Foto: Shutterstock

Hvordan sette grenser for barnas spilling?

Enten det er vanskelig å henge med på spillfronten eller klin umulig å få poden til å legge fra seg skjermen uten diskusjon, så byr et nytt forskningsprosjekt på gode råd for å regulere barnas spilling.

Hverdagen er hektisk og mye skal følges opp på vegne av barna. Skole, lekser, fotballtrening og attpå det – spillingen. Dette er en verden som tidvis er vanskelig å forstå når nye trender slår til raskere enn vi voksne klarer å henge med på.

Allikevel er arenaen langt fra ubetydelig for barn. Så mange som 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter mellom ni og 18 år spiller spill (Barn og Medier: 2018).

Men hobbysysselen forløper ikke uten utfordringer i hjemmet. 52 prosent av foreldre sier at de ofte eller av og til er uenige med barna om hvor mye tid de bruker på spill. (Medietilsynets  undersøkelse 2018.)

Så hvordan kan foreldre tilnærme seg barnas spilling på klokest mulig måte?

Lette etter svar hos 29 gamer-foreldre

Foto: Privat
Stine Thordarson Moltubakk, forsker og universitetsbibliotekar ved NTNU.

På jakt etter nyttige erfaringer har forskere Stine Thordarson Moltubakk og Kristine Ask undersøkt hvordan foreldre som selv spiller («gamer-foreldre»), velger å regulere egne barns spilling.

– Som foreldre og «eksperter» på mediet så vi for oss at de hadde andre strategier for å tilnærme seg barnas spilling enn ikke-spillende foreldre, sier Stine Thordarson Moltubakk, forsker og universitetsbibliotekar ved NTNU.

Å være spillinteressert er allikevel ikke ensbetydende med fri flyt i hjemmet, og til og med innad i foreldregruppen var det tydelig forskjell i grensesettingen, forteller Moltubakk.

– På den ene siden har man de som er overraskende strenge og på den andre finner man de som har mer åpne rammer. Foreldrene i intervjugruppen vår har allikevel til felles at de involverer seg i barnas spilling og har en gjennomtenkt grunn til husreglene de velger å innføre. Og selv om spill i utgangspunktet er sett på som noe positivt, er det også fokus på at barna skal tilbringe tid utenfor skjerm. Avbrudd som å tilbringe tid med venner, drive på med fysisk aktivitet og lignende er sett på som viktig blant flere av foreldrene. Andre har lengre tøyler og tenker at så lenge spillingen ikke går utover skolearbeid og søvn, så kan timetallet foran skjermen være større, forteller Moltubakk.

Slik regulerer foreldrene spillingen

Både gamer-foreldre og ikke-spillende foreldre har lignende mål for barna sine selv om veien dit kan være ulik, ifølge Moltubakk. Hun har oppsummert foreldrenes mål med reguleringen:

 • At barna skal få positive erfaringer i mediebruken sin.
 • At de skal oppleve passende innhold i spillene (for eksempel med hensyn til alder).
 • At barna skal utvikle mediekompetanse med mål om å bli gode på å regulere egen mediebruk.

Begge grupper med foreldre prøver også å forhindre og minimere risiko, for eksempel fra:

 • Voldelige spill (men gamer-foreldre er mer bevisst at noen spill er beregnet på barn selv om de inneholder vold, og andre har sterke inntrykk som er ment for voksne).
 • Overdreven spilling (men gamer-foreldre er mindre bekymret for «avhengighet», men har selv erfaringer med konsekvenser av litt for mye spilling).
 • Mobbing/trakassering på nett (fordi gamer-foreldre har selv spilt online-spill og vet at tonen i spillchat kan være tøff).

Men generelt så vil gamer-foreldre i større grad at barna skal spille og flesteparten av dem gleder seg til å spille sammen med barna sine.

(Liste/tekst hentet fra Moltubakk/Spillpikene)

Fordel å kjenne til spillverden

Gamer-foreldrene har også noen lure knep som er verdt å lære av, mener Moltubakk. Blant annet er de gode på å sette seg inn i hvilke spill som passer for barna eller ei.

De stoler ikke bare blindt på aldersgrensen men gjør i tillegg sin egen research og kjenner barna og vet hva de tåler av inntrykk. Ved å lese anmeldelser, se spillvideoer og lese nyheter om spill, holder de seg oppdatert. Og selv om de ikke kjenner til alle detaljene i spillene barna interesser seg for, så har de en generell forståelse for hvordan spill er bygget opp. De er også trygge i sine avgjørelser i valget om å tillate et spill eller ikke, sier Moltubakk.

I tillegg er ikke disse foreldrene like lette å lure dersom barna forsøker å tøye grensene, mener Moltubakk.

– Det er ikke en uvanlig strategi at barn spiller på foreldrenes uvitenhet. For eksempel at de sier at de bare skal spille en bane ferdig før det går an å skru av spillet. Men disse foreldrene vet hvordan ulike spill er bygget opp og at barna ofte kan lagre og avslutte spillet når som helst, sier Moltubakk.

Hun påpeker samtidig at det er forskjell på spill barna spiller alene (mulig å pause når som helst) og onlinespill der dette ikke er mulig. Da kan det være lurt at barna får fullført runden eller kampen som de er midt oppi før de avslutter spillet.

Måter å regulere barnas spilling på

Det at gamer-foreldrene verdsetter spill i seg selv er en positiv egenskap med tanke på relasjonen med barna og at interessen deres blir anerkjent, mener Moltubakk. I tillegg har disse foreldrene funnet konkrete måter å regulere barnas spilling på.

– Samspillsregulering handler om mulighetene som oppstår når foreldrene spiller med barna. Det er en måte å knytte bånd på og få felles opplevelser og minner. Blant annet finnes det spill som har dyp tematikk og som foreldre kan utnytte på samme måte som en god bok til å diskutere vanskelige temaer og følelser. Å spille med barna er også en mulighet for å følge med på det barna spiller. Vi har foreldre i intervjugruppen som tillater spill med høyere aldersanbefaling, men spiller med barna, og kan på den måten styre barna unna problematisk innhold og tillate det som ellers er greit i spillet. I tillegg kan de snakke med barna om forskjellen på vold i spill sammenlignet med virkeligheten, og hva som er greit og ikke greit å gjøre, forteller Moltubakk.

Dette er samtalemuligheter man ellers kan gå glipp av om foreldre bare forbyr spillet uten å snakke med barna om årsaken til at de ikke får lov. For øvrig kan foreldre lese anmeldelser og se trailere og på den måten forklare barna hvorfor spillet ikke er passende.

I tillegg er romlig regulering en måte å regulere barnas spilling på.

– I en «spillfamilie» er det kanskje mer naturlig å plassere spillkonsollen eller datamaskinen i stua enn forvist til barnerommet eller skrivebordet under trappa. Det gir en mulighet til å følge med på det barna spiller, og man kan få innsyn i kommunikasjonen i onlinespill, sier Moltubakk.

Foreldrekontroll nytter ikke alltid for større barn

Alt fra nettbrett til spillkonsoller har dessuten muligheter for tekniske løsninger som hindrer barna i å få tilgang til upassende apper og spill. Her kan man sette tidsgrenser og begrense innhold som kan bli lastet ned, forteller Moltubakk.

– Men når barna blir større så er det ikke sjeldent at de finner løsninger for å komme forbi slike barrierer. En pappa jeg intervjuet spilte et onlinespill en periode hvor en 15-åring i nettsamfunnet hadde en far som hadde satt passord på routeren for å stenge sønnen ute fra internett på kveldstid. Da hjalp flere andre spillere han med å installere programvare på farens PC, slik at han fikk tak i passordet og enkelt kunne logge seg på og spille online igjen neste kveld, sier Moltubakk.

Når det gjelder å regulere tid så har mange av gamer-foreldrene tidsbegrensinger. Samtidig mener mange at fokuset kan virke mot sin hensikt om man henger seg altfor mye opp i timetall.

– Flere av foreldrene i intervjugruppen fortalte at de ønsket å lære barna selvregulering fremfor å ha fokus på spesifikke tidsbegrensninger. Poenget er at barna skal lære å kjenne igjen følelsen av å ha spilt «for mye» og med det lære seg å ta seg pauser. Mange foreldre ser fremover mot at barna en dag skal ta voksenrollen og ha verktøy for å regulere egen skjermbruk. Da er noe av det viktigste å utstyre barna med en god «verktøykasse» for selvregulering, sier Moltubakk.

Gode råd til foreldre:

Til slutt har forskeren gode råd for å regulere barnas spilling:

 • Prøv å spille sammen med barna. Finn gjerne samarbeidsspill der flere kan spille sammen.
 • Bli enig om hvor spilling skal foregå, et bestemt sted i hjemmet for eksempel.
 • Fokuser mindre på tid og i stedet mer på spillopplevelsen.
 • Test muligheter på konsoller/nettbrett for å legge inn begrensninger på tidsbruk og for hvilket innhold som kan lastes ned
 • Lær om spill! Husk at det finnes ressurser på nett, for eksempel gjennomspillinger på Youtube – hvis du vil sjekke ut et spill først, men ikke har tid eller kunnskaper til å spille det selv

(Liste/tekst hentet fra Moltubakk/Spillpikene)

Les også

Konkurrerer i dataspill: Samme forventninger til utøverne som i idrett

Bli medlem av Barnevakten