frem forslag til hvordan verne barn mot skadelig innhold generelt, altså ikke bare på skolene. Utvalget fikk også i oppdrag å se på hvordan barn selv produserer innhold på nettet. Etter planen skulle denne NOU-en ha blitt levert til Kunnskapsdepartementet i juli i år, men ble utsatt på grunn av koronaen. Vi skal informere om den når den er klar. Tilbake til USA:

Reglene i USA kalles CIPA, eller Children´s Internet Protection Act, og gjelder både skoler og biblioteker.

Her er de amerikanske CIPA-reglene.

CIPA gjelder for barn 16 år eller yngre, se lenken over: «The term `minor’ means an individual who has not attained the age of 17.»

De amerikanske reglene sier at skolene må ha tekniske løsninger for å oppfylle reglene. De norske retningslinjene for skoler er ikke like tydelige, i teorien kan man i Norge droppe filter og erstatte det med en levende lærer som sitter ved siden av eleven når nettet benyttes. Men siden det er mange flere elever enn lærere, vil en slik løsning i praksis være vanskelig.

Hva skal CIPA forhindre?

Amerikanske myndigheter (FCC) skriver at løsningene må blokkere eller filtrere tilgang til bilder av denne typen:

  • Obskøne (obscene)
  • Overgrep mor barn (child pornography)
  • Skadelig for barn (harmful to minors)

Myndighetene skriver videre at reglene må ikke brukes til å forhindre tilgang til nettet. Man kan heller ikke bruke reglene til å spore individers bruk av internett, enten de er voksne eller barn.

Før en skole eller et bibliotek tar i bruk CIPA-motiverte tiltak, må de holde en offentlig høring eller et møte om saken, der skal man drøfte blant annet:

  • Hvordan hindre at barn ser upassende innhold på skjermene.
  • Sikkerhetstiltak ved chat, e-poster og andre typer kommunikasjon.
  • Hvordan hindre at barns personopplysninger spres.
  • Hvordan hindre at barn driver med hacking.

Skoler må også følge med på barnas bruk av skjermene samt lære barna hva upassende oppførsel på nettet kan gå ut på. Elevene må lære hvordan være i interaktivitet med andre i digitale kanaler, de må også lære å være oppmerksomme på nettmobbing og hvordan kunne svare på slikt.

Grunnloven stanset de første forsøkene

Før CIPA ble etablert forsøkte Kongressen to ganger å etablere regler som kunne beskytte barn, men høyesterett sa at reglene var imot grunnlovens «First Amendment», som handler om ytringsfrihet, religionsfrihet og så videre.

Løsningen ble at man i det tredje forsøket knyttet retningslinjene til subsidier. Følger ikke skolen eller biblioteket retningslinjene, mister de subsidier eller rabatter til internettabonnement og datautstyr. Så langt Barnevakten forstår, er det altså ikke en absolutt plikt til å følge retningslinjene.

Amerikansk høyesterett har videre sagt at obskønitet ikke er beskyttet av grunnloven. Seksualisert vold mot barn, tidligere kalt barneporno på norsk, er ikke beskyttet av den amerikanske grunnloven og kan straffes etter føderale lover.

Hva er skadelig for barn?

Med «harmful to minors» mener man i CIPA-reglene først og fremst seksualiserte bilder og filmer som involverer barn. Inkludert er også animerte filmer av samme type. Bildene kan rammes av loven også etter en helhetsvurdering hvis bildet ikke gir noen verdi hverken kunstnerisk, politisk, vitenskapelig. Loven gjelder også filer som må pakkes opp for å vise selve bildet, samt andre uttrykksformer som for eksempel tekst.

Kilder:

Les også

Tips og råd hver uke: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.